Силабуси навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.

Силабуси з навчальних дисциплін освітнього рівня “Бакалавр”

Силабус Геологія з навчальною практикою

Силабус Картографія з основами топографії з навчальною практикою

Силабус Геоекологія

Силабус Вступ до фаху. Модуль 1. Вступ до спеціальності. Модуль 2. Основи наукових досліджень

Силабус Історія географічних відкриттів і досліджень

Силабус Основи наукових досліджень

Силабус Землезнавство з навчальною практикою з курсовою роботою. Модуль 1. Метеорологія і кліматологія з навчальною практикою

Силабус Землезнавство з навчальною практикою з курсовою роботою. Модуль 2. Гідрологія з навчальною практикою

Силабус Землезнавство з навчальною практикою з курсовою роботою. Модуль 3. Загальне землезнавство

Силабус Землезнавство з навчальною практикою з курсовою роботою. Модуль 4. Геоморфологія з навчальною практикою

Силабус Урбоекологія

Силабус Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства

Силабус Світова геологія родовищ корисних копалин

Силабус Географічні аспекти охорони довкілля

Силабус Ландшафтознавство з навчальною практикою. Модуль 1. Ландшафтознавство з навчальною практикою. Модуль 2. Антропогенне ландшафтознавство

Силабус Географія материків і океанів

Силабус Географія України з навчальною практикою. Модуль 2. Фізична географія України

Силабус Економічна і соціальна географія світу. Модуль 1. Географія світового господарства

Силабус Економічна і соціальна географія світу. Модуль 2. Регіональна економічна і соціальна географія

Силабус Альтернативні джерела енергії

Силабус Геофізика і геохімія ландшафту

Силабус Медична географія