Суханова Ганна Петрівна

старший викладач

Освіта:

‒ 1991 рік, Київський державний інститут фізичної культури, спеціальність «фізична культура і спорт», кваліфікація «викладач фізичної культури»;

‒ 2013 рік, підвищення кваліфікації, Національний університет фізичного виховання і спорту України,  свідотство12 СПВ 011331;

‒ 2019 рік, підвищення кваліфікації (стажування), Херсонський державний університет, кафедра теорії і методики фізичного виховання, сертифікат №15/76, № 223;

‒ 2015-2019 роки голова секції з фізичного виховання кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін.

Досягнення:

  • має 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
  • понад 70 наукових публікацій, серед них:

розділ у  колективній монографії:

Карабанов Є.О., Непша О.В. Суханова Г.П., Ушаков В.С. Програма силової підготовки з використанням комплексів атлетичної гімнастики для юнаків старшого шкільного віку загальноосвітнього навчального закладу // Педагогічна інноватика: Досвід та перспективи Нової української школи : кол. монографія /за гол.ред.А. М. Солоненко, І.А. Мальцевої, Л.Ю. Москальової, О.С. Арабаджи-Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. С. 316-324. ISBN 978-966-2489-78-1

Навчально-методичні видання

Христова Т.Є., Суханова Г.П. Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізичне виховання». – Мелітополь: ТОВ «Колор принт», 2015. – 172 с.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Плавання з методикою викладання та навчальною практикою» /Уклад.: В.С. Ушаков, Н.П. Суханова. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 35 с.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліні «Фізичне виховання в спеціальних медичних групах» для спеціальності «014.11 Середня освіта. Фізична культура 2020.

Методичні рекомендації до дисципліни «Масаж» для спеціальності «014.11 Середня освіта. Фізична культура, 2014

Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів
спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) [Текст]: навч.-метод. вид. / Уклад.: Є.О. Карабанов, О.В. Котова, М.В. Купрєєнко, О.В. Непша, А.А. Проценко, І.В. Ребар, Р.О. Рибачок, Г.П. Суханова, В.С. Ушаков. Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2020. 31 с.

публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.

Котова О.В., Суханова Г.П. Теоретико-практична підготовка майбутніх учителів фізичної культури у закладах освіти з урахуванням умов сучасної школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2019. №63. Т.2. С. 30-33.

Іваненко В.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С. Педагогічні умови формування здорового способу життя молоді засобами козацької педагогіки майбутніми вчителями фізичної культури. Інноваційна педагогіка. Вип. 11. Т. 1. 2019. С. 146–150.

Суханова Г.П., Ушаков В.С. Значення психолого-педагогічного супроводу у розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту. Інноваційна педагогіка. Вип. 10. Т. 3. 2019. С. 89–93

Іваненко В.В., Непша О.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С. Особливості формування здоров’язбережувального освітнього середовища на заняттях з фізичного виховання в закладі вищої освіти. Інноваційна педагогіка. Вип 21. Т.2. 2020. С. 210-214.

  • «Керівник навчальних практик студентів на навчально-науковій базі с. Богатир з 2014року
  • Відповідальна за навчальну роботу на кафедрі.

Наукові інтереси: корекція фізичного стану студентів спеціальної медичної групи засобами лікувальної фізичної культури та масажу, сучасні методи навчання плаванню.

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ur6-vx0AAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0913-8407

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/V-7859-2017

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Sukhanova