Освітній процес. Каталог вибіркових компонентів. Силабуси

Cилабуси 2021-2022 р.

014.03 Середня освіта (Історія)
1 курс

Історія слов’янських народів

Вступ до спеціальності

Українська історіософія

Історія та культура України

2  курс

Історія первісного суспільства

Джерелознавство історії України

Історія слов’янських народів

Історія середніх віків

3 курс

Історія Запорізького краю

Етнологія слов’янських народів

Методика викладання історії

Нова історія України

4 курс

Новітня історія Європи та Америки.

Нова і Новітня історія Азії та Африки

Історія України. Всесвітня історія.

 Нова і Новітня історія Азії та Африки.

Новітня історія центральноєвропейських та балканських країн

Нова і Новітня історія Азії та Африки.

Iсторiографія історії України

силабус Новітня історія України

032 Історія та археологія

1 курс

Історія первісного суспільства

Актуальні проблеми слов’янознавства

Палеоантропологія

Історія слов’янських народів

Українська історіософія

Історія українського національно-визвольного руху

Історіософія

2 курс

Історія первісного суспільства

Історія слов’янських народів

Історіософія

Основи аналітичної археології

3 курс

Нова історія Європи та Америки. Історія та археологія-1

Етнологія слов’янських народів

Актуалшьні проблеми євроінтеграції України

4 курс

 Новітня історія Європи та Америки. Історія та археологія

Новітня історія центральноєвропейських та балканських країн.

Новітня історія центральноєвропейських та балканських країн

Джерела з історією незалежної України

Iсторiографія історії України

Археологія ранніх слов’ян

силабус Новітня історія України

Магістр

Охорона праці в галузі

Актуальні проблеми української історіографії ХХ ст.

Актуальні проблеми історії України ХХ ст.

Історична антропологія 014.03

Історична антропологія 032

 Магістр ІІ семестр

014.03 Середня освіта. Історія

Методологія історичних досліджень. Середня освіта. Історія

Історія дослідження та охорони археологічних пам`яток

Методика викладання історії у закладах вищої освіти

032 Історія та археологія

Методологія історичних досліджень

Історія української державності

Основи аналітичної археології

Україна в європейській історії

Аспірантура

І курс

032 Історіографія І курс

МІД

ІІ курс

Історіософія ІІ курс

3-й рік навчання

Актуальні проблеми новітньої історiографії України

Актуальні проблеми євроінтеграції України

Розробка наукових тем (дисертаційних досліджень)

Спеціальності та спеціалізації (освітні програми)

014.03 Середня освіта (Історія). Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель історії. 014.03 Середня освіта (Історія). Кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель історії. 032 Історія та археологія. Кваліфікація: Бакалавр історії та археології. 032 Історія та археологія. Кваліфікація: Магістр історії та археології.

Сертифікатні освітні програми

«Організатор музейної та виставкової діяльності» випускників загальноосвітніх навчальних закладів, учителів історії, співробітників підприємств, державних та приватних закладів, які причетні до організації музеїв на даних підприємствах та в даних закладах, та всіх інших осіб, кого цікавить цей напрям роботи. Метою даних курсів є підготовка протягом  короткого терміну фахівців у сфері  організації музейної та виставкової діяльності.  Тривалість сертифікатної програми – 1,5 місяця (початок занять з 15 березня 2018 року по 1 травня 2018 року). Форма навчання – за контрактом. Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми передбачає отримання сертифіката про проходження курсової підготовки за напрямом «Організатор музейної та виставкової діяльності» та можливість працевлаштування в сфері обслуговування: екскурсійні бюро, туристичні підприємства, музеї, загальноосвітні навчальні заклади (організація та проведення екскурсій). «Організація діловодства та архівної справи» Будь-яке підприємство, організація, установа, незалежно від сфери діяльності та форми власності, потребують кваліфікованих фахівців відповідного профілю.  У програмі – вивчення основ документознавства, діловодства, архівної справи, раціональної організації документообігу, офісного етикету та техніки безпеки. Для осіб із вищою історичною та філологічною освітою передбачено скорочені терміни навчання.  Тривалість сертифікатної програми – 1,5 місяця (початок занять з 15 березня 2018 року по 1 травня 2018 року). Форма навчання – за контрактом. Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми передбачає отримання сертифіката про проходження курсової підготовки за напрямом «Організація діловодства та архівної справи» та можливість працевлаштування в сфері обслуговування: екскурсійні бюро, туристичні підприємства, музеї, загальноосвітні навчальні заклади (організація та проведення екскурсій).  

Бази практик та партнерство

  • Партнерство з Національним історико-археологічним заповідником «Кам’яна Могила».
  • Партнерство з Мелітопольським міським краєзнавчим музеєм.
  • Партнерство з Державним архівом Запорізької області Запорізької обласної державної адміністрації.
  • База археологічної практики на території курганного могильника «Могила корабель», що розташовано на землях Ботієвської селищної ради (Приазовський район, Запорізька область).
  • База етнографічної практики та комплексної практики з історії на території Приазовського району
Договір про двостороннє співробітництво з Регіональним історичним музеєм – Слівен (Р. Болгарія) Відгуки Стейкхолдерів на освітню програму Ph. D. “Історія та археологія”