АКТУАЛЬНО !!!

МАНДРІВНИК ПО ПОЛОЖЕННЯМ ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Затверджено

На засіданні кафедри права

від 25 лютого 2019р.

Протокол №8.

План

заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків, попередження та профілактики корупційних правопорушень на кафедрі права на 2019 рік.

1.Забезпечити кафедрою права якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого  конкурсного відбору та їх об’єктивну атестацію.

У продовж 2019 року.                                  Завідувач кафедри

  1. Контролювати дані особових справ конкурсного відбору щодо достовірності наданих претендентами на посади науково-педагогічних працівників кафедри права відомостей про себе.

За графіком ОК заміщення вакантних посад         Завідувач кафедри.

  1. Знайомити науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу кафедри права щодо змісту Антикорупційної програми МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Раз на рік (вересень)                                               Мінкова О.Г.

4.Раз на семестр проводити організаційну та роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право та науково-педагогічними працівниками кафедри права семінари з питань запобігання та виявлення корупційних дій з метою підвищення правових знань з питань антикорупційного законодавства.

Січень, вересень 2019р.                                           куратори груп.

  1. Організувати сторінку на сайті кафедри права «Актуально» на якому розміщувати інформаційні матеріали стосовно профілактики корупційних діянь серед здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право та науково-педагогічних працівників кафедри.

Січень 2019р.                                                    завідувач кафедри, лаборант.

6.Проводити моніторинг якості знань здобувачів вищої освіти за результатами першого, другого семестрів та розміщувати  інформацію на сайті кафедри права.

Грудень 2018, червень 2019р.                                     завідувач афедри

  1. Звіт про виконання Плану заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків, попередження та профілактики корупційних правопорушень на кафедрі права заслухати на засіданні кафедри права в лютому 2020 року.

Лютий 2020р.

 


Студентам 4-го курсу заочного відділення спеціальності 081 Право.

Згідно навчального плану провадження освітньої діяльності, з жовтня-листопада 2019 року студенти 4-го курсу спеціальності 081 Право зобов’язані проходити  виробничу практику впродовж чотирьох тижнів на базах правоохоронних органів та правозахисних організацій.

Право вибору бази виробничої практики покладається на студентів які по можливості, до початку осінньої заліково-екзаменаційної сесії надають гаранту освітньої програми, завідувачу кафедри права Гапотію Віктору Дмитровичу клопотання на ім’я ректора університету, професора Солоненко А.М. про проходження виробничої практики за підписом керівника правоохоронного органу, або правозахисної організації з зазначенням повної юридичної адреси установи, організації, контактних телефонів керівника виробничої практики.

В разі відсутності клопотання студент буде направлений для проходження виробничої практики кафедрою права в організації та установи, з якими Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького існують договірні правовідносини, а саме:

  • Головне управління юстиції у Запорізькій області (Державні виконавчі служби міст, районів, районів у містах, відділи РАЦС. Адвокатські та нотаріальні контори – за погодженням. );
  • Приазовський національний природний парк.

При наявності клопотання студенти отримують Журнал проходження виробничої практики який заповнюють та за встановленою процедурою проходять публічний захист отримуючи оцінку.

 

Контактний телефон: 097-871-16-94.

 

Завідувач кафедри права                                      Гапотій В.Д.


Шановні педагоги та інші зацікавлені особи  !

      Згідно  Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 року № 3792- ХІІ із змінами та доповненнями кожен автор інтелектуального продукту має право на державний захист своїх напрацювань в процедурному порядку, визначеному Департаментом інтелектуальної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Згідно статті 8 вищезазначеного закону  об’єктами авторського права можуть бути:

  1. Об’єкти авторського права – твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп’ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва;

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори;

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

17) інші твори.

Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині першій цієї статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

В Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на базі кафедри права більше трьох років діє Бюро досліджень в області захисту інтелектуальної власності співробітники якого надають платні послуги з оформлення пакету документів на отримання свідоцтва про авторське право на твір. Для педагогів це може бути і стаття, і авторське напрацювання для проведення уроків, авторські зошити, методичні рекомендації, посібники тощо де ви є авторами. За консультацією звертатись за телефоном -0 097-871-16-94 Гапотій Віктор Дмитрович (директор Бюро).

Для чого це Вам потрібно?

Як мінімум по – перше: моральне задоволення від того,  що ви автор продукту і про це знають ваші колеги; по – друге: матеріальне задоволення від законного продажу екземплярів вашого продукту; по третє:  захист вашого інтелектуального продукту через судові інстанції та отримання моральної шкоди.

Вищезазначене – світова практика захисту інтелектуального права.

Зразки Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Запрошуємо педагогічних працівників, науково-педагогічних працівників закладів освіти та всіх зацікавлених осіб  Мелітопольщини до співпраці.