Академічна доброчесність

Пам’ятка щодо врегулювання конфлікту інтересів

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності

Програма перевірки на плагіат Anti-Plagiarism (демо-версія для здобувачів)

Вебінар “Все, що ви хотіли знати про плагіат” – Євген Ніколаєв

Академічна доброчесність для викладачів

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки академічної доброчесності (В. Бахрушин, Є. Ніколаєв)

Створення університетської системи забезпечення академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми (з сайту НАЗЯВО)

Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу (Шліхта Н., Шліхта І.) (з сайту НАЗЯВО)

Чому студенти списують (Гелен Смі та Джим Ріджвей) (з сайту НАЗЯВО)

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (з сайту НАЗЯВО)

About Plagiarism.org

Науковий онлайн-тренінг “Доброчесність у наукових дослідженнях: виклики сучасності (від теорії до практики)

Науково-методичний семінар-практикум «Академічна доброчесність в університеті: реалії та перспективи»

7 вересня 2021 року викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін (д.б.н., проф. Христова Т.Є., зав. каф., к.пед.н Проценко А.А., к.пед.н., доц. Котова О.В., ас. Ковальчук О.В.) провели науково-методичний семінар-практикум «Академічна доброчесність в університеті: реалії та перспективи» для здобувачів освітньої програми Середня освіта. Фізична культура другого (магістерського) рівня. Під час заходу було обговорено такі питання: визначення та значення академічної доброчесності в освітньому процесі та науковій роботі здобувачів, що пов’язано з інтенсивною комп’ютеризацією та інформатизацією всіх аспектів людського життя; види академічної недоброчесності та документи, які регламентують етичний науковий вимір в університеті. Практична частина заходу була присвячена характеристиці сучасних вимог до оформлення посилань у наукових працях, стилям оформлення бібліографічних посилань – APA (American Psychological Association); MLA (Modern Language Association); Chicago (University of Chicago Press); CSE (Council of Biology Editors). Під час семінару модератори розкрили особливості кожного з видів академічного плагіату та продемонстрували практичне використання програмного забезпечення (AntiPlagiarism.net, StrikePlagiarism.com.) з виявлення плагіату в наукових роботах здобувачів.

Всі здобувачі брали активну участь у дискусії й обговоренні зазначених проблем. Захід викликав жвавий інтерес та позитивний відгук серед учасників.