Науково-дослідна робота

Наукову-дослідну роботу на природничо-географічному факультеті здійснюють 4 кафедри, а також 7 спеціалізованих науково-дослідних та науково-методичних лабораторій та центрів. На факультеті діють 6 студентських наукових гуртків.

 НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ ТА ЦЕНТРИ

Науково-методичний центр із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я. Фундаментальні і прикладні дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я. Директор к. геогр. н., доцент О. С. Арабаджи.

 Центр болгаристики. Здійснення та координація комплексних фундаментальних і прикладних міждисциплінарних досліджень у галузі болгаристики у контексті інтеркультурного розвитку регіону і українсько-болгарських міжнародних зв’язків. Керівник к. і. н., доцент С. І. Пачев.

 Міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства. Фундаментальні і прикладні комплексні краєзнавчі дослідження (природи, населення, господарства, культури та інших складових певної території). Керівник к.і.н., доцент А. М. Крилова.

 Науково-дослідна лабораторія “Рекреаційна географія і туризм” при кафедрі географії та туризму. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження щодо вдосконалення та функціонування рекреаційно-туристичної та екскурсійної сфери Запорізької області. Керівник к. геогр. н., доцент І. А. Арсененко.

 Науково-дослідний центр імені Д.Донцова при кафедрі історії та археології. Національно-патріотичні та краєзнавчі дослідження. Керівник д. і. н., доцент О. М. Ситник.

 Бюро досліджень в області захисту інтелектуальної власності. Фундаментальні і прикладні дослідження у галузі права інтелектуальної власності. Керівник к.ю.н. доцент В. Д. Гапотій.

 СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

 Науковий гурток «ТВОРЧІСТЬ» (кафедра географії та туризму). Тематика: «Дослідження туристично-рекреаційних, краєзнавчих та соціально-економічних аспектів розвитку України та світу: виявлення методичних питань викладання географії в школі та ВНЗ». Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Байтеряков О.З.

 Науковий гурток «ВСЕСВІТ» (кафедра географії та туризму). Тематика роботи гуртка: «Геоекологічні дослідження північного узбережжя Азовського моря; раціональне природокористування та охорона природи; динаміка геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я та їх ресурсний потенціал». Науковий керівник: к.геогр.н., доц. Гришко С.В.

 Науковий гурток «КЛІО» (кафедра історії та археології). Тематика: «Давня історія та археологія України». Науковий керівник: к.і.н, доцент Полякова Л.І.

Науковий гурток «ДОНЦОВЦІ» (кафедра історії та археології).

Тематика: «Національно-патріотична робота. Дослідження історії Мелітопольщини». Науковий керівник: д.і.н., доцент Ситник О.М.

 Науковий гурток «ОЛІМП» (кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін). Тематика: «Формування здоров’язберігаючих технологій студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту». Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котова О.В.

 Науковий гурток «Правознавець» (кафедра права). Тематика: «Проблеми цивільного права України». Науковий керівник: к.ю.н., ст. викладач Верголяс О.О.

ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДР

 «Теоретичні та практичні аспекти розвитку окремих галузей права в Україні». (кафедра права). Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент В. Д. Гапотій. Термін виконання: 2020-2022 роки.

«Оцінювання стану та обґрунтування раціонального використання ґрунтів Запорізької області» (кафедра географії та туризму). Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Л. А. Прохорова. Термін виконання: 2021-2023 роки.

«Природна та культурна спадщина як чинник розвитку туризму Запорізького регіону та суміжних територій» (кафедра географії та туризму) Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент І. А. Арсененко. Термін виконання: 2021–2023 роки.

«Міжрегіональний аспект вивчення історії Південної України» (кафедра історії та археології). Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Л. І. Полякова. Термін виконання: 2021–2023 роки.

«Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в умовах трансформації освіти». (кафедра теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін). Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач А. А. Проценко. Термін виконання: 2021–2023 роки.

 Завершені теми у 2020 році

 «Туризм і краєзнавство як чинник соціально-економічного розвитку Запорізького регіону» (кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства). Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент І. А. Арсененко Термін виконання: 2018–2020 роки.

«Актуальні проблеми нової й новітньої історії, історіографії та історіософії України» (кафедра історії та археології). Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент О. М. Ситник. Термін виконання: 2018–2020 роки.

«Фізико-географічні дослідники Запорізького краю» (кафедра фізичної географії і геології). Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Л.А. Прохорова. Термін виконання: 2018–2020 роки.

 «Основні напрями формування здорового способу життя студентів засобами фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін). Науковий керівник: доктор філософських наук, професор В. Є. Білогур. Термін виконання: 2018–2020 роки.

Гранти, проекти та патенти.

 Упродовж 2019-2022 рр. Центром болгаристики реалізується проєкт «Обладнання багатофункціонального центру інтерактивної віртуальної академічної мобільності» (координатор к.і.н., доцент С. І. Пачев) за грантом Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія за програмою «Болгарська допомога для розвитку».

 Завершені проєкти

2014–2015 рр. Викладачі кафедри права брали участь у реалізації проєктів «Мелітополь як майданчик реалізації багатоманіття і єдності культур» (2014 р., Европейский фонд за демократию); «Інновації молодіжних організацій інтеркультурного міста у подоланні охлократії в громадянському єднанні» (2015 р., Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні).

2015–2017 рр. Участь у проєкті «Соціально-економічне, політичне забезпечення інтеркультурного розвитку міста та активізація громадської діяльності» План міжкультурної інтеграції м. Мелітополь на 2015-2020 рр.

2016–2017 рр. Центром болгаристики та кафедрою історії (к. і. н., доцент С. І. Пачев) реалізовано проєкт зі створення кабінету інтерактивного навчання при за грантом Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія за програмою «Болгарська допомога для розвитку».

2017 р. Проєкт «Фьюжен кухня» в рамках виконання проекту ЕС «Мелітополь інтеркультурний – 2020». Розробка інтеркультурного путівника м. Мелітополь. (доц. Арабаджи О. С., доц. Левада О. М.).

2017 р. Проєкт «Нематеріальна культурна спадщина народів Приазов’я» (доц. Арабаджи О. С.).

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Зарубіжні партнери:

– Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія

­ Інститут етнології та фольклористики із етнографічним музеєм БАН (м. Софія, Республіка Болгарія);

– Південно-Західний університет ім. Неофіта Рилського (м. Благоєвград, Республіка Болгарія);

– Великотирнівський університет ім. Св. Кирила і Мефодія (м. Велико Тирново, Республіка Болгарія);

– Інженерно-педагогічний факультет технічного університету (м. Сливен, Республіка Болгарія);

– Шуменський університет імені Костянтина Преславського (м. Шумен, Республіка Болгарія);

– Регіональний історичний музей м. Сливена, (м. Сливен, Республіка Болгарія);

– Інститут культурної спадщини Академії наук Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова);

– Лодзінський університет (м. Лодзь, Республіка Польща);

– Вища лінгвістична школа (м. Ченстохов, Республіка Польща);

– Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія