‼️👩🏻‍🎓Вчена Рада Факультету

📚🇺🇦20 вересня відбулось засідання Вченої Ради факультету.

👩🏼‍💻📚З вітальним словом до,всіх звернулася декан факультету , Полякова Л.І.,яка оголосила Порядок денний.

 

               ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про затвердження робочих планів, силабусів з усіх навчальних дисциплін кафедр підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Доповідає: Тетяна ЗАВ’ЯЛОВА,

заступник декана з навчальної роботи

2.Про графік навчального процесу.

Доповідає: Тетяна ЗАВ’ЯЛОВА,

заступник декана з навчальної роботи

3.Про підготовку та проведення панельної дискусії “Вища освіта в контексті суспільних викликів: історичні традиції, юридичні горизонти, здоров’я нації, сталий розвиток” в рамках проведення І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна вища освіта: досягнення, виклики та перспективи розвитку в умовах невизначеності” присвяченій 100-річчю МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Доповідає: Вікторія ЦИБУЛЬСЬКА,

заступник декана з науково-дослідної роботи

та міжнародного співробітництва

4.Про підготовку та організацію Всеукраїнської науково-практичної конференції: “Наукове сьогодення: перспективи розвитку регіональної науки” (листопад 2023).

Доповідає: Вікторія ЦИБУЛЬСЬКА,

заступник декана з науково-дослідної роботи

та міжнародного співробітництва

5.Про оновлення НМКД та їх електронних версій, про наповнення сайту Центру дистанційних освітніх технологій з усіх дисциплін кафедр факультету.

Доповідають: завідувачі кафедр

факультету

6.Про затвердження планів роботи кафедр.

Доповідає: Лариса ПОЛЯКОВА,

Голова вченої ради

7.Про затвердження Плану роботи Вченої ради природничо-географічного факультету на 2023-2024 н.р.

Доповідає: Ірина ДОНЕЦЬ

секретар Вченої ради,

8.Про організацію виховної роботи на факультеті у І семестрі 2023-2024 н.р.

Доповідає: Олександр НЕПША.,

заступник декана з виховної роботи та практик

9.Про організацію і проведення навчальних практик у І семестрі 2023-2024 н.р.

Доповідає: Олександр НЕПША.,

заступник декана з виховної роботи та практик

Previous Article
Next Article