Освітній процес кафедри географії та туризму

Силабуси

Рівень вищої освіти – бакалавр

Цикл обов’язкових компонентів освітньої програми

Спеціальність 242 Туризм

1 курс 

Силабус Географія туризму Арсененко І.А. (2 семестр)

Силабус Країнознавство Донченко Л.М. (1 семестр)

Силабус Рекреаційні комплекси світу Донченко Л.М. (1 семестр)

2 курс Туризм

Силабус Організація туризму М1. Основи туризмознавства Арсененко І.А. (3 семестр)

Силабус Організація туристичної індустрії в Україні Топалова О.І. (3 семестр)

Силабус Регіональна економіка України Тарасова Г.О. (3 семестр)

3 курс Туризм

Силабус Організація екскурсійної діяльності Арсененко І.А. (5 семестр)

Силабус Організація готельного та ресторанного господарства. М.1. Організація готельного господарства Донець І.А. (5 семестр)

Силабус Організація готельного та ресторанного господарство М.2. Організація ресторанного господарства Донець І.А. (6 семестр)

Організація туризму М.3. Організація анімаційної діяльності Топалова О.І. (5 семестр)

Вибіркові дисципліни

Силабус Музеєзнавство Донець І.А. (3 семестр)

Силабус Екологічний туризм Донець І.А. (5 семестр)

Силабус Культурно-пізнавальний туризм Топалова О.І. (5 семестр)

4 курс Туризм

Силабус Міжнародні туристичні організації Тарасова Г.О. (7 семестр)

Спеціальність 014.07. Середня освіта. Географія

Силабус Туризм і методика туристичної роботи Байтеряков О.З. (5 семестр)

Силабус Геоінформаційні технології в географії Топалова О.І. (3 семестр)

Силабус Економічна і соціальна географія світу М.1. Географія світового господарства Левада О.М. (5,6 семестр)

Силабус Географія України з навчальною практикою М.2. Економічна і соціальна географія України з навчальною практикою Іванова В.М, (7,8 семестр)

Силабус Економічна і соціальна географія світу. М.2. Регіональна економічна географія Левада О.С. (7, 8 семестр)

Силабус Методика навчання географії Байтеряков О.З. (7,8 семестр)  

Рівень вищої освіти – магістр

Спеціальність 014.07 Середня освіта. Географія

Силабус Політична Географія Іванова В.М. (1 курс)

Спеціальність 242 Туризм

І курс

Цикл обов’язкових компонентів освітньої програми

Управління кадрами туристичних підприємств Тарасова Г.О. (1 семестр)

Силабус Управлiння якiстю туристичних послуг тарасова Г.О. (1 семестр)

Силабус Туристична політика зарубіжних країн Арсененко І.А. (1 семестр)

Силабус Охорона праці в галузі Тарасова Г.О. (1 семестр)

Силабус Основи сталого соціально-економічного розвитку в туризмі Тарасова Г.О. (1 семестр)

Силабус Інноваційні технології в туризмі Донченко Л.М. (2 семестр)

Силабус Організація сільського зеленого туризму Донець І.А. (2 семестр)

Силабус Організація адаптивного туризму Топалова О.І. (2 семестр)

Силабус Організація історико-культурного туризму Топалова О.І. (2 семестр)

Цикл вибіркових навчальних дисциплін

Силабус Географія сільського зеленого туризму Донець І.А. (2 семестр)

Силабус Методологія дослідження адаптивного туризму Топалова О.І. (2 семестр)

Силабус Етнокультурне країнознавство Арабаджи О.С. (2 семестр)

Силабус Туристичні ресурси та об’єкти сільського зеленого туризму Донець І.А. (2 семестр)

Силабус Туристичні ресурси та об’єкти адаптивного туризму Топалова О.І, (2 семестр)

Силабус Туристичні ресурси та об’єкти історико-культурного туризму Байтеряков О.З. (2 семестр)

Силабус Проєктування екомаршрутів та екотурів Донець І.А. (3 семестр)

Силабус Проєктування маршрутів адаптивного туризму Топалова О.І. (3 семестр)

Силабус Проектування маршрутів історико-культурного туризму Байтеряков О.З. (3 семестр)

Силабус Територіальна організація туристсько-екскурсійної діяльності в регіоні Арсененко І.А. (3 курс)

Силабус Рекламно-інформаційна робота в туризмі Донченко Л.М. (3 курс)

2 курс

Силабус Географія сільського зеленого туризму Донець І.А. (2 семестр)

Силабус Методологія дослідження адаптивного туризму Топалова О.І. (2 семестр)

Силабус Географiя культури Арабаджи О.С. (2 семестр)

Силабус Проєктування екомаршрутів та екотурів Донець І.А. (2 семестр)

Силабус Проєктування маршрутів адаптивного туризму Топалова О.І. (2 семестр)

Силабус Проектування маршрутів історико-культурного туризму Байтеряков О.З. (2 семестр)

Силабус Туристичні ресурси та об’єкти сільського зеленого туризму Донець І.А. (3 семестр)

Силабус Туристичні ресурси та об’єкти адаптивного туризму Топалова О.І, (3 семестр)

Силабус Туристичні ресурси та об’єкти історико-культурного туризму Байтеряков О.З. (3 семестр)

Силабус Організація сільського зеленого туризму Донець І.А. (3 семестр)

Силабус Організація адаптивного туризму Топалова О.І. (3 семестр)

Силабус Організація історико-культурного туризму Ситник А.М. (3 семестр)

Силабус Організація дозвілля в сільському зеленому туризміі Донець І.А. (3 семестр)

Силабус Анімаційна діяльність в адаптивному туризмі Топалова О.І. (3 семестр)

Силабус Iсторико-культурна подієва реконструкція Ситник А.М. (3 семестр)

Силабус Виробнича практика (з фаху)