Новини кафедри туризму соціально-економічної географії та краєзнавства

Науково-практичний географічний кейс «Методика формування компетентністного потенціалу учнів в шкільному курсі географії у контексті Нової української школи»

23 березня 2021 р. під час проведення ІІІ відкритого освітньо-наукового форуму з міжнародною участю «Класична наука для Нової української школи» на природничо-географічному факультеті було розглянуто науково-практичний географічний кейс «Методика формування компетентністного потенціалу учнів в шкільному курсі географії у контексті Нової української школи» для вчителів Запорізької, Херсонської та Донецької областей, викладачів факультету і здобувачів вищої освіти (денної і заочної форм навчання). Захід проходив у змішаному форматі, частина учасників була присутня безпосередньо в аудиторії актової зали 2, інша частина (24 учасника) підключалась у інтерактивному форматі на платформі ZOOM. Всього в роботі кейсу взяло участь близько 40 учасників.

Метою заходу було забезпечення сприяння подальшому впровадженню компетентносного підходу у викладанні географічних дисциплін в школі у контексті концепції Нової української школи.

В програмі кейсу було представлено дві доповіді, де акцентовано увагу на формуванні змісту географічної освіти, наукових напрацюваннях як української, так і світової спільноти, ознайомленні з власним досвідом і методикою застосування інноваційних методів під час викладання географічних дисциплін, впровадження наукових досліджень в навчальний процес.

Вчитель географії мелітопольського ліцею № 19 І.В. Голуб під час доповіді зосередила увагу на використання технології критичного мислення на уроках географії з метою підвищення вмотивованості учнів до навчання.

Доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства О.З. Байтеряков ознайомив учасників з питаннями формування культурологічної компетентності учнів шляхом застосування творів живопису та художньої літератури, поштових марок, грошових знаків світу в географічній освіті, формуванням  картографічних понять, умінь і навичок на уроках географії за допомогою визначення географічних центрів території різними методами.

Наприкінці заходу учасники висловили позитивні відгуки про кейс та побажання щодо наступних зустрічей.

ОПТИКА МАЙБУТНЬОГО: ЗУСТРІЧ З ПОТЕНЦІЙНИМИ АБІТУРІЄНТАМИ

1.03.2021 р.  старший викладач кафедри германської філології Н.Ю. Байтерякова і доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства О.З. Байтеряков з метою проведення профорієнтаційної роботи відвідали ЗОШ № 14 м. Мелітополя. Під час зустрічі з учнями 11 класу вони розповіли про Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальності, з яких відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, особливості вступу та навчання в університеті, а головне – про переваги навчання саме в цьому закладі вищої освіти. Особливу увагу було приділено потенційному працевлаштуванню випускників, актуальності спеціальностей, запропонованих університетом, а також особистісному підходу до навчання здобувачів вищої освіти. Зустріч пройшла у дружній, невимушеній атмосфері та викликала жвавий інтерес в учнів, що мали нагоду поставити чисельні питання.

ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ МАН НА ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ В СЕКЦІЯХ ВІДДІЛЕННЯ «НАУК «ПРО ЗЕМЛЮ»

28.02.2021 р. відбувся обласний етап конкурсу-захисту науково-дослідних робіт вихованців Малої академії наук в секціях відділення «Наук «Про землю». Захист відбувався в онлайн-форматі на платформі meet.google. Оцінювання робіт та їхнього захисту юних науковців здійснювали у складі журі викладачі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Так, у секції «Географія і ландшафтознавство» головою журі була проректор заочно-дистанційного відділу навчання, кандидат географічних наук, доцент О.С. Арабджи, а членами журі – завідувачка кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, кандидат географічних наук, доцент І.А. Арсененко та завідувачка кафедри фізичної географії і геології, доцент, кандидат геологічних наук  Л.А.Прохорова. У секції «Геологія, гідрологія і кліматологія» очолював журі завідувач кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування, доцент, доктор географічних наук В.П. Воровка, до складу журі входили кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства О.З. Байтеряков та  кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології С.В. Гришко.

Роботи юних географів відрізнялись різноманітністю наукових напрямків, застосованих методів дослідження та здебільшого були присвячені аналізу і розв’язанню фізико-, економіко- та соціально-географічних проблем Запорізької області. Більшість наукових робіт виявляли актуальність обраної теми і достатньо високий науковий рівень.

Під час захисту членами журі проводилось не лише оцінювання доповідей конкурсантів, але й було організовано жваву дискусію за участі всіх учасників конкурсу, що підвищувало інтерес до викладених географічних проблем і запропонованих авторами шляхів їх вирішення. Під час обговорення доповідей учасникам було надано кваліфіковані поради для подальших наукових досліджень.

Щира вдячність за високий рівень проведення організаторам заходу. Усім учасникам та їх науковим керівникам, які пройшли до фінального ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідних робіт у м. Києві, бажаємо перемоги!!!

ПЕРЕМОГА ЮНИХ ГЕОГРАФІВ МЕЛІТОПОЛЯ В ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ МАН

28.02.2021 р. відбувся обласний етап конкурсу-захисту науково-дослідних робіт вихованців Малої академії наук в секції Географія і ландшафтознавство. Захист відбувався в онлайн-форматі. За результатами конкурсу перше та друге місця посіли учасники з м. Мелітополя під керівництвом доцента кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства      О.З. Байтерякова, вихованці КЗ Центр позашкільної освіти. Їхні дослідження відрізнялись актуальністю і високим науковим рівнем.

Перше місце здобула Воронова Валерія з науковою роботою «Оцінка сучасного стану автомобільної транспортної доступності території Запорізької області».

Друге місце посів Василець Єгор з дослідженням «Географічний аналіз системи розселення Запорізької області».

Вітаємо юних науковців та їх керівника, а також зичимо наснаги у подальших дослідженнях!

СУЧАСНІ ТРЕНДИ В ЕКОНОМІЦІ ТА РОЛЬ БІЗНЕС ОСВІТИ

25 лютого 2021 р. науково-педагогічні працівники кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства к.геогр.н. доц. Арсененко І.А. та к.геогр.н. доц. Донець І.А. взяли участь у веб-семінарі “Сучасні тренди в економіці та роль бізнес освіти”.

Організаторами зустрічі виступили Київський інститут бізнесу та технологій  і Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (на платформі ZOOM).

Мета заходу: поширення інформації про нові світові тренди та ризики, коригування освітніх програм у варіативній частині та зміцнення світоглядних позицій викладачів університетів.

Програма:

«Кліматичні зміни, загрози чи можливості», спікер Іма Хренова-Шимкіна – заступник директора проекту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»;

«Міжнародне співробітництво в освіті під час пандемії Covid 19”, спікер Світлана Ковальчук – виконавча директорка YES (Yalta European Strategy), що займається міжнародними проектами YES та Фонду Віктора Пінчука;

«Економіка України четвертої промислової революції», спікер д.е.н. Олена Никифорук – завідувачка відділом розвитку виробничої інфраструктури Інституту економіки та прогнозування НАН України;

«Завдання бізнес освіти у контексті ризику розриву міждержавних відносин», спікер професор Віктор Щербина – співзасновник та директор з наукової роботи Стратегічної групи «Софія»;

«Загрози навколишньому середовищу: роль бізнес освіти у розвитку територій», спікери професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Марія Сухонос та професор Олена Демченко;

«Інформація – головний ресурс ХХІ сторіччя. Пошук та застосування», спікер Всеволод Яковлев – Dr.Science Skolkovo. 

Дякуємо організаторам та учасникам веб-семінару за плідну та продуктивну роботу, обговорення актуальних питань інтеграції зусиль вищих навчальних закладів та бізнес-суспільства для впровадження сучасних навчальних технологій в освітній процес.

ФОРУМ-ТРЕНІНГ «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ, БІЗНЕСІ, ІТ ТА КУЛЬТУРІ: СВІТОГЛЯД ТА ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ»

25 лютого 2021 р. викладачі кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства доц. І.А. Арсененко, доц. Л.М. Донченко, доц. І.А. Донець взяли участь у форумі-тренінгу на тему: «Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси».

Проведення форуму-тренінгу є спільною ініціативою освітньої платформи «4 PEOPLE», яка передбачає освітньо-практичні зустрічі, тренінги, оглядові лекції, панельні дискусії, воркшопи), Української Федерації Інформатики та ВГО «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій».

Форум-тренінг був розрахований на людей, які працюють в освітньому середовищі, бізнес-структурах, зокрема ІТ-компаніях, у креативних та культурних бізнесах/стартапах.

Мета форуму-тренінгу: набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо впровадження інновацій в освіті, бізнесі, ІТ та культурі на організаційних рівнях.

Основні питання форуму: особливості інноваційних процесів в освіті, бізнесі та культурі в епоху змін та цифрових трансформацій; формування інноваційних стратегій розвитку компаній; переваги і недоліки змішаного навчання, особливості гейміфікації навчання; інноваційні процеси у креативних індустріях; першочергові чинники та перешкоди для впровадження інновацій, можливості та виклики, що виникають через поширення цифрової економіки в умовах пандемії COVID-19.

Участь викладачів у онлайн-форумі сприяла отриманню певних відповідей на актуальні питання від успішних керівників освітнього та корпоративного секторів економіки.

Спікерами форуму виступили:

Сергій Єрохін – ректор Національної академії управління, відомий український економіст, фахівець в галузі економічної теорії, макроекономіки, державного регулювання, доктор економічних наук, професор, почесний доктор Брюссельського Вільного університету підприємницьких наук і технологій, екс-радник Прем’єр-міністра України.

Наталія Валевська – співачка, магістр музичного мистецтва, менеджер інтелектуальної власності, аспірант Одеської юридичної академії, член всеукраїнської профспілки працівників музичної індустрії, номінант музичної премії «Золота Жар-Птиця», фіналістка «Євробачення», володарка Золотої зірки Алли Пугачової, кавалер орденів Св. Великомучениці Варвари, Прп. Антонія і Феодосія, Жінка Третього тисячоліття.

Інна Богословська – заслужений юрист України, громадський діяч, організатор культурно-просвітницьких проектів «Молодіжна школа лідерів», «БИГ-платформа». Організатор громадського проекту «Віче України». Член українського Парламенту, учасник президентських виборів в 2019 році, спікер великої кількості конференцій, лекцій, фестивалів та майстер-класів по лідерству.

Олена Жиліч – CEO, JET Accelerator Founder, має великий досвід ведення великомасштабних проектів, у тому числі з розробки програмного забезпечення. Працювала віце-президентом компанії Міратех з розвитку бізнесу в Європі. Входить у топ-20 надихаючих жінок STEM.

Галина Коломоєць – науковий співробітник відділу цифрової освіти МОН України, психолог, тренер, координатор всеукраїнських освітніх проектів.

Ганна Степаненко – заступник голови «Всеукраїнської профспілки працівників музичної індустрії», правозахисник.

Марія Проскуріна – доктор економічних наук, професор кафедри івент-менеджменту Київського університету культури і мистецтв, перший заступник голови Ради молодих вчених при Міністерстві культури України, економіст – аналітик. Співрозробник проекту «Державна цільова програма підтримки та розвитку народних художніх промислів». Учасник проекту «Культурні і креативні індустрії в Україні: сучасний стан, потреби та тенденції».

Модераторами заходу були:

Тимошенко Олена – д.е.н., наук, професор КНУКіМ, керівник освітнього центру «Донбас-Україна», менеджер проекту «Активні громадяни. Цифрова грамотність освітян», організатор освітньої платформи «4 PEOPLE».

Чайковська Олена – декан факультету дистанційного навчання КУНКіМ, Голова правління ГС СТЕМ-коаліція України, віцепрезидентка ВГО «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій», менеджерка проекту Еразмус+ dComFra в КНУКіМ, голова Робочої групи Комітету з питань освіти Української Федерації Інформатики.

По завершенню форуму-тренінгу викладачі отримали сертифікати.

Дякуємо організаторам та учасникам за плідну і продуктивну роботу.

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА У ОНЛАЙН ВИСТАВЦІ «ТУРЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ 2021».

04-06 лютого 2021 р. завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства к.геогр.н., доцент Арсененко І.А. відвідала онлайн виставку «Турецький медичний туризм 2021», яка є ефективним інструментом для налагодження співпраці, обміну досвідом представників різних секторів індустрії медичного туризму України, СНД і Туреччини в умовах світової пандемії та прийняла участь  у онлайн-вебінарах. Організатором онлайн-виставки та вебінарів «Турецький медичний туризм 2021» виступила Турецька асоціація медичного туризму (ТНТС) за підтримки Міністерства економіки Республіки Туреччина. ТНТС була створена в 2005 році з метою розвитку міжнародного медичного туризму в Туреччині і допомоги пацієнтам-іноземцям. Сьогодні THTC є найбільшою асоціацією в сфері медичного і оздоровчого туризму не тільки в Туреччині, але і в світі і налічує 375 членів, включаючи лікарні, клініки, реабілітаційні центри, готелі, оздоровчі та Spa комплекси, а також мережу з 168 представництв в 92 країнах світу. За період свого існування Асоціація була організатором багатьох найбільших заходів в області медичного туризму Туреччини, таких як: HealthSumex, Hestourex, Travel Turkey, B2B Work-Shops in Medical Tourism, International Thermal & Healthcare Travel Summit і ін. Учасників виставки привітали: Емін ЧАКМАК, засновник та голова Турецької Асоціації Медичного Туризму (THTC) Доктор Христина Ковальчук, Директор представительстваTHTC в Україні Доктор Віолетта Янишевська, Президент Всесвітній Асоціації Медичного Туризму та Президент Української Асоціації Медичного Туризму Ахмед Нуман Озюрт, торговий аташе Турецької Республіки в Києві Алі Альпер Качар, керівник департаменту медичного туризму Міністерства торгівлі Туреччини Лутфіє Ілксен Церітоглу Курт – член парламенту Туреччини та член Комітету з питань охорони здоров’я Ягмур Ахмет Гульдере, Уповноважений Посол Турецької Республіки в Україні. Турецькі клініки-члени ТНТС сертифіковані за найвищими міжнародними стандартами якості надання медичних послуг пацієнтам – JCI та TEMOS International. Основні аспекти онлайн-виставки  та онлайн вебінарів «Турецький медичний туризм 2021»:

– Можливості діагностики та лікування в кращих клініках Туреччини для пацієнтів з України та СНД;

– Організаційна підтримка пацієнтам з України та СНД з боку Турецької асоціації медичного туризму (ТНТС);

– Проведення вебінарів, обмін досвідом між клініками та медичними фахівцями України, СНД і Туреччини;

– Організація стажувань і тренінгів для лікарів з України та СНД в кращих клініках Туреччини;

– Налагодження прямого співробітництва між медичними установами країн-учасниць, а також між турагентами і страховими компаніями з України та СНД і провідними турецькими клініками.