Навчально-методична комісія

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МДПУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Навчально-методична комісія (далі – НМК) створюється при деканаті і є дорадчим колегіальним органом, який здійснює керівництво навчально-методичною діяльністю факультету.

Основними напрямами діяльності НМК є:

  • впровадження стратегії методичної діяльності університету;
  • участь в розробці стандартів вищої освіти на факультеті як складової частини системи стандартів вищої освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького;
  • керівництво поточною навчально-методичною роботою на факультеті і контроль за відповідність її показників стандартам вищої освіти і акредитаційним вимогам;
  • керівництво роботи по удосконаленню організації та методики викладання навчальних дисциплін і здійснення виховного процесу на факультеті;
  • координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи в університеті, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів.

Головним завданням НМК є планування та координація навчально-методичної роботи на факультеті, контроль за її станом в структурних підрозділах, розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення та моніторинг.

СКЛАД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

на 2019-2020 н.р.

Жиряков О. Ю – канд. істор.наук, доцент кафедри історії, голова;

Члени НМК природничо-географічного факультету:

  1. Донець І. А. – к.геогр.н., доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства;
  2. Байтеряков О. З. – к.геогр.н., доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства;
  3. Іваненко В.В. – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін;
  4. Шкода Н.А. – к. і. н., доцент кафедри історії;
  5. Попенко Я.В. – к. і. н., доцент кафедри права.