Історія природничо-географічного факультету

       Історія природничо-географічного факультету починається з червня 1961 року, коли на підставі клопотання членів Мелітопольського відділу Всесоюзного географічного товариства Міністром освіти був підписаний наказ про організацію у Мелітопольському державному педагогічному інституті біолого-географічного факультету. З часом назва факультету трансформувалася на «природничо-географічний» у зв’язку з відокремленням хіміко-біологічного факультету.

         Першим деканом був к. геогр. н., доцент А. А. Хижняк. У різні часи факультет очолювали: к.б.н., доцент С. П. Черевко, к.б.н., доцент В. М. Дятлов, к. б.н., доцент С. С. Сизов, к.і.н., доцент М. М. Чистяков, к.б.н., доцент Г. С. Скрипко, д.б.н., професор Є. М. Писанець, к. геогр. н., доцент М. В. Крилов, к. геогр. н., доцент М. Д. Торбунова, д. геол.-мін. н., професор В. Х. Огай, к. геогр. н., професор Н. М. Сажнєва, к. геогр. н., доцент В. П. Воровка, д. геол. н., професор Л. М. Даценко. 

         На чотирьох кафедрах факультету (географії та туризму; теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін; історії; права) під керівництвом к. геогр. н., доцента С. В. Гришко, к.пед.н., доцент А.А. Проценко, к. істор.н., доцента Л.І. Полякової, к. ю. н., доцента І.В. Солов’євич працюють 35 викладачів, з яких 7 професорів, докторів наук, 19 кандидатів наук, 9 старших викладачів і асистентів.

     Підготовка майбутніх вчителів здійснюється за спеціальностями «014.07 Середня освіта (Географія)», «014.11 Середня освіта (Фізична культура)», «014.03 Середня освіта (Історія)» за ступенем вищої освіти – бакалавр, магістр. За останні роки на факультеті було відкрито нові класичні спеціальності – «242 Туризм», «081 Право», «032 Історія та археологія», «103 Науки про Землю». Здійснюється підготовка докторантів за спеціальністю «Історія та археологія».

     Науково-дослідна робота здійснюється на кафедрах і у складі семи лабораторій та центрів. На кафедрі географії та туризму, соціально – економічної географії та краєзнавства з 1998 р. функціонує міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства під керівництвом к. і. н., доцента А. М. Крилової,  з 2012 р. – лабораторія рекреаційної географії та туризму під керівництвом к. геогр. н., доцента І. А. Арсененко. На кафедрі історії у 2008 р. створено центр болгаристики під керівництвом к. і. н., доцента С. І. Пачева, в 2015 р. –   науково-дослідний центр імені Д.І. Донцова під керівництвом д. і. н, доцента О. М. Ситника. В 2017 р. на кафедрі права було засновано науково-дослідний центр цивільного права та цивільного процесу під керівництвом к. ю. н., доцента В. Д. Гапотія, науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян та юридичну клініку «Вікторія».

   За останнє десятиліття викладачами факультету було захищено 2 докторські дисертації (Л. М. Даценко, О. А. Марченко) та 12 кандидатських дисертацій ( І. А. Арсененко, А. М. Крилова, О. В. Котова, Д. С. Бондарець, Л. А. Прохорова, С. В. Гришко, Я. В. Таравська, В. В. Михайлов, Н. С. Красько, О. Г.  Карабанов, А. А. Проценко А.А.).

    Давні традиції має науково-дослідна робота студентів. Під керівництвом провідних викладачів працюють п’ять наукових студентських гуртка – «Творчість», «Всесвіт», «Олімп», «Кліо», «Донцовці». Студенти беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових та науково-практичних конференціях, мають велику кількість публікацій, неодноразово ставали призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у галузі географічних та історичних наук. Активно діє наукове товариство студентів та молодих вчених, яке очолювала  асистент Ю. М. Хрущ.

    Важливим компонентом підготовки майбутніх фахівців є навчальні та виробничі практики, які проходять як у м. Мелітополі так і далеко за його межами. Студенти факультету на чолі з викладачами регулярно здійснюють виїзди по Запорізькій області, а також до Харківщини і Херсонщини, регіону Карпат, узбережжя Азовського і Чорного морів. В останнє десятиліття важливого значення набули закордонні практики – до Болгарії, Польщі, Німеччини, Туреччини.

     Більшість викладачів і студентів факультету є членами Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, якому у 2016 р. виповнилося 60 років.

    Важливу роль у житті факультету відіграло студентське самоврядування, яке з 2019 р. очолювала Д. С. Жук. Студенти факультету активно і корисно проводять своє дозвілля. Особливою популярністю користуються спортивні змагання, козацькі розваги, туристські походи, фестивалі та змагання, зустрічі з видатними людьми тощо.

     Гордістю факультету є спортивні досягнення студентів, які регулярно посідають призові місця на першостях з туризму, футболу, волейболу, баскетболу, боксу, вільної боротьби та інших видів спорту на рівні університету, міста, області, країни та за кордоном. Серед студентів факультету є неодноразові чемпіони України, Європи та світу, кандидати у майстри та майстри спорту.

   З 2017 року деканом факультету стала доц., к.г.н. Донченко Л.М. За час перебування на посаді налагодилися наукові та міжнародні зв’язки, укріпилася матеріально – технічна база, розвивалося студентське самоврядування. З 2021 року Студентську Раду факультету очолював Ковальов А.М.

  З 2022 р. розпочинається новий етап в житті природничо-географічного факультету. МДПУ імені Богдана Хмельницького з окупації у травні 2022 р. переміщується у м. Запоріжжя і організовує навчальний процес в нових умовах, проводить вступну кампанію.

   З вересня 2022 р. обов’язки декана виконує к.іст. наук, доцент Л.І. Полякова, заступниками декана працюють: з навчальної роботи ст. викладач Зав’ялова Т.В., з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва к.іст. наук , доцент Крилова А.М., з організаційно-виховної роботи, питань практик і працевлаштування ст. викладач Непша О.В. А також виконуючу обов’язки голови Студентської Ради назначено Дьячкову А.В.

   У 2022-2023 навчальному році відбулася реорганізація кафедр. Освітній процес забезпечують кафедри:

Кафедра географії та туризму (завідувач к. географ. наук, доц. С. В. Гришко);

Кафедра історії та археології (завідувач к. іст. наук , доц. С. І. Пачев); 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін (завідувач к. пед. наук , доц. А. А. Проценко);

Кафедра права (в.о. завідувача к. юрид. наук , доц. І. В. Солов’євич). 

   Намагаючись розвивати факультет, кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін у 2023 р. відкрила нову спеціальність 017 Фізична культура і спорт. 

     Пристосовуючись до нових реалій, життя на факультеті налагоджується, реалізується навчальний процес, продовжується наукова робота, розвивається студентське самоврядування, яке очолила Анастасія Мовчан – студентка спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Студенти факультету беруть активну участь в творчих конкурсах університету. Так, студентка 2 курсу Анастасія Мовчан в 2023 році виграла конкурс краси і таланту «Міс університет 2023», Красіна Ірина – студентка 1 курсу магістратури в 2022 році посіла І місце в конкурсі аматорського мистецтва «STAR-FEST» в номінації «Образотворче мистецтво».

    Упродовж 2022-2023 навчального року завдяки злагодженій роботі колективу факультету проводяться відкриті та гостьові лекції з провідними науковцями країни, методичні семінари, круглі столи, наукові конференції. 7 листопада 2022 р. на факультеті була проведена Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи». 

    21 квітня 2023 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект», присвячена 100-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Результатом конференцій є вихід у світ збірників наукових статей.

      Викладачі факультету беруть активну участь у заходах поза стінами рідного факультету.  Так к. географ. наук. О.С. Арабаджи є членом Консультативною ради Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з питань реалізації Закону України «Про корінні народи»; членом Експертної ради з питань нацменшин та корінних народів при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів, членом Координаційної ради Українського центра культурних досліджень, головою ГО «Спілка караїмів України». Її діяльність спрямована на консолідацію української нації, згуртування українців різного етнічного походження, збереження історії і культури т етнічних спільнот України. Олена Семенівна брала участь у обговоренні та підготовці законопроєктів «Про корінні народи України», «Про національні меншини (спільноти) України», виступала на сесіях Постійного форуму ООН з питань корінних народів світу (2021, 2022 рр.) та консультативних зустрічах з представниками Венеційської комісії (2023 р.).

    К. географ. наук О.З. Байтеряков  брав участь у XIV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2023», провів відкриту лекцію на кафедрі географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

    Проф., д. іст. наук В.В. Ґудзь є головою Мелітопольської організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, головою Мелітопольського проводу і членом Головного Проводу Конгресу Українських Націоналістів, членом міської громадської Ради з питань розвитку культури, членом формування  Мелітопольської територіальної самооборони (резерв). Провів великий обсяг виховної національно-патріотичної та просвітницької роботи в Мелітополі, зокрема здійснив виступи і доповіді на численних мітингах, урочистих засіданнях до пам’ятних історико-культурних дат. Виступи на сесіях виконкому до Дня незалежності, Дня Конституції України, Дня Соборності, з питань ліквідації та встановлення пам’ятників тощо. 

    К.іст. наук Л.І. Полякова взяла участь у роботі круглого столу «Жінка і війна» («Жіноче обличчя» війни), який був організований спільно з Музеєм книги і друкарства України та МДПУ імені Богдана Хмельницького. Був виграний грант на дослідження історії Південної України Canadian Institute of Ukrainian Studies Research Grants in Ukrainian and Ukrainian-Canadian Studies in the Humanities and Social Sciences, Law, Education, and Library Sciences 2023-2024.

   В рамках інтеграції України в освітній і науковий європейський простір, кафедри факультету підтримують тісні зв’язки з європейськими закладами вищої освіти: Сучавським університетом імені Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія), Інститутом розвитку спорту та освіти (Варшава, Польща), Софійським університетом Святого Климента Охридського (Болгарія), Шуменським  університетом імені Костянтина Преславського (м. Шумен, Болгарія), Литовским університетом спорту (Каунас, Литва) та ін.

   Вимоги часу в тому, щоб не стояти осторонь і всіма можливими засобами наближати Перемогу. Викладачі та студенти активно працюють у благодійних організаціях «Саме тут» та «Мрія». Мовчан Анастасія – здобувачка вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), разом з Шевченко Віталієм – здобувачем вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) є волонтерами Благодійного фонду «Мрія», а саме: Центру розвитку «Дитячі мрії», який знаходиться у м. Запоріжжя.

   Активним організатором всіх спортивних заходів у БО «Відкритий простір допомоги «САМЕ ТУТ» (м. Запоріжжя) є кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін (завідувач к. пед. наук , доц. А. А. Проценко);

     На факультеті одним із важливих напрямів залишається національно-патріотичне виховання. Проводяться відкриті заходи до загальнонаціональних свят. Так, 25 листопада 2022 р. відбулася міжфакультетська кураторська година, присвячена Дню пам’яті жертв Голодомору, 01 лютого 2023 р. кафедрою історії та археології було проведено загальноуніверситетську кураторську годину з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут, 26 квітня до Дня Чорнобильської трагедії та багато інших заходів, які формують свідому громадянську позицію.

    Природничо-географічний факультет продовжує давні традиції МДПУ імені Богдана Хмельницького і гідно продовжує боротьбу за наближення Перемоги на освітянській ниві. Слава Україні!