АКТУАЛЬНО !!!

Затверджено

На засіданні кафедри права

від 25 лютого 2019р.

Протокол №8.

План

заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків, попередження та профілактики корупційних правопорушень на кафедрі права на 2019 рік.

1.Забезпечити кафедрою права якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого  конкурсного відбору та їх об’єктивну атестацію.

У продовж 2019 року.                                  Завідувач кафедри

  1. Контролювати дані особових справ конкурсного відбору щодо достовірності наданих претендентами на посади науково-педагогічних працівників кафедри права відомостей про себе.

За графіком ОК заміщення вакантних посад         Завідувач кафедри.

  1. Знайомити науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу кафедри права щодо змісту Антикорупційної програми МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Раз на рік (вересень)                                               Мінкова О.Г.

4.Раз на семестр проводити організаційну та роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право та науково-педагогічними працівниками кафедри права семінари з питань запобігання та виявлення корупційних дій з метою підвищення правових знань з питань антикорупційного законодавства.

Січень, вересень 2019р.                                           куратори груп.

  1. Організувати сторінку на сайті кафедри права «Актуально» на якому розміщувати інформаційні матеріали стосовно профілактики корупційних діянь серед здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право та науково-педагогічних працівників кафедри.

Січень 2019р.                                                    завідувач кафедри, лаборант.

6.Проводити моніторинг якості знань здобувачів вищої освіти за результатами першого, другого семестрів та розміщувати  інформацію на сайті кафедри права.

Грудень 2018, червень 2019р.                                     завідувач афедри

  1. Звіт про виконання Плану заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків, попередження та профілактики корупційних правопорушень на кафедрі права заслухати на засіданні кафедри права в лютому 2020 року.

Лютий 2020р.

 


Студентам 4-го курсу заочного відділення спеціальності 081 Право.

Згідно навчального плану провадження освітньої діяльності, з жовтня-листопада 2019 року студенти 4-го курсу спеціальності 081 Право зобов’язані проходити  виробничу практику впродовж чотирьох тижнів на базах правоохоронних органів та правозахисних організацій.

Право вибору бази виробничої практики покладається на студентів які по можливості, до початку осінньої заліково-екзаменаційної сесії надають гаранту освітньої програми, завідувачу кафедри права Гапотію Віктору Дмитровичу клопотання на ім’я ректора університету, професора Солоненко А.М. про проходження виробничої практики за підписом керівника правоохоронного органу, або правозахисної організації з зазначенням повної юридичної адреси установи, організації, контактних телефонів керівника виробничої практики.

В разі відсутності клопотання студент буде направлений для проходження виробничої практики кафедрою права в організації та установи, з якими Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького існують договірні правовідносини, а саме:

  • Головне управління юстиції у Запорізькій області (Державні виконавчі служби міст, районів, районів у містах, відділи РАЦС. Адвокатські та нотаріальні контори – за погодженням. );
  • Приазовський національний природний парк.

При наявності клопотання студенти отримують Журнал проходження виробничої практики який заповнюють та за встановленою процедурою проходять публічний захист отримуючи оцінку.

 

Контактний телефон: 097-871-16-94.

 

Завідувач кафедри права                                      Гапотій В.Д.