Освітні програми

Перший рівень (бакалаврський)

Освітня програма "Історія"

Освітня програма "Середня освіта. Історія"

Другий рівень (магістерський)

Освітня програма "Історія"

Освітня програма "Історія та археологія"

Освітня програма PhD