Сертифікатні освітні програми кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства

З 2017 р. на кафедрі туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства надаються додаткові освітні послуги за сертифікатною освітньою програмою «Організація екскурсійної діяльності» (керівник – к.геогр.н., доцент І.А. Арсененко).

Програма розрахована на здобувачів вищої освіти які навчаються за освітнім ступенем бакалавр або осіб, які вже мають вищу освіту (спеціаліст).

Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми передбачає можливість працевлаштування в сфері обслуговування: екскурсійні бюро, туристичні підприємства, музеї, загальноосвітні навчальні заклади.

Тривалість сертифікатної програми – 2 місяця.

Програмні результати навчання:

  • уміння розробляти різноманітні види екскурсійних програм з урахуванням потреб різних верств населення;
  • уміння контролювати дотримання програм перебування, протокольних заходів, правильність оформлення туристичної документації, правильність бронювання та оформлення послуг;
  • навички працювати у складі творчої групи над створенням нової екскурсії;
  • навички застосовувати методичні прийоми проведення екскурсії;
  • уміння складати методичну розробку екскурсії;
  • навички застосовувати нові технічні засоби для проведення екскурсій;
  • уміння проектувати процес обслуговування екскурсантів за окремими етапами надання послуг, використовуючи сучасні існуючі технології.