Котова Олена Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент 

Освіта:

  • 1992 рік, Мелітопольський державний педагогічний інститут, спеціальність «фізична культура», кваліфікація «вчитель фізичного виховання»;
  • 2011 рік, кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 ‒ теорія та методика професійної освіти. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання до профільного навчання у старшій школі»;
  • 2014 рік, отримала вчене звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  • 2019 рік, підвищення кваліфікації (науково-педагогічне стажування), Херсонський державний університет, кафедра теорії та методики фізичного виховання, свідоцтво №14/75.

Досягнення

  • має 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
  • понад 60 наукових публікацій, серед них:

розділ у колективній монографії:

Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи : кол. монографія / за заг. ред. А. М. Солоненка, І. А. Мальцевої, Л. Ю. Москальової, О. С. Арабаджи – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2019. – 358 с. – ISBN 978-966-2489-78-1. Розділ: Методика використання сучасних фітнес-технологій на уроках фізичної культури в закладах освіти.

навчально-методичні видання:

Котова О.В. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч.-метод. посібник. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2013. – 276 с.

Котова О.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Аеробіка з методикою викладання (для студентів денної і заочної  форми навчання спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2020. – 32 с.

Котова ОВ. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Гігієна фізичних вправ» (для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2020. – 26 с.

Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів
спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) [Текст]: навч.-метод. вид. / Уклад.: Є.О. Карабанов, О.В. Котова, М.В. Купрєєнко, О.В. Непша, А.А. Проценко, І.В. Ребар, Р.О. Рибачок, Г.П. Суханова, В.С. Ушаков. Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2020. 31 с.

публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.

Котова О.В., Проценко А.А. Педагогічна практика як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2018. № 2(21). С.135-139.

Котова О.В., Непша О.В. Структурні компоненти підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон : ХДУ. 2018. Вип. 81. Т 1. С. 164–168.

Котова О.В. Значення курсу «Аеробіка з методикою викладання» у професійній підготовці вчителя фізичної культури. Інноваційна педагогіка. 2019. № 17. Т.1. С.89-92.

Котова О.В., Суханова Г.П. Теоретико-практична підготовка майбутніх учителів фізичної культури у закладах освіти з урахуванням умов сучасної школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2019. №63. Т.2. С. 30-33.

Котова О.В., Сопотницька О.В. Теоретичні та методичні засади системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2020. Ч. I (1(332)). С. 237-247.

Відзнаки:

Почесна грамота Запорізької обласної ради (14.11.2011 р.)

Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (26.07.2013 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (20.06.2018)

Почесне звання «Ветеран Університету» (27.09.2018)

Наукові інтереси: профільне навчання за спортивним напрямком, музично-ритмічна діяльність викладача з фізичного виховання.

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=G6po1RIAAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4634-7427

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/W-4476-2017

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Olena_Kotova