Котова О.В.

 1. Котова О.В. Суханова Г.П, Ушаков В.С. Роль педагогічної практики у формуванні професійних   компетентностей майбутніх вчителів. Збірник тез за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. Філософські обрії сьогодення.  Херсон-  2020.с. 100-103.

 2. Котова О.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь).

 3. Котова О.В. Леднєв К.С. Принципи та засоби фізичного виховання  у розвитку швидкісно-силових здібностей учнів старшої школи. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХVIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4 травня 2020 р., Переяслав) (27). С. 190-194. ISSN 2523-4900.

 4. Котова О.В. Гайдук А.А. Фітнес-технології на заняттях з фізичного виховання в закладах вищої освіти. Міжнарнародна. наук.-практ. інтернет-конференція. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Університет  Григорія Сковороди в Переяславі. (31 липня 2020 р.,м. Переяслав) №61.с.

 5. Котова О.В. Мусієнко В.І. Техніка безпеки, охорона життя і здоров’я спортсменів 12-14 років на заняттях з рукопашного бою. ХХІХ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція. Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії. Липень 2020, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

 6. Котова О.В., Суханова Г.П., Купрєєнко М.В., Іваненко В.В., Ребар І.В. «Соціальні та екологічні технології» : Актуальні проблеми теорії та практики. Міжнародна інтернет-конференціям. Мелітополь, 22-24 січня 2019 року, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

 7. Котова О.В., Непша О.В., Медвідь А.І. «Вивчення ролі фізичної культури як соціального феномену». Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні». Всеукраїнська електронна конференція. 30 січня 2019р., м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет.

 8. Котова О.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). «Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання».

 9. Котова О.В. «Вплив музики на здоров’я і фізичний розвиток дітей дошкільного віку». Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2018 р., Тернопіль. – Тернопіль, 2018. – С.72-75.

 10. Котова О.В. Проценко А.А. Особливості підходів до організації навчальної практики майбутніх учителів фізичної культури. Науковий вісник МДПУ імені Б. Хмельницького. – Збірник наукових праць. Серія «Педагогіка». – 2018. – Червень. – С. 6-12.

 11. Котова О.В. Особливості організації профільного навчання старшокласників в загальноосвітніх навчальних закладах з фізичної культури за спортивним напрямком. Актуальные научные исследования в современном мире: XXVIII Междунар. Научн. конф., 26-27 августа 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 8(28), ч. 3 – 168 с. С. 38-42.

 12. Котова О.В. Сем’янов О.В. Професійна підготовка фахівців з фізичної культури із використанням інформаційних технологій. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – 354 с. С. 297-298.

 13. Котова О.В., Ушаков В.С. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання і сорту у сучасних умовах». м. Дніпропетровськ,  21 квітня  2016 р. «Організація самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі за кредитно-модульною системою»

 1. Котова О.В. «Професійна підготовки фахівців з фізичного виховання та принципи організації профільного навчання в старшій школі». І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах. м. Луганськ, 24-25 травня 2016 р. 250 с. – С. 140-143.