Освітні програми

Перший рівень (бакалаврський)

Освітня програма "Історія"

Освітня програма "Середня освіта. Історія"

Освітня програма "Філософія. Аналітика суспільних процесів"

Другий рівень (магістерський)

Освітня програма "Історія"

Освітня програма "Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-освітніх і релігійних процесів"

Третій рівень (доктор філософії)

Освітня програма "Історія та археологія"

Освітна програма "Філософія"