Анкетування. ОП Середня освіта. Фізична культура другого (магістерського) рівня

Згідно наказу №43_01-06 від 11.03.2021 щодо проведення анкетування, згідно графіку було проведено анкетування серед здобувачів визої освіти та науково-педагогічних працівників ОП Середня освіта. Фізична культура другого (магістерського) рівня.