Теми дисертаційних досліджень

ВикладачТема дисертаційного дослідженняРік захисту
1Білогур В.Є.

д.філос.н., професор
Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах (кандидатська)

Динаміка змін світоглядних орієнтацій студентів у трансформаційному суспільстві (докторська)
20012012
2Мединський С.В.

д.пед.н.
Теорія і практика професійної підготовки фахівців із фізичного виховання і спорту в Сполучених Штатах Америки (докторська)2017
3Христова Т.Є.

д.б.н., професор
Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII – XX ст.) (докторська) 2011
4Котова О.В.

к.пед.н., доцент
Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання у старшій школі (кандидатська) 2011
5Рибачок Р.О.
к.н. з фіз.вих. і спорту
Підвищення спеціальної працездатності кваліфікованих боксерів позатренувальними засобами в процесі змагальної діяльності (кандидатська)2017
6Карабанов Є.О.

к.н. з фіз.вих. і спорту
Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки майбутнії фахівців агропромислового виробництва (кандидатська)2017
7Проценко А.А.

к.пед.н.
Формування професійної компетентності майбутнії учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики (кандидатська)2018