Олійник Ірина Сергіївна

ОЛІЙНИК ІРИНА СЕРГІЇВНА – доктор філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту Мелітопольського державного педагогічного університету.

Тема дисертації: «Підвищення ефективності змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток шляхом оптимізації психологічного клімату команди».

Науковий керівник: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Дорошенко Едуард Юрійович, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету.

Науково-педагогічний стаж 7 років.

Освіта:

1) Доктор філософії

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту.

Денна аспірантура: 2017-2021 рр..

Галузь знань 01 – Освіта/Педагогіка

Спеціальність «Фізична культура і спорт».

2) Магістр

Запорізькій національний університет.

2011-2017 рр..

Факультет фізичного виховання.

Спеціальність – «Олімпійський та професійний спорт».

3) Магістр

Запорізькій національний університет.

2016-2018 рр..

Факультет соціальної педагогіки та психології.

Спеціальність – «Психологія».

4) Бакалавр

Запорізькій національний університет.

2011-2016 рр..

Факультет соціальної педагогіки та психології.

Спеціальність – «Соціальна педагогіка».

Наукові праці:

Олійник Ірина Сергіївна має більш ніж 40 наукових праць, з яких одна, входить до наукометричної бази Scopus та одна до наукометричної бази даних Web of Science, а також праці у фахових виданнях України, які включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus та роботи апробаційного характеру. Має досвід участі більш ніж у 15 наукових конференцій.

В студентські роки була учасницею Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Спорт (за видами)», 2014 р..

Досвід роботи:

1) 2011-2017 рр. – тренер з волейболу.

2) Вересень-листопад 2021 рр. – вчитель фізичної культури в Запорізькій загальноосвітній школі №87.

3) Листопад 2021 р. і до сьогодні – практичний психолог та вчитель «Основ здоров’я» в Запорізькій гімназії №83.

4) Серпень 2022 р. і до сьогодні – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту Мелітопольського державного педагогічного університету.

Навчальні дисципліни:

1) «Спортивна анімація з різними групами населення»;

2) «Спортивні ігри з методикою викладання»;

3) «Спортивні ігри з методикою викладання та навчальною практикою»;

4) «Основи бадмінтону»;

5) «Технології фізичної культури з методикою викладання»;

6) «Фізичне виховання»;

7) «Теорія та методика фізичного виховання»;

8) «Баскетбол з основами суддівства»;

9) «Баскетбол 3*3 з методикою викладання»;

10) «Теорія та методика навчання гімнастики»;

11) «Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту».