Іваненко В.В.

  1. Ivanenko V.V. Herald pedagogiki nauka i Praktyka wydanie specjalne. Міжнародна наукова конференція. 2020 Warszawa ISSN: 2450-8160.
  2. Іваненко В.В. Соціальні та екологічні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжнародна Інтернет-конференція. Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Мелітополь. 2020 р.
  3. Іваненко В.В. «Фінт» як один з основних технічних елементів у баскетболі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Збірник тез. Бердянськ. БДПУ. 2019 р.
  4. Іваненко В.В. Інформаційні технології в фізкультурній освіті учнівської та студентської молоді. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. Варшава – Ужгород – Херсон. Посвіт. 2019 р.
  5. Іваненко В.В. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці юних шашкістів. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Збірник матеріалів ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Вип. 21. Переяслав-Хмельницький. 2019 р.
  6. Іваненко В.В. Інноваційний підхід у підготовці волейболістів. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики. Матеріали ХІ Міжнародної Інтернет-конференції. Мелітополь. ТОВ «Колор Принт». 2019 р.
  7. Іваненко В.В. Рефлексія у розвитку професійно-педагоічної культури фахівців фізичного виховання та спорту. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Збірник тез. Ч. 2. Бердянськ. БДПУ. 2018 р.
  8. Іваненко В.В. Формування концепції самореалізації особистості у спорті в умовах трансформаційних змін: теоретичні і праксеологічні виміри. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 1 266-278. ISSN ISBN 978-966-2760-71-2. 2017 р.
  9. Іваненко В.В. Психологічна культура як важлива умова формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання. Педагогіка здоров’я. Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Т.2. Чернігів. 2017 р. С. 158-162
  10. Іваненко В.В. Особистісно-значуща діяльність школярів на уроках фізичного виховання. Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Материалы VІ Международной научно-практической интернет-конференции. Переяслав-Хмельницкий. 2016 г.