Науково-дослідна діяльність кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Науково-дослідна робота кафедри присвячена актуальній проблемі модерної педагогічної освіти – професійному становленню майбутнього вчителя фізичної культури. Цей процес можливий лише на засадах конверсії педагогічних і спортивних знань, теорії та практики фізичного виховання, спеціалізації фахівця на популярних видах спорту, які розвивають фізичні, інтелектуально-креативні здібності й морально-вольові якості дітей у комплексі з опануванням навичками здорового способу життя.

Колектив кафедри успішно працює у сфері науки.

У складі кафедри 3 доктори наук: Мединський С.В. – д. пед. н., доцент; Білогур В.Є. – д.філос.н., професор; Христова Т.Є. – д. біол. н., професор.

4 кандидати наук: Котова О.В. – к. пед. н., доцент; Проценко А.А. – к. пед. н., Рибачок Р.О. – к. н. з фіз. вих. і спорту; Карабанов Є.О. – к. н. з фіз. вих. і спорту.

3 старші викладачі: Ребар І.В., Суханова Г.П., Киріенко О.Г.

3 асистенти: Купрєєнко М.В., Іваненко В.В., Ковальчук О.В.