Історія природничо-географічного факультету

Історія природничо-географічного факультету починається з червня 1961 року, коли на підставі клопотання членів Мелітопольського відділу Всесоюзного географічного товариства Міністром освіти був підписаний наказ про організацію у Мелітопольському державному педагогічному інституті біолого-географічного факультету. З часом назва факультету трансформувалася на «природничо-географічний» у зв’язку з відокремленням хіміко-біологічного факультету.

Першим деканом був к. геогр. н., доцент А. А. Хижняк. У різні часи факультет очолювали: к.б.н., доцент С. П. Черевко, к.б.н., доцент В. М. Дятлов, к. б.н., доцент С. С. Сизов, к.і.н., доцент М. М. Чистяков, к.б.н., доцент Г. С. Скрипко, д.б.н., професор Є. М. Писанець, к. геогр. н., доцент М. В. Крилов, к. геогр. н., доцент М. Д. Торбунова, д. геол.-мін. н., професор В. Х. Огай, к. геогр. н., професор Н. М. Сажнєва, к. геогр. н., доцент В. П. Воровка, д. геол. н., професор Л. М. Даценко. 

На чотирьох кафедрах факультету (географії та туризму; теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін; історії; права) під керівництвом к. геогр. н., доцента С. В. Гришко, к.пед.н., доцент А.А. Проценко, к. істор.н., доцента Л.І. Полякової, к. ю. н., доцента І.В. Солов’євич працюють 35 викладачів, з яких 7 професорів, докторів наук, 19 кандидатів наук, 9 старших викладачів і асистентів.

Підготовка майбутніх вчителів здійснюється за спеціальностями «014.07 Середня освіта (Географія)», «014.11 Середня освіта (Фізична культура)», «014.03 Середня освіта (Історія)» за ступенем вищої освіти – бакалавр, магістр. За останні роки на факультеті було відкрито нові класичні спеціальності – «242 Туризм», «081 Право», «032 Історія та археологія», «103 Науки про Землю». Здійснюється підготовка докторантів за спеціальністю «Історія та археологія».

Науково-дослідна робота здійснюється на кафедрах і у складі семи лабораторій та центрів. На кафедрі географії та туризму, соціально – економічної географії та краєзнавства з 1998 р. функціонує міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства під керівництвом к. і. н., доцента А. М. Крилової,  з 2012 р. – лабораторія рекреаційної географії та туризму під керівництвом к. геогр. н., доцента І. А. Арсененко. На кафедрі історії у 2008 р. створено центр болгаристики під керівництвом к. і. н., доцента С. І. Пачева, в 2015 р. –   науково-дослідний центр імені Д.І. Донцова під керівництвом д. і. н, доцента О. М. Ситника. В 2017 р. на кафедрі права було засновано науково-дослідний центр цивільного права та цивільного процесу під керівництвом к. ю. н., доцента В. Д. Гапотія, науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян під керівництвом к. ю. н., старшого викладача О. Г. Мінкової  та юридичну клініку «Вікторія» під керівництвом к. ю. н., доцента В. Г. Поліщука.

За останнє десятиліття викладачами факультету було захищено 2 докторські дисертації (Л. М. Даценко, О. А. Марченко) та 12 кандидатських дисертацій ( І. А. Арсененко, А. М. Крилова, О. В. Котова, Д. С. Бондарець, Л. А. Прохорова, С. В. Гришко, Я. В. Таравська, В. В. Михайлов, Н. С. Красько, О. Г. Мінкова, Є. О. Карабанов, А. А. Проценко).

Давні традиції має науково-дослідна робота студентів. Під керівництвом провідних викладачів працюють п’ять наукових студентських гуртка – «Творчість», «Всесвіт», «Олімп», «Кліо», «Донцовці». Студенти беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових та науково-практичних конференціях, мають велику кількість публікацій, неодноразово ставали призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у галузі географічних та історичних наук. Активно діє наукове товариство студентів та молодих вчених, яке очолює  асистент Ю. М. Хрущ.

Важливим компонентом підготовки майбутніх фахівців є навчальні та виробничі практики, які проходять як у м. Мелітополі так і далеко за його межами. Студенти факультету на чолі з викладачами регулярно здійснюють виїзди по Запорізькій області, а також до Харківщини і Херсонщини, регіону Карпат, узбережжя Азовського і Чорного морів. В останнє десятиліття важливого значення набули закордонні практики – до Болгарії, Польщі, Німеччини, Туреччини.

Більшість викладачів і студентів факультету є членами Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, якому у 2016 р. виповнилося 60 років.

Важливу роль у житті факультету відіграло студентське самоврядування, яке з 2019 р. очолювала Д. С. Жук. Студенти факультету активно і корисно проводять своє дозвілля. Особливою популярністю користуються спортивні змагання, козацькі розваги, туристські походи, фестивалі та змагання, зустрічі з видатними людьми тощо.

Гордістю факультету є спортивні досягнення студентів, які регулярно посідають призові місця на першостях з туризму, футболу, волейболу, баскетболу, боксу, вільної боротьби та інших видів спорту на рівні університету, міста, області, країни та за кордоном. Серед студентів факультету є неодноразові чемпіони України, Європи та світу, кандидати у майстри та майстри спорту.

З 2017 року деканом факультету стала доц., к.г.н. Донченко Л.М. За час перебування на посаді налагодилися наукові та міжнародні зв’язки, укріпилася матеріально – технічна база, розвивалося студентське самоврядування. З 2021 року Студентську Раду факультету очолював Ковальов А.М.

В 2022 році посаду виконуючої обов’язки декана займає доц., к. і н. Полякова Л.І. А також виконуючу обов’язки голови Студентської Ради назначено Дьячкову А.В.