Мединський С.В.

  1. MEDYNSKIY S. Serhii MEDYNSKIY, Svitlana SHANDRUK | 6th International Conference on Science Culture and Sport “Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values”. Abstract book. р. 226. «The State and Prospects of Ukrainian Higher Education Development of the Sphere of Professional Training of Specialists in Field of Physical Culture and Sports»
  2. Мединський С. В. Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Педагогічні умови розвитку фахових компетенції бакалаврів ФКВ в умовах переддипломної практики» Івано-Франківськ, 6 – 7 грудня 2018 року Педагогічні умови розвитку фахових компетенцій бакалаврів ФКВ в умовах переддипломної практики»
  3. Мединський С. В. IV Всеукраїнська науково практична конференція / гол. ред. Т. Б. Кутек. – Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018. «Вплив занять кікбоксингом на концентрацію та увагу школярів-спортсменів»
  4. Мединський С. В. VI Міжнар. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму 20–21 жовтня 2016 р. – Запоріжжя: КПУ, 2016. « Модель професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в США»
  5. Мединський С. В. Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту: наук.-практ. конф. (Чернівці, 6–7 квітня 2016 р.) Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. « Проблеми організації навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах»
  6. Medynskyі S. S. V. Medynskyy, T.V. Palagniuk /Trends and perspectives in physical culture and sports: The VIth Edition international scientific conference (Suceava, 26th-27th of May 2016). – Suceava: University Ştefan cel Mare, 2016.     «Legal framework of Ukraine for professional study of specialists in the field of physical education and sport»