Музеї, центри, іменні аудиторії

На природничо-географічному факультеті функціонують геолого-палеонтологічний музей, науково-дослідний центр болгаристики, науково-дослідний центр імені Д .І. Донцова, науково-дослідний центр цивільного права та цивільного процесу, науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян та юридична клініка «Вікторія». Геолого-палеонтологічний музей Геолого-палеонтологічний музей є одним з небагатьох подібних музеїв в Україні, які організовані в педагогічних вищих навчальних закладах. Експозиції музею включають в себе всі структурні розділи геології: «Кристалографія», «Мінерали та гірські породи», «Історія розвитку Землі та органічного світу». Загальна кількість наявних експонатів представлена 1500 зразками. Фондові матеріали складають більше 3,5 тисяч примірників і широко застосовуються в навчальному процесі. Викладачами кафедри розроблено 19 тематичних колекцій мінералів, гірських порід та викопних решток організмів до практичних занять з дисциплін «Геологія з навчальною практикою», «Геологія з основами геоморфології». За матеріалами навчальних практик організована експозиція «Маршрутами практик», проведена робота по створенню експозиції «Мінеральні багатства Запорізького краю». На базі фондових матеріалів музею виконуються наукові роботи студентів, які знайшли відображення в курсових, дипломних та магістерських дослідженнях. Поповнення експозиційного та фондового матеріалу відбувається за рахунок виїзних польових практик в Крим, Північно-Західне Приазов’я, Карпатський регіон, Причорномор’я як з географічних дисциплін, так і історичних. Музей є доброю запорукою у профорієнтаційній роботі для майбутніх географів та істориків серед шкіл міста, району та області. Щорічно в музеї проводяться тематичні екскурсії для школярів: «Історичний розвиток органічного світу», «Речовинний склад земної кори», «Палеоклімати Землі та органічний світ», «Світ мінералів» та ін. Матеріал є прекрасним доповненням до уроків  з усіх курсів географії. Постійний зв’язок підтримується з педагогічним ліцеєм «Творчість» – це і екскурсії для ліцеїстів, майбутніх студентів нашого університету, і консультації для викладачів. Вчителям географії Мелітопольського, Вільнянського, Якимівського, Токмацького районів надаються консультації для підготовки учнів до предметної олімпіади з географії (методика визначення мінералів та гірських порід). Науково-дослідницький центр болгаристики У жовтні 2008 р. на базі кафедри історії було утворено науково-дослідний центр болгаристики, який очолює к. і. н., доцент С. І. Пачев. У діяльності центру беруть участь викладачі та студенти природничо-географічного та філологічного факультетів. Матеріальну допомогу в обладнанні центру надав Почесний консул Республіки Болгарія С. С. Желєв. Метою діяльності центру є комплексне дослідження історії, мови та культури болгарської етнічної спільноти у Північному Приазов’ї. Центр також надає методично-консультативну допомогу у вивченні та викладанні болгарської мови, історії і культури. На підставі домовленостей між міністерствами освіти та науки України і Болгарії з 2002 р. в університеті діє лекторат болгарської мови, історії та культури. У цей період працювали лектори д-р С. Стоянов (Благоєвград), д-р Д. Димитрова (Софія), д-р А. Джельова (Пловдив). З 2016 р. працює д-р К. Колєва (Шумен). Напрямки досліджень співробітників центру болгаристики:
 • Пачев С. І., к. і .н., доцент – історія болгарської етнічної спільноти Північного Приазов’я, історіографія української історичної болгаристики;
 • Пачева В. М., к. філол. н., доцент – болгарська ономастика;
 • Колєва К., д-р, лектор МОН Р. Болгарія – болгарська мова;
 • Красько Н. С., к. і. н., ст. викл. – етнографія болгарської етнічної спільноти Північного Приазов’я;
 • Пачева М. С., докторант – соціокультурний розвиток болгарських сіл Північного Приазов’я.
Центр болгаристики веде активне міжнародне співробітництво із партнерами в Болгарії та Молдові:
 • Софійським університетом імені Св. Климента Охридського;
 • Великотирнівським університетом імені Св. Кирила та Мефодія;
 • Інженерно-педагогічним факультетом Софійського технічного університету у м. Сливен;
 • Шуменським університетом імені Єпископа Костянтина Преславського;
 • Пловдивським університетом імені Паїсія Хилендарського;
 • Південно-західним університетом імені Неофіта Рилського;
 • Інститутом історичних досліджень Болгарської академії наук;
 • Інститутом етнології та фольклористики із Етнографічним музеєм Болгарської академії наук;
 • Сливенським регіональним історичним музеєм;
 • Інститутом культурної спадщини Академії наук Молдови.
У 2017 р. за грантом Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія та за сприяння Посольства Республіки Болгарія в Україні центр болгаристики обладнано сучасним кабінетом інтерактивного навчання. Центр болгаристики регулярно проводить Міжнародну наукову конференцію «Приазовський болгаристичний семінар», у якій беруть участь фахівці з України, Болгарії, Молдови та Польщі. З 2016 р. започатковано міжнародні «Болгаристичні читання» для студентів та докторантів. Дослідження центру опубліковані у 6-ти випусках серії «Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура», низці статей у провідних виданнях України і Болгарії. Упродовж 2008-2018 років захищено 2 дисертації та понад 20 дипломних робіт із болгаристики. Науково-дослідний центр імені Д. І. Донцова Науково-дослідний центр імені Дмитра Донцова було створено з метою активізації науково-дослідної роботи, національно-патріотичного й морально-етичного виховання студентської молоді, інформаційно-просвітницької діяльності, краєзнавчої роботи та популяризації курсу на євроінтеграцію. При центрі діє науковий студентський гурток «Донцовець». Протягом свого існування науково-дослідним центром імені Дмитра Донцова було проведено І Донцовський форум (листопад 2016 р.) і ІІ Донцовський форум (листопад 2017 р.), а також – низку круглих столів. Науково-дослідний центр цивільного права та цивільного процесу Науково-дослідний центр Цивільного права та Цивільного процесу створений для організації навчального процесу спеціальності 081 Право згідно ліцензійних умов. Центр призваний виконувати дві стратегічні мети: як практична база для закріплення теоретичних знань студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання; як місце, де практикуючі юристи-правники спільно зі студентами спеціальності 081 Право відпрацьовують способи захисту цивільних прав та законних інтересів людини та громадянина. Науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян Науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян створений для організації навчального процесу спеціальності 081 Право згідно ліцензійних умов. Центр призваний виконувати дві стратегічні мети: як практична база для закріплення теоретичних знань студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання з навчальних дисциплін (Конституційне право України, Цивільне право та Цивільний процес, Кримінальне право та Кримінальний процес, Адміністративне право та Адміністративний процес та ін.); як місце, де науково-педагогічні працівники кафедри права спільно з юристами міськвиконкому та університету надають первину безоплатну правову допомогу пільговим категоріям громадян Мелітопольського регіону.