Ребар І.В.

  1. Ребар І.В., Абдуллаєв А.К. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики. Міжнародна Інтернет-конференція       (Мелітополь, 24-28  січня 2018 року,).
  2. Ребар І.В., Абдуллаєв А.К. «Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології»: міжнародна Інтернет-конференція  ( Мелітополь, 13-14 вересня 2018 рік).
  3. Ребар І.В., Абдуллаєв А.К. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 15-22 березня 2017 року, м. Софія, Болгарія Найновите научни постижения – 2017. Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.
  4. Ребар І.В., Абдуллаєв А.К. Міжнародна науково-практична конференція (30 cічня – 07 лютого 2016 р., м. Шефілд) Science and civilization-2016. Методика викладання спортивної боротьби.