Суханова Г.П.

 1. Kupreenko M.V., Sukhanova Н.P., Ushakov V.S. Здоров’я та суспільство. «Features of the use of physical culture in the formation of a healthy lifestyle of students». ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Кропивницький. 2020 р.
 2. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку. «Місце і значення оздоровчого плавання на заняттях з фізичного виховання спеціальних медичних групах студентів вищих закладів освіти». ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Бердянськ. БДПУ. 2019 р.
 3. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація. «Проблема впливу мобільних телефонів на здоров’я студентської молоді». Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2018 р.
 4. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах. «Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури». Міжнародна науково-практична конференція. 2018 року.
 5. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи. «Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання». Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. Мелітополь. 2018 р.
 6. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології. «Проблема готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності». Тези міжнародної науково-практичної конференції. 2018 р.
 7. Сучасні тенденції розвитку легкої атлетики. «Основи застосування легкоатлетичних вправ на заняттях зі спеціальними медичними групами». І всеукраїнська інтернет-конференція. Харків. 2017 р.
 8. Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах. «Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентської молоді до занять фізичною культурою». Тези доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції. Запоріжжя. 2017 р.
 9. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку. «Значення фізичної культури для студентів, що займаються у спеціальних медичних групах». Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 2017 р.
 10. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. «Українські народні рухливі ігри як засіб національно-патріотичного виховання учнів на уроках фізичної культури та позаурочний час». V Міжнародна науково практична інтернет-конференція. Переяслав-Хмельницький. 2016 р.
 11. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Баку – Ужгород – Дрогобич. 2016 р.
 12. «Основні чинники, які визначають зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів».