Білогур В.Є.

 1. Білогур, В. Є. (2016) Філософська антропологія, психоаналіз і арт-терапія спорту та спортивної особистості.Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії: підхід філософської антропології як метаантропології: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2016 р. С. 65-67.
 2. Білогур, Влада (2016) Спорт як чинник виховання патріотизму Міжнародна науково-практична конференція “Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір”, 3-4 червня, Мелітополь., С.20-23
 3. Білогур, В. Є. та Іваненко, В. В. (2017) Формування концепції самореалізації особистості у спорті в умовах трансформаційних змін: теоретичні і праксеологічні виміри. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1 (21-3). С. 266-278. ISSN ISBN 978-966-2760-71-2
 4. Білогур, Влада (2018) Спортивний менеджмент як управління спортивними процесами в контексті викликів глобального розвитку цивілізації та інформаційного суспільства. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24 вересня, Запоріжжя.С.85-93
 5. Білогур, В. (2018) До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців в галузі фізичної культури і спорту. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект», 29-30 жовтня, Полтава.С.15-18
 6. Білогур, Влада (2018) Cамоактуалізація особистості у спорті як підґрунтя формування “буттєвих цінностей” і “мета-цінностей” та основа комунікативно-інформаційного обміну. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27 вересня, Запоріжжя.С.163-166
 7. Білогур, Влада (2018) Розвиток спортивної науки в умовах змін спортивних цінностей. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького “Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору”, 20-21 вересня, Мелітополь. С.21-24
 8. Білогур, В. (2018) Роль спорту у формуванні національної ідентичності. Міжнародна науково-практична конференція “Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології”, 13-14 жовтня, Мелітополь.С.30-34
 9. Білогур, В. Є. та Ковальчук, О. В. (2019) До питання тілесного здоров’я в умовах функціонування фізкультурно-спортивної діяльності як соціально – філософського аспекту. Міжнародний науково-практичний форум: Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції, 21-22 червня, Мелітополь. С.266-269
 10. Білогур, В. Є. (2019) Розвиток інтелекту особистості як стимуляція креативності та критичного осмислення в умовах інформатизації. Міжнародна науково-практична конференція “Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства”, 27-28 жовтня, Запоріжжя. С.16-18
 11. Білогур Влада та Бутенко Вадим та Ремез Богдан (2020) Огляд сучасних підходів до визначення лідерства в командах з ігрових видів спорту. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХVIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4 травня 2020 р., Переяслав) (27). С.179-182. ISSN 2523-4900
 12. Білогур Влада та Дужик Ігор та Тарасенко Ольга (2020) Заняття легкою атлетикою як засіб покращення фізичного здоров’я. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25 вересня 2020 р., Переяслав) (28). С. 107-111. ISSN 2523-4900