Донченко Лариса Михайлівна

Донченко Лариса Михайлівна – доцент, кандидат географічних наук кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

Освіта: Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут (1994) за спеціальністю вчитель географії;  магістратуру Гуманітарного університет «Запорізького інституту державного та муніципального управління» (2007) за спеціальністю  адміністративний менеджмент.

Донченко Л.М. працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького з червня 1988 року. З березня 1994 року на посаді асистента кафедри загальної географії, з 2000 року заступник декана природничо-географічного факультету з навчальної роботи,  з 2005 року декан економічного факультету, з 2007 завідувач кафедри менеджменту і туристичної індустрії, з 2017 року  і по теперішній час декан природничо-географічного факультету.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 Економічна і соціальна географія на тему «Територіальна організація приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов’я)».

У 2015р. пройшла підвищення кваліфікації  на туристичному агентстві «Ніка-експрес»; інститут підвищення кваліфікації Таврійського державного агротехнологічного університету (довідка №151 від 12.03.2015р.); підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Організація екскурсійної діяльності» (сертифікат №30/2017 від 29.12.17р.). Стажування без відриву від роботи: з 20.10.17р. – 20.01.18р. у вищій лінгвістичній школі в місті Ченстохова Польща (сертифікат № КРК 18/116 від 20.01.18 р.). Тема: «Theoretical and methodological aspects of the study of the touristresort industry» (30 hours).

Лариса Михайлівна входить до складу робочої групи  розробки «План міжкультурної інтеграції  м. Мелітополь до 2020 рр.», інтеграційна тема № 5: «Туризм і краєзнавство як чинники міжкультурної інтеграції»., З 2018 року входить до складу робочої групи з реалізації Маркетингової стратегії міста Мелітополя. У 2018 році виступила ініціатором та підписантом договору про наукову співпрацю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  з Альянсом міст шовкового шляху (Китай), у  2019 році ініціатор  договору про наукову співпрацю з університетом ім. Штефена чел Маре в м. Сучава –Румунія.

Є автором понад 100 наукових публікацій, в тому числі  2 монографії, 16  статей у наукових фахових виданнях, 21 навчально-методична праця (методичні рекомендації), 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на роботи науково-практичного характеру, 1 патент на корисну модель  (№ 63611, зареєстрована в Державному реєстрі патентів України на корисну модель від 10.10.2011р);

Донченко Лариса Михайлівна обґрунтовує нові наукові розробки, виступає організатором проведення міжнародних науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів різних рівнів.  Входить до складу науково-дослідної лабораторії рекреаційної географії та туризму, робота якої спрямована на проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі рекреації, туризму й екскурсійної діяльності в Запорізькій області.

Викладає основні курси: «Рекреаційні комплекси світу», «Країнознавство», Менеджмент та маркетинг в туризмі», Рекламно-інформаційна робота в туризмі», «Інноваційні та інформаційні технології в туризмі».

У 2008р. нагороджена почесною грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;  почесною грамотою Міністерства освіти і науки  України.

У 2013 р. нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти»

У 2017р. нагороджена почесною грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

У 2018 р.  подяка  президента Запорізької обласної федерації козацького бойового мистецтва «Спас».

У 2019 р. нагороджена нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».

Наукові інтереси: питання розвитку туристично-курортної галузі Запорізької області, менеджмент та маркетинг  туризму, рекреаційні комплекси світу.

Посилання на наукометричні бази:

Пошта donchenko_larisa@mdpu.org.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qm8QIo4AAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-2867-7502

https://www.researchgate.net/profile/Larysa_Donchenko2