Ребар Інеса Василівна

старший викладач 

Освіта: 

 • 1999 рік, Херсонське вище училище фізичної культури, спеціальність: «фізичне виховання», кваліфікація: тренер по спорту.
 • 2002 рік, Мелітопольський державний педагогічний університет, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура, кваліфікація: Вчитель фізичного виховання.
 • 2017 рік, атестація тренера (тренер-викладач) до 2021 р., Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації.
 • 2017-2018 рр., підвищення кваліфікації (стажування), Херсонський державний університет, кафедра теорії і методики фізичної культури і спорту, сертифікат про підвищення кваліфікації №8/55.
 • 2020 рік, підвищення кваліфікації, Запорізький національний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 02125243/0479-19.

Наукові інтереси: теорія та методика викладання вільної боротьби серед студентської молоді.

Посилання на наукометричні бази:

Досягнення:     

 • 2001 рік, майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби.
 • за час тренерської діяльності та роботи в університеті підготувала 10 майстрів спорту України з вільної боротьби та 1 майстра спорту України міжнародного класу.
 • член Запорізької Федерації вільної боротьби України.
 • 2004 рік, чемпіонка Європи з вільної боротьби.
 • 2003 рік, призер кубку світу з вільної боротьби.
 • голова профбюро природничо-географічного факультету.

навчально-методичні видання:

 • Абдуллаєв А.К., Ребар І.В. Організація і методика масової фізичної культури: навч.-метод. посіб. для спец. «Фізичне виховання». Мелітополь, 2014. 84с.
 • Абдуллаєв А. К., Ушаков В. М., Ребар І. В. Олімпійський та професійний спорт: навчальний посібник. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. 76 с
 • Абдуллаєв А.К. Ребар І.В. Теорія і методика викладання вільної боротьби. Вид. 2-е, пероб. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. 300 с.
 • Абдуллаєв А.К. Ребар І.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія фізичної культури». Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. 138 с.
 • Абдуллаєв А.К. Ребар І.В. Ушаков В.С. Робочий зошит для практичних і семінарських занять «Історія фізичної культури і спорту» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності «фізичне виховання». Мелітополь, 2018. 34 с.
 • Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) [Текст]: навч.-метод. вид. / Уклад.: Є.О. Карабанов, О.В. Котова, М.В. Купрєєнко, О.В. Непша, А.А. Проценко, І.В. Ребар, Р.О. Рибачок, Г.П. Суханова, В.С. Ушаков. Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2020. 31 с.

розділи у колективних монографіях:

 • Абдуллаєв А., Ребар І. Організація та методика фізичного виховання студентів ЗВО засобами вільної боротьби. Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти [монографія] / [за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С.226-239.
 • Khrystova T., Karabanov Ye., Rebar I. Improvement of professional competence of physical culture teacher in the system of postgraduate pedagogical education. Theoretical and applied aspects of sustainable development / edited by Tetyana Nestorenko and Aleksander Ostenda. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 33. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 90-96.
 • Khrystova T., Rebar I., Abdullaiev A. Innovative and information technologies in educational processes. 5.1. Components of preparedness of future specialists in physical education to professional activity in fitness center. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 38.  Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. Р.270-278.
 • Abdullayev A., Rebar I. The meanings and methods of improving the technical and tactical training of free style wrestlings. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том IV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти: колективна монографія / Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. Конін – Ужгород – Херсон – Київ: Посвіт, 2020. С.15-22.

публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 • Абдуллаєв А.К. Ребар І.В. Процессы восстановления водного баланса спортсменов. Процеси відновлення водного балансу спортсмена. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.Вип. 129, т. ІV. Чернігів: ЧНПУ, 2015. С. 3-6.
 • Абдуллаєв А.К. Ребар І.В. Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури. Збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки».№ LXIX. Т. 3.  Херсон: ХДУ, 2016. С. 123-127.
 • Абдуллаєв А.К. Ребар І.В. Влияние курения на организм спортсмена Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт» зб. наукових праць/За ред. О.В. Тимошенка – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 3 К (84). С. 9-11.
 • Абдуллаєв А.К. Ребар І.В. Місце і значення курсу «Спортивна боротьба з методикою викладання» в підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Вісник Мелітопольського державного педагогічного унверстетут імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогіка». 2018. № 2 (21). С. 98-103.
 • Абдуллаєв А.К. Ребар І.В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 10. Т.1. С. 67-70.
 • Ребар І.В., Христова Т.Є., Старостенко В.О. Педагогічні умови підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної культури. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 118-122.
 • Христова Т.Є., Ребар І.В. Абдуллаєв А.К. Схема професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності. Педагогіка формування творчості особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. Вип. 74. Т.3. С.178-182. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.74-3.34
 • Sopotnytska О., Abdullaiev А., Kyriienko О., Nesterov О. Forms of physical recreation as a basis for the formation of a healthy lifestyle of student youth. Нові реалії сучасної України та світу: колективна монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. С.107-114.
 • Абдуллаєв А.К., Христова Т.Є., Ребар І.В., Нестеров О.С. Сучасні педагогічні вектори спортивного відбору борців. Інноваційна педагогіка. Ви. 57. Т.1. 2023. С.118-121. https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/57.1.23
 • Христова Т.Є., Абдуллаєв А.К. огли, Ребар І.В., Нестеров О.С. Магістральні орієнтири викладання вільної боротьби у закладах вищої освіти. Перспективи та інновації (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)». № 12(30) С. 533-543. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-12(30)-533-543

Нагороди:

 • Почесна грамота Запорізького обкому працівників освіти і науки України (05.10.2012).
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації за значний особистий внесок у розвиток вищої освіти України, багаторічну сумлінну плідну працю, високий професіоналізм (14.06.2013).
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (04.10.2018).
 • Почесна грамота Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2018).
 • Щорічна відзнака Жінка року м. Мелітополь у номінації «Успіх в сфері спорту» (2019).
 • Відзнака «Топ-тренер Мелітополя» (2023).