Науково-дослідна робота

 

Наукову-дослідну роботу на природничо-географічному факультеті здійснюють 6 кафедр, а також 7 спеціалізованих науково-дослідних та науково-методичних лабораторій та центрів. На факультеті діють 7 студентських наукових гуртків.

 НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ ТА ЦЕНТРИ

Науково-методичний центр із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я. Фундаментальні і прикладні дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я. Директор к. геогр. н., доцент О. С. Арабаджі.

 Центр болгаристики. Здійснення та координація комплексних фундаментальних і прикладних міждисциплінарних досліджень у галузі болгаристики у контексті інтеркультурного розвитку регіону і українсько-болгарських міжнародних зв’язків. Керівник к. і. н., доцент С. І. Пачев.

 Міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства. Фундаментальні і прикладні комплексні краєзнавчі дослідження (природи, населення, господарства, культури та інших складових певної території). Керівник к.і.н., доцент А. М. Крилова.

 Науково-дослідна лабораторія рекреаційної географії та туризму при кафедрі туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження щодо вдосконалення та функціонування рекреаційно-туристичної та екскурсійної сфери Запорізької області. Керівник к. геогр. н., доцент І. А. Арсененко.

 Науково-дослідний центр імені Д.Донцова при кафедрі історії, археології і філософії. Національно-патріотичні та краєзнавчі дослідження. Керівник д. і. н., доцент О. М. Ситник.

 Бюро досліджень в області захисту інтелектуальної власності. Фундаментальні і прикладні дослідження у галузі права інтелектуальної власності. Керівник к.ю.н. доцент В. Д. Гапотій.

 Науково-дослідний Центр Цивільного права та Цивільного процесу Фундаментальні і прикладні дослідження у галузі Цивільного права та Цивільного процесу. Керівник к. ю. н. доцент О. Г. Мінкова.

 СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

 Науковий гурток «ТВОРЧІСТЬ» (кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства). Тематика: «Дослідження туристично-рекреаційних, краєзнавчих та соціально-економічних аспектів розвитку України та світу: виявлення методичних питань викладання географії в школі та ВНЗ». Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Байтеряков О.З.

 Науковий гурток «КЛІО» (кафедра історії, археології і філософії). Тематика: «Давня історія та археологія України». Науковий керівник: к.і.н, доцент Замуруйцев  О.В.

Науковий гурток «ДОНЦОВЦІ» (кафедра історії, археології і філософії).

Тематика: «Національно-патріотична робота. Дослідження історії Мелітопольщини». Науковий керівник: д.і.н., доцент Ситник О.М.

Науковий гурток «ДИСКУРС» (кафедра історії, археології і філософії). Тематика: «Філософія діалогу культур». Науковий керівник: к.соц.н., доц. Александров Д.В.

 Науковий гурток «ОЛІМП» (кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін). Тематика: «Формування здоров’язберігаючих технологій студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту». Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котова О.В.

 Науковий гурток «ВСЕСВІТ» (кафедра фізичної географії і геології). Тематика роботи гуртка: «Геоекологічні дослідження північного узбережжя Азовського моря; раціональне природокористування та охорона природи; динаміка геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я та їх ресурсний потенціал». Науковий керівник: к.геогр.н., доц. Гришко С.В.

 Науковий гурток «Правознавець» (кафедра права). Тематика: «Проблеми цивільного права України». Науковий керівник: к.ю.н., ст. викладач Верголяс О.О.

ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДР

 «Теоретичні та практичні аспекти розвитку окремих галузей права в Україні». (кафедра права). Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент В. Д. Гапотій. Термін виконання: 2020-2022 роки.

«Оцінювання стану та обґрунтування раціонального використання ґрунтів Запорізької області» (кафедра фізичної географії і геології). Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Л. А. Прохорова. Термін виконання: 2021-2023 роки.

«Міжрегіональний аспект вивчення історії Південної України» (кафедра історії та археології). Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Л. І. Полякова. Термін виконання: 2021–2023 роки.

 «Аксіологічні засади модернізації стратегій сучасної  вищої освіти України» (кафедра філософії). Науковий керівник: доктор філософських наук, професор О. М. Троїцька. Термін виконання: 2021–2025 роки.

«Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в умовах трансформації освіти». (кафедра теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін). Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач А. А. Проценко. Термін виконання: 2021–2023 роки.

«Природна та культурна спадщина як чинник розвитку туризму Запорізького регіону та суміжних територій» (кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства) Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент І. А. Арсененко. Термін виконання: 2021–2023 роки.

 Завершені теми у 2020 році

 «Туризм і краєзнавство як чинник соціально-економічного розвитку Запорізького регіону» (кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства). Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент І. А. Арсененко Термін виконання: 2018–2020 роки.

«Актуальні проблеми нової й новітньої історії, історіографії та історіософії України» (кафедра історії та археології). Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент О. М. Ситник. Термін виконання: 2018–2020 роки.

«Фізико-географічні дослідники Запорізького краю» (кафедра фізичної географії і геології). Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Л.А. Прохорова. Термін виконання: 2018–2020 роки.

 «Основні напрями формування здорового способу життя студентів засобами фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін). Науковий керівник: доктор філософських наук, професор В. Є. Білогур. Термін виконання: 2018–2020 роки.

Гранти, проекти та патенти.

 Упродовж 2019-2021 рр. Центром болгаристики реалізується проєкт «Обладнання багатофункціонального центру інтерактивної віртуальної академічної мобільності» (координатор к.і.н., доцент С. І. Пачев) за грантом Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія за програмою «Болгарська допомога для розвитку».

 Завершені проєкти

2014–2015 рр. Викладачі кафедри права брали участь у реалізації проєктів «Мелітополь як майданчик реалізації багатоманіття і єдності культур» (2014 р., Европейский фонд за демократию); «Інновації молодіжних організацій інтеркультурного міста у подоланні охлократії в громадянському єднанні» (2015 р., Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні).

2015–2017 рр. Участь у проєкті «Соціально-економічне, політичне забезпечення інтеркультурного розвитку міста та активізація громадської діяльності» План міжкультурної інтеграції м. Мелітополь на 2015-2020 рр.

2016–2017 рр. Центром болгаристики та кафедрою історії (к. і. н., доцент С. І. Пачев) реалізовано проєкт зі створення кабінету інтерактивного навчання при за грантом Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія за програмою «Болгарська допомога для розвитку».

2017 р. Проєкт «Фьюжен кухня» в рамках виконання проекту ЕС «Мелітополь інтеркультурний – 2020». Розробка інтеркультурного путівника м. Мелітополь. (доц. Арабаджи О. С., доц. Левада О. М., ст. викл. Топалова О. І.).

2017 р. Проєкт «Нематеріальна культурна спадщина народів Приазов’я» (доц. Арабаджи О. С.).

2017 р. Розроблено і впроваджено туристсько-рекреаційний веломаршрут «Степова пектораль» (к. геогр. н., ст. викл. Топалова О. І.) в рамках проекту «Збереження біорізноманіття степового ландшафту з виходом гранітів Запорізької області шляхом розвитку сільського зеленого велотуризму» за сприяння Програми малих грантів Глобального екологічного фонду, що впроваджується Програмою розвитку ООН.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Зарубіжні партнери:

– Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія

­ Інститут етнології та фольклористики із етнографічним музеєм БАН (м. Софія, Республіка Болгарія);

– Південно-Західний університет ім. Неофіта Рилського (м. Благоєвград, Республіка Болгарія);

– Великотирнівський університет ім. Св. Кирила і Мефодія (м. Велико Тирново, Республіка Болгарія);

– Інженерно-педагогічний факультет технічного університету (м. Сливен, Республіка Болгарія);

– Шуменський університет імені Костянтина Преславського (м. Шумен, Республіка Болгарія);

– Регіональний історичний музей м. Сливена, (м. Сливен, Республіка Болгарія);

– Інститут культурної спадщини Академії наук Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова);

– Лодзінський університет (м. Лодзь, Республіка Польща);

– Вища лінгвістична школа (м. Ченстохов, Республіка Польща);

– Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія).