Христова Т.Є.

 1. Христова Т.Є. Використання аеробних фізичних навантажень для чоловіків зрілого віку після інфаркту міокарда. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму» (27 листопада 2020 р., м. Переяслав, Університету Григорія Сковороди в Переяславі).
 2. Христова Т.Є. Значення наукових досліджень в галузі фізичної культури та спорту для здобувачів вищої освіти. ІV Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» (24-25 листопада 2020 р., м. Одеса, Заклад вищої освіти «Університет Ушинського»).
 3. Khrystova Tеtіana, Puzikov Roman. Wellness direction of independent classes of physical education of children high school age. Міжнародна науково-практична конференція викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів «Сучасна наука: проблеми, перспективи, інновації» (11-12 листопада 2020 р., м. Вінниця, Вінницький кооперативний інститут).
 4. Христова Т.Є., Савіна М.О. Організаційно-методичні засади фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи з бронхіальною астмою. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі» (6 листопада 2020 р., м. Мукачево, Мукачівський державний університет).
 5. Христова Т.Є., Лукашенкова Г.Г. Ігрові технології рухової активності дітей молодшого шкільного віку. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’я та суспільство» (5 листопада 2020 р., м. Кропив-ницький, Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого університету розвитку людини «Україна»).
 6. Христова Т.Є. Комплексна фізична терапія чоловіків зрілого віку з ішемічною хворобою серця. XХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення» (21 жовтня 2020 р., Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).
 7. Khrystova Tеtіana. Conceptual approaches to conservation of student health. International Scientific and Methodological Seminar “Individualization of Learning: Theory and Practice” (July 9, 2020, Opole, Poland).
 8. Khrystova Tеtіana, Rebar Inessa, Abdullaiev Altai. Components of preparedness of future specialists in physical education to professional activity in fitness center. 3rd International Conference «Modern innovative and information technologies in the development of society» (July 3-4, 2020, Katowice, Poland).
 9. Христова Т.Є. Системний підхід до складання реабілітаційних програм. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки» (21-22 травня 2020 р., м. Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування).
 10. Христова Т.Є., Лукашенкова Г.Г. Ігрові форми фізичного виховання молодших школярів. Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених» (14 травня 2020 р., м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сково-роди).
 11. Христова Т.Є., Діденко О.С. Розвиток швидкості дітей середнього шкільного віку засобами таеквон-до. ХХVIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» (4 травня 2020 р., м. Переяслав, Університет Григорія Сковороди в Переяславі).
 12. Христова Т.Є., Гаврилюк А.С. Спортивно-орієнтована технологія фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання науки» (30 квітня 2020 р., м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет).
 13. Khrystova Tеtіana, Karabanov Yevhen, Rebar Inessa. Improvement of professional competence of physical culture teacher in the system of postgraduate pedagogical education. International Conference «Role of science and education in sustainable development» (March 30-31, 2020, Katowice, Poland).
 14. Христова Т.Є. Комплексна фізична терапія жінок зрілого віку з остеоартрозом колінних суглобів. ХІ Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» (19-20 березня 2020 р., м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
 15. Христова Т.Є., Черевко Є.В. Корекція функціонування органів зовнішнього дихання осіб зрілого віку за допомогою методів ерготерапії. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стратегії розвитку сучасної освіти і науки» (28 лютого 2020 р., м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет).
 16. Христова Т.Є. Сучасні аспекти оптимізації здоров’я майбутніх учителів. X Miedzynarodowa i Multidyscyplinarna Konferencia Naukowa «Zaburzenia w procesie etdukacji» (January 31, 2020. Czestochowa, Poland).
 17. Khrystova Tеtіana. VIII International Scientific Conference «Management of international educational projects – the challenge of the 21th century [INBIE-NET_2020], organized by Instytut Badan i Innowacji w Edukacji (Erasmus+)» (January 30, 2020, Czestochowa, Poland).
 18. Христова Т.Є., Лісовик А.І. Оптимізація процесу силової підготовки борців вільного стилю. ІІІ Всеукраїнська електронна конференція. «COLOR OF SCIENCE: Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні»: (30 січня 2020 р., м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
 19. Христова Т.Є., Радіус С.В. Складові фізичного виховання дітей, хворих на міокардит. ІІІ Всеукраїнська електронна конференція. «COLOR OF SCIENCE: Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні»: (30 січня 2020 р., м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
 20. Khrystova Tеtіana. Professional preparation of the future teacher of physical culture for sports-gaming activities. I International Scientific and Practical Conference «Implementation of modern science into practice» (January 12-13, 2020, Varna, Bulgaria).
 21. Христова Т.Є., Лукашенкова Г.Г. Використання ігрових форм у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» (26 грудня 2019 р., м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).
 22. Христова Т.Є., Чайка Д.О. Комплексний підхід до фізичного виховання підлітків з вегето-судинною дистонією. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Сьогодення біологічної науки» (15-16 листопада 2019 р., м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).
 23. Христова Т.Є. Комплексний підхід до фізичної терапії студентів з бронхітом. Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я нації», присвячена 100-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка та 15-річчю факультету фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка (14-15 листопада 2019 р., м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка).
 24. Христова Т., Ягнич О. Фізична реабілітація інсулінозалежних дітей дошкільного віку. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (31 липня 2019 р., м.Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
 25. Христова Т.Є., Дорохов Є.А. Використання самостійної роботи у формуванні культури здоров’я студентів вищих навчальних закладів. XII międzynarodona naukowi-praktyczna konferencja „Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2016” (07-15 marca 2016 roku, Рrzemyśl, Poland).
 26. Христова Т.Є. Менеджмент у сфері фізичного виховання та спорту в умовах Євроінтеграції. Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції» (21-22 червня 2019 р., м. Мелітополь, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного).
 27. Христова Т.Є. Інформаційно-структурна модель фізичного статусу здоров’я. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту» (17 травня 2019 р., м. Харків, Харківська державна академія фізичної культури).
 28. Христова Т.Є. Комплексна фізична реабілітація студентів при гіпертонічній хворобі. XІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення» (23-24 травня 2019 р., м. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка).
 29. Христова Т.Є., Фанін М.Е. Обґрунтування рівня тренувальних навантажень для старшокласників, які займаються у секціях хортингу. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (25-26 квітня 2019 р., м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет).
 30. Христова Т.Є. Складові інформаційного простору проблеми здоров’я. II Всеукраїнська електронна науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії» (18 квітня 2019 р, м. Київ, Національний університет фізичного виховання та спорту України).
 31. Khrystova Tеtіana. Preservation of health of students in the process of study. II Miedzynarodova konferencja naukova «Modern innovative and information technologies in the development of society» (1-3 kwietnia 2019, Katowice, Poland).
 32. Христова Т.Є., Карабанов Є.О. Застосування аромафітотерапії для профілактики гострих респіраторних захворювань студентів. Х Між-народна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» (21-22 березня 2019 р., м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
 33. Христова Т.Є., Мовіла І. Комплексна рухова реабілітація людей з обмеженими функціональними можливостями. ІІ Всеукраїнська електронна конференція “COLOR OF SCIENCE” «Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні» (30 січня 2019 р., м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
 34. Христова Т., Соболь В. Система фізичної реабілітації людей зрілого віку з міофасціальним больовим синдромом шийного відділу хребта. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (25 грудня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
 35. Христова Т.Є., Голощапов Є.С. Комплексний підхід до корекції порушень постави дітей середнього шкільного віку засобами фізичної реабілітації. XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» (14 грудня 2018 р., м. Харків, Харківська державна академія фізичної культури).
 36. Христова Т.Є., Міщенко В.В. Рухова реабілітація людей зрілого віку після переломів трубчастих кісток нижніх кінцівок. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» (6-7 грудня 2018 р., м. Дніпро).
 37. Христова Т.Є., Фірцович С.В. Удосконалення фізичного виховання студентів з надмірною вагою тіла. V Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти» (30 листопада 2018 р., м. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг).
 38. Khrystova Tеtіana. Optimization of health level of senior pupils. III InternationalScientific and Practical Internet – Conference «Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World» (November 23, 2018, Opole, Poland).
 39. Khrystova Tеtіana. Рreservation of health of senior school age in the process of physical education. International Scientific Conference «Economic and Social-Focused Issues of Modern World» (October 24-25, 2018, Bratislava, Slovak Republic).
 40. Христова Т.Є., Уголькова В.В. Комплексний підхід до фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з бронхітом. ХХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (28 вересня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
 41. Христова Т.Є. Пріоритет здоров’я у структурі світоглядних орієнтацій студентів різних країн. Міжнародна науково-практична конференція «Формування стратегії міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології» (13-14 вересня 2018 р., м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).
 42. Христова Т.Є. Вплив фізичної реабілітації на показники серцево-судинної системи жінок зрілого віку з гіпертонією. ХХХІХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» (26-27 липня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
 43. Христова Т.Є. Інформаційний простір проблеми здоров’я. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту» (25 травня 2018 р., м. Харків, Харківська державна академія фізичної культури).
 44. Христова Т.Є. Фізична реабілітація молоді з хворобами органів дихання. XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення» (17-18 травня 2018 р., м. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка).
 45. Христова Т.Є., Лахно О.О. Сучасні підходи до фізичного виховання старшокласників з артеріальною гіпертонією. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (25-26 квітня 2018 р., м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет).
 46. Khrystova Tеtіana, Lysenko Olexei. Modern model of professional preparation of the future teacher of physical culture for sports-gaming activities. Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference «Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development» (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland).
 47. Христова Т.Є., Безуглий А.А. Рухова реабілітація дітей 9-12 років з порушенням опорно-рухового апарату методами коригуючих вправ. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» (23 березня 2018 р., м. Житомир, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).
 48. Христова Т.Є. Комплексна фізична реабілітація жінок зрілого віку з гіпертонічною хворобою. ІХ Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» (22-23 березня 2018 р., м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
 49. Христова Т.Є., Терехов А.О. Використання плавання в системі фізичного виховання дітей із затримкою психофізичного розвитку. ХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» (6 березня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
 50. Khristova T.E., Detsyura S.I. Strengthening the health of elder school-age children in the process of self-education by physical education. XIV Międzynarodowа naukowi-praktycznа konferencjа «Strategiczne pytania światowej nauki-2018» (07-15 lutego 2018 roku, Przemyśl, Poland).
 51. Христова Т.Є., Боклаг М.І. Оптимізація стану хворих на ішемічну хворобу серця методами фізичної реабілітації. Х Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики» (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).
 52. Христовая Т.Е., Безуглый А.А. Физические упражнения при разных нозологических формах детского церебрального паралича. ІІІ Всеукраїнська заочна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії» (21 грудня 2017 р., м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).
 53. Христова Т.Є. Ефективність методів відновлення в юних волейболістів. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юнацького спорту» (26-27 вересня 2017 р., Херсон, Херсонський державний університет).
 54. Христова Т.Є. Фізичне виховання студентів з ожирінням. Всеукраїнська. науково-практична конференція з міжнародною участю «Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті» (14-15 вересня 2017 р., м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).
 55. Христова Т.Є., Лущай С.М. Педагогічні умови підготовки вчителя фізичної культури до виховної роботи зі школярами. XIII Mezinárodnа vĕdecko – praktická konference «Aplikované vĕdecké novinky – 2017» (22-30 červenců 2017 г., Praha, Česká republikа).
 56. Христова Т.Є., Риженков В.Г. Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студентів спеціальних медичних груп. XIII Międzynarodowа naukowi-praktycznа konferencjа «Dynamika naukowych badań – 2017» (07-15 lipca 2017 roku, Przemyśl, Poland).
 57. Христова Т.Є., Марін А.В. Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку засобами фізичного виховання. XIII International scientific and practical Conference «Modern European science – 2017» (30 June – 07 July 2017, Sheffield, United Kingdom).
 58. Христова Т.Є., Фомкін А.О. Сучасні підходи до оздоровлення дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. XIII Mezinárodnа vĕdecko-praktická konference «Aktuální vymoženosti vĕdy – 2017» (22-30 června 2017 г., Praha, Česká republikа).
 59. Христова Т.Є. Динаміка морфо-функціональних показників організму дітей з порушенням постави в умовах застосування оздоровчих технологій. VІIІ Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» (23-24 березня 2017 р., м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
 60. Христова Т.Є., Рак О.В. Особливості фізичного виховання осіб з недостатністю зовнішнього дихання. XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická konference «Vĕda a technologie: krok do budoucnosti – 2017» (22-28 února 2017 г., Praha, Česká republikа).
 61. Христова Т.Є., Андронов А.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в умовах сучасної школи. XIII международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2017» (15-22 февруари 2017 г., гр. София, Республика България).
 62. Христова Т.Є., Богачова Н.О. Специфіка формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до професійної діяльності в фітнес-центрах. XIII Międzynarodowа naukowi-praktycznа konferencjа «Strategiczne pytania światowej nauki – 2017» (07-15 lutego 2017 roku, Przemyśl, Poland).
 63. Христова Т.Є., Кошель І.М. Сучасні підходи до фізичного виховання дітей із захворюваннями сечової системи. XIII International scientific and practical Conference «Science and civilization – 2017» (30 January – 07 February 2017, Sheffield, United Kingdom).
 64. Христова Т.Є., Пюрко В.Є., Кучеренко Є.М. Зміни рейтингу постави в дітей підліткового віку при захворюванні на сколіоз при проведенні комплексної реабілітаційної програми. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми здоров’я людини та фізичної реабілітації» (26 грудня 2016 р., м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).
 65. Христова Т.Є. Комплексна фізична реабілітація дітей, хворих бронхіальною астмою. XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України» (8-9 грудня 2016 р., м. Харків, Харківська державна академія фізичної культури).
 66. Христова Т.Є. Фізична культура як складова реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції» (20-21 жовтня 2016 р., м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
 67. Христова Т.Є. Кінезотерапія при порушеннях опорно-рухового апарату в дітей з наслідками ДЦП. VI міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму» (20-21 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя, Класичний приватний університет).
 68. Христова Т.Є. Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ. ІХ Міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (13-14 жовтня 2016 р., м. Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка).
 69. Христова Т.Є., Трохименко І.В. Складові фізичної реабілітації людей зрілого віку з гіпертонією ІІ ступеня на поліклінічному етапі. V Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» (20 вересня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
 70. Христова Т.Є., Михайлютенко С.С. Комплексне використання засобів фізичного виховання на заняттях в спеціальних медичних групах (при бронхіальній астмі). ХІІ международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука – 2016» (17-25 июл, 2016, гр. София, Республика България).
 71. Христова Т.Є., Дворовенко Т.П. Використання методів плавання у системі комплексної реабілітації дітей 9–11 років із затримкою психічного розвитку. VШ міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (8-9 червня 2016 р., м. Мелітополь, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).
 72. Христова Т.Є., Сейтумєров І.М. Застосування тренажерів у процесі фізичної реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. ІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
 73. Христова Т.Є., Рябоконь В.Ю. Вдосконалення процесу фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи (при захворюваннях серцево-судинної системи). ІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
 74. Христова Т.Є., Богун Т.В. Фізичне виховання як засіб соціалізації дитини з особливими потребами. XII mеzinárodní vĕdecko-praktická konference «Dny vĕdy – 2016» (22-30 březen 2016 roku, Praha, Česká republika).
 75. Христова Т.Є., Чорна Т.Г., Казакова С.М. Сучасна технологія реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» (28-29 квітня 2016 р., м. Кривий Ріг, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).
 76. Кhrystovaya Т.Е. Еspecially monitoring the health of students. VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту» (25-29 квітня 2016 р., м. Одеса, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського).
 77. Христова Т.Є. Кінезотерапія при різних формах дитячого церебрального паралічу. VІI Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» (24-25 березня 2016 р., м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).