Міжнародне співробітництво

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

З 2015 року кафедра підтримує тісні стосунки з Оксфордською академічною спільнотою (Велика Британія) в особі зав. кафедри проф. Білогур В.Є.

Професор Білогур В.Є. отримує почесний квиток члена Оксфордського академічної спільноти  (м. Оксфорд, Велика Британія)

Професор Білогур В.Є. з олімпійською чемпіонку 1994 року з фігурного катання Оксаною Баюл на врученні квитків члена Оксфордського академічної спільноти  

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри на базі Вищої школи лінгвістичної  у м. Ченстова (Республіка Польща).

 

 д. б. н., проф. Т.Є Христова та к.п.н. Проценко А.А. проходили підвищення кваліфікації за кордоном. Згідно з Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького:

– відповідно до договору про співпрацю мiж Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького та Вищою школою лінгвістичною у місті Чeнстoxoвi (Pеспyблiкa Пoльщa) проходила міжнародне науково-професійне стажування та підвищення кваліфікації «The innovative Mеthods and Tесhnologies of Teaсhing: Thе Nеwest in thе Еuropеan Еduсational Praсtiсе», Вища школа лінгвістична, м. Ченстохова, Польща, 01.11.2019 – 01.02.2020 рр. (180 годин).

 

Відкрита лекція проф. Христової Т.Є. у Вищій школі лінгвістичній у місті Чeнстoxoвi (Pеспyблiкa Пoльщa) 31.01.2020 р

Згідно з договором про співпрацю мiж Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького та Вищою школою лінгвістичною у місті Чeнстoxoвi (Pеспyблiкa Пoльщa) 31.01.2020 р. доктором біологічних наук, професором кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Т.Є. Христовою була проведена відкрита лекція для студентів і викладачів Вищої школи лінгвістичної за темою «Сучасні аспекти оптимізації здоров’я майбутніх учителів».

Сучасні уявлення світової науки стосовно феномену здоров’я ґрунтуються на новому розумінні актуальності проблеми виживання людства взагалі. Проблема здоров’я є глобальною проблемою, вирішення якої обумовлює факт подальшого існування людства як біологічного виду на планеті Земля.

Здоров’я – це безцінний дар природи, воно дається на жаль, не навіки, його треба берегти. Але здоров’я кожної людини, особливо майбутнього вчителя, багато в чому залежить від неї самої, від способу життя, умов праці, харчування, навичок і духовності.

На сучасному етапі розвитку вищої освіти значне місце в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького приділяється впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та систем оздоровлення, що допоможе здобувачам вищої освіти встановити зв’язки з природою, навчитись керувати своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії між тілом і духом. В умовах становлення сучасної парадигми освіти університет інтегрує зусилля науковців і освітян, що спрямовані на змістовну переорієнтацію сучасного навчально-виховного процесу на всебічну, повнофункціональну підготовку майбутнього фахівця, на забезпечення вже сьогодні його життя у глобалізованому інформаційному просторі.

Вдало та доречно використовувались мультимедійна презентація, фрагменти відеофільмів, віршовані рядки за темою лекції. Жвавий інтерес та зацікавленість викликало у присутніх обговорення сучасної інформаційної парадигми здоров’я людини. Це дозволило виокремити напрями оптимізації рівня здоров’я майбутніх учителів.

Наприкінці лекції всі отримані відомості було підсумовано в узагальнюючій бесіді. Захід викликав позитивний відгук серед студентів та викладачів польського вишу, багато позитивних емоцій.

 

 

Участь викладачів кафедри в проекті Erasmus+

30 січня 2020 р. викладачі кафедри д.б.н., професор Христова Т.Є. та к.п.н., ст. викл. Проценко А.А. взяли очну участь у VIII Міжнародній науковій конференції «Management of international educational projects – the challenge of the 21th century» [INBIE-NET_2020], яку організував Instytut Badan i Innowacji w edukacji (Erasmus+) у м. Ченстохова, Польща. Конференція є частиною розповсюдження інформації про проект «Adult social inclusion in a digital environment» в аспекті стратегічної взаємодії для дорослих в освіті за допомогою інформаційних технологій та обміну практиками.

 

 


З 30 листопада по 1 грудня 2020 року д. б. н., проф. Христова Т.Є. брала участь в онлайн тренінгу, який був організований в рамках Еразмус+ проекту “Нові механізи управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні” (PAGOSTE) (№609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) на тему: “Іституційна співпраця у підготовці викладачів закладів професійної освіти. Досвід Німеччини”