Участь у наукових форумах

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях з доповідями.

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ ОБРІЇ СЬОГОДЕННЯ»

19 листопада 2020 р. на базі Херсонського аграрного університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення» (м. Херсон) в онлайн-режимі, в якій взяли участь викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – к.п.н. Проценко А.А., доц. Котова О.В., ст. викл. Суханова Г.П., ст. викл. Ребар І.В., ст. викл. Ушаков В.С., ас. Непша О.В., ас. Купрєєнко М.В.

Тематика конференції була різнобічна і стосувалася філософських аспектів природи, світу і космосу; людини та сфери свідомості; суспільства та суспільної історії; філософії освіти; теорії та методики навчання у закладах вищої освіти; економічної освіти у вищих навчальних закладах.

Конференція пройшла у цікавій атмосфері, під час якої наші викладачі науково збагатилися та отримали приємні враження від спілкування з колегами з інших вишів України!

 


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Т НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

16 листопада 2020 року викладачі кафедри доц. Котова, к. н. з фіз. вих. та спорту Рибачок Р.О.,  ст. викл. Суханова Г.П., ст. викл. Ушаков В.С., ст. викл. Ребар І.В., ст. викл. Абдуллаєв А.К., ас. Непша О.В., ас. Купрєєнко М.В., ас. Іваненко В.В. брали участь  у роботі ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (Державна вища професійна школа в Коніні, Польща; Ужгородський національний університет).

За матеріалами конференції була видана монографія:  Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том IV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Київ: Посвіт, 2020. 292 с. Викладач кафедри ас. Непша О.В. був задіяний в редакційній колегії монографії.

За результатами конференції всі учасники отримали іменні сертифікати участі.


 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «СЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ»

21-22 жовтня 2020 року д.б.н., професор Христова Т.Є. взяла дистанційну участь (за допомогою додатку Zoom) у роботі XХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення», яка відбулася на базі Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Науковий захід був присвячений актуальним проблемам теорії, методики й організації спортивної діяльності, оздоровчої, адаптивної фізичної культури, валеології, фізичної терапії та ерготерпії, корекційної освіти та туризму. За результатами роботи конференції всі учасники отримали сертифікати, їх доповіді були надруковані у «Матеріалах XX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених».

 


ІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ “СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА”

3 – 4 липня 2020 р. викладачі кафедри д.б.н, професор Христова Т.Є., старший викладач, майстер спорту міжнародного класу Ребар І.В. та старший викладач, заслужений тренер України Абдуллаєв А.К. взяли дистанційну участь у 3-ій міжнародній конференції «Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства», яка проходила на базі Вищої технічної школи в Катовіце (Польща). Учасники конференції представили результати своїх досліджень та свого досвіду на секції «Інноваційні та інформаційно-освітні технології у навчально-виховних процесах дошкільної, початкової, загальноосвітньої та вищої освіти». За результатами роботи конференції опубліковано розділ «Components of preparedness of future specialists in physical education to professional activity in fitness center» у колективній монографії вчених Євросоюзу «Innovative and information technologies in educational processes».

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Monografiya-Rebar-tytul_page-0001-1-320x452.jpg


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР “ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”

9 липня 2020 р. д.б.н, професор Христова Т.Є. взяла участь у Міжнародному науково-методичному семінар «Індивідуалізація навчання: теорія і практика», який проводився спільно Вищою школою управління і адміністрації в Ополє (Польща) та Інститутом дослідження просторового розвитку (Україна). Тетяна Євгенівна представила експериментальні результати дослідження на секції «Вища освіта в умовах пандемічної кризи». За результатами роботи семінару опубліковано розділ «Conceptual approaches to conservation of student health» у колективній монографії вчених Євросоюзу «Education during a pandemic crisis: problems and prospects» (Opole, Poland).