НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма:  014.11 Середня освіта. Фізична культура

Освітньо-професійна програма:  017 Тренерська діяльність в обраному виді спорту

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма:  014.11 Середня освіта. Фізична культура

Освітньо-професійні програми 2023-2024 навчального року