Ковальчук О.В.

 1. Ковальчук Оксана. Гузій Євген. Кучиренко Ілля. ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 4 травня 2020р (27) ) м. Переяслав-Хмельницький Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи «Особливості тренувального процесу спортсменів у бодібілдингу». с. 170-173. ISSN 2523-4900
 2. Ковальчук Оксана. Третьякова Галина. Рибалко Яна ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 4 травня 2020р (27) м. Переяслав-Хмельницький  Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи «Стан проблеми контролю фізичних навантажень у баскетболі». с. 174-176. ISSN 2523-4900
 3. Ковальчук Оксана. Драганов Олександр. Новохатній Дмитро. ХХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 25 вересня 2020р (28) м. Переяслав-Хмельницький Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи «Заняття спортом, як фактор забезпечуючий  оптимальний рівень рухової активності та  фізичного здоров’я студентської молоді». с. 112-115. ISSN 2523-4900
 4. Ковальчук Оксана. Жейнов Сергей. Трохан Борис. ХХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 25 вересня 2020р (28) м. Переяслав-Хмельницький Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи «Особенности развития скоростно-силовых  качеств юных боксеров». с. 116-121. ISSN 2523-4900
 5. Ковальчук Оксана. Зінов’єв Артем. ХХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 25 вересня 2020р (28) м. Переяслав-Хмельницький  Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи «Сучасні тенденції карате-до в системі східних єдиноборств». с. 122-126. ISSN 2523-4900
  1. Ковальчук О.В., Білич М. ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (24) м. Переяслав-Хмельницький Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи «Мотивація студентів педагогічних закладів вищої освіти до занять з фізичного виховання». с. 182-187. ISSN 2523-4900
  2. Ковальчук О.В., Мустафаєв С. ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р (24). м. Переяслав-Хмельницький Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи 7 жовтня 2019 р (24). с. 187-191. ISSN 2523-4900
  3. Ковальчук О.В., Попов І. Матеріали ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р. м. Переяслав – Хмельницький «Режими тренувальних навантажень, спрямовані на розвиток функціонального забезпечення компонентів спеціальної витривалості єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагання» 7 жовтня 2019 р. (24). с. 192-197. ISSN 2523-4900
  4. Ковальчук О.В., Протасов Є. Матеріали ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф 7 жовтня 2019 р. м. Переяслав-Хмельницький «Стадия подготовки к спорту высших дострижений» 7 жовтня 2019 р (24). с. 196-200. ISSN 2523-4900
  5. Ковальчук О.В., Солоп В. Матеріали ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., «Методи розвитку сили як основа програмування силової підготовки школярів молодших класів» 7 жовтня 2019 р м. Переяслав-Хмельницький (24) с. 200-205. ISSN 2523-4900
  6. Ковальчук О.В., Андреєв М. Матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., «Формирование стиля противоборства в современной спортивной борьбе» 31 липня 2019 р. м. Переяслав-Хмельницький с. 41-43
  7. Ковальчук О.В., Литвин О. Матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., «Позашкільні навчальні заклади як місце реалізації фізкультурно-оздоровчої роботи» 31 липня 2019 р. м. Переяслав-Хмельницький с. 45-48
  8. Ковальчук О.В., Сердяєв, Р. Матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., «Сучасні підходи до побудови тренувального процесу бігунів на середні дистанції» 31 липня 2019 р. м. Переяслав-Хмельницький с. 48-51
  9. Ковальчук О.В., Морозова Н. Матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції «Особенности техники выполнения бросков и ловли предметов в художественной гимнастике» 31 липня 2019 р. м. Переяслав-Хмельницький с. 43-45
  10. Ковальчук О.В., Білогур В.Є. Міжнародний науково-практичний форум: Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції «До питання тілесного здоров’я в умовах функціонування фізкультурно-спортивної діяльності як соціально – філософського аспекту» м. Мелітополь с.266-268
  11. Ковальчук О.В., Панайотов І. ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Особливості та основні завдання етапу спеціалізованої базової підготовки в спортивних єдиноборствах» 30 квітня 2019 р. м. Переяслав-Хмельницький 30 квітня 2019 р. (22). с. 321-324. ISSN 2523-4900
  12. Ковальчук О.В., Рязанов А. ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи «Олимпийское образование как педагогическая инновационная технология в системе формирования гуманистических ценностей школьников» м. Переяслав-Хмельницький 30 квітня 2019 р. (22). с. 324-329. ISSN 2523-4900
  13. Ковальчук О.В., Затона В. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії «Функціональний та фізичний розвиток як критерії фізичного стану сільських школярів» м. Переяслав-Хмельницький с. 68-70
  14. Ковальчук О.В., Козін М. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії «Особливості проведення фізичної реабілітації у осіб хворих на поперековий остеохондроз» м. Переяслав-Хмельницький с. 71-72
  15. Ковальчук О.В., Мурадьян Є. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії «Использование средств аквафитнеса в физической реабилитации при вертеброгенной патологи» с. 74-76
  16. Ковальчук О.В., Мірошніченко М. VІ Міжнар. наук.-практ. конф Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії «Особливості застосування лікувальної фізичної культури у програмі фізичної реабілітації дітей з ортопедичною патологією» м. Переяслав-Хмельницький с. 72-74
  17. Ковальчук О.В., Петренко О. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії «Значення ритмічної гімнастики для розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти» м. Переяслав-Хмельницький с. 76-78
  18. Ковальчук О.В., Польський В. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії «Оздоровча аеробіка як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки студентів у ЗВО» м. Переяслав-Хмельницький липень 2018 с. 78-80
  19. Ковальчук О.В., Радєв І. VІ Міжнар. наук.- практ. конф. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії «Половые и гендерные особенности занятий физической культурой и спортом» м. Переяслав-Хмельницький » м. Переяслав-Хмельницький липень 2018 с. 81-83
  20. Ковальчук О.В., Стеценко Д. VІ Міжнар. наук.- практ. конф. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії «Обгрунтування програми факультативних занять з оздоровчої аеробіки з урахуванням диференційного підходу в дозуванні фізичних навантажень студенток» м. Переяслав-Хмельницький 2018 с. 83-86
  21. Ковальчук О.В., Хассай Г. VІ Міжнар. наук.- практ. конф. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії «Фізичне виховання студентської молоді з позиції валеологічного підходу» м. Переяслав-Хмельницький 2018 С. 86-88
  22. Ковальчук О.В., Чуб О.М. ІІ Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: «Особливості застосування техніко-тактичного арсеналу спортсменів на змаганнях в контактних розділах карате-до» м. Бердянськ 25-26 квітня 2018 р. с.58-59
  23. Ковальчук О.В., Школяренко О.В. ІІ Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку «До питання організації і проведення поетапного відбору в боксі» м. Бердянськ 25-26 квітня 2018 р. с.60-61
  24. Ковальчук О.В., Непша О.В. Всеукр. наук.- практ. конф. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: «Здоровий спосіб життя як складова культури здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл» м. Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року) с. 137-140.
  25. Ковальчук, О. В.,Купрєєнко, М. В., Непша, О. В., Суханова, Г. П. Всеукр. наук. конф. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства «Структура гуманістичної спрямованості особистості фахівця з фізичної культури і спорту». м. Мелітополь 20-21 квітня 2017 р. с. 108-110
  26. Ковальчук, О. В.,Непша, О. В.  Х міжнар. інтернет-конф. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: «Адаптивна фізична культура як фактор соціалізації осіб з обмеженими можливостями здоров’я» Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року с. 49-50.
  27. Ковальчук, О. В.,Непша, О. В., Суханова, Г. П., Ушаков, В. С. І Міжнар. наук.-практ. конф. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи «Основні чинники які визначають зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів» м. Мелітополь с. 263-265