Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

З метою охорони прав інтелектуальної власності науково-педагогічні працівники кафедри активно та систематично оформлюють свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91150 від 30.07.2019 р. (Котова О.В., Суханова Г.П. наукова стаття «Музична стимуляція на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах»).
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88439 від 10.05.2019 р. (Абдуллаєв А.К., Ребар І.В. наукова стаття «Заходи безпеки та попередження спортивного травматизму на навчально-тренувальних заняттях та змаганнях з вільної боротьби»).
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74522 від 06.11.2017 р. (Христова Т.Є. навчальний посібник «Управління процесом у сфері фізичного виховання»).
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75246 від 06.12.2017 р. (Христова Т.Є. курс лекцій «Тестування рухових здібностей школярів: для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізична культура»).
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81236 від 05.09.2018 р. (Карабанов Є.О., Непша О.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С. наукова стаття «Інформаційні технології в системі «фізична культура-спорту»).
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81241 від 05.09 2018 р. (Котова О.В. навчально-методичний посібник «Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»).
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83085 від 23.11.2018 р. (Воровка М.І., Проценко А.А. навчально-методичний посібник «Щоденник виробничої практики (педагогічної)»).
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83684 від 14.12.2018 р. (Христова Т.Є. наукова стаття «Інформаційний простір проблеми здоров’я»).
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84214 від 09.01.2019 р. (Проценко А.А. наукова робота «Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики»).
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84215 від 09.01.2019 р. (Проценко А.А. наукова стаття «Виробнича практика як складова підготовки майбутніх вчителів»)
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84216 від 09.01.2019 р. (Проценко А.А., Воровка М.І. науковий твір «Програма виробничої практики (педагогічної) для студентів за спеціальністю № 014.11 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань № 01 Освіта»).
 12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84217 від 09.01.2019 р. (Воровка М.І., Проценко А.А. науковий твір «Інструктивно-методичні рекомендації та звітна документація виробничої практики (педагогічної) для студентів за спеціальністю № 014.11 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань № 01 Освіта»).
 13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88049 від 02.05.2019 р. (Христова Т.Є. наукова стаття «Ефективність застосування оздоровчих технологій для дітей з порушенням постави»).
 14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89120 від 30.05.2019 р. (Іваненко В.В. наукова стаття «Типологія процесу фізичного виховання і спортивної підготовки»).
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89168 від 31.05.2019 р. (Іваненко В.В. наукова стаття «Особистісно-значуща діяльність школярів на уроках фізичного виховання»).
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89169 від 31.05.2019 р. (Іваненко В.В. наукова стаття «Формування професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання та спорту»).
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89170 від 31.05.2019 р. (Окса М.М., Іваненко В.В. наукова стаття «Виховні ідеали українського козацтва»).
 18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89171 від 31.05.2019 р. (Іваненко В.В. наукова стаття «Інформаційні технології в фізкультурній освіті учнівської та студентської молоді»).
 19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91154 від 30.07.2019 р. (Абдураман А.Ш., Котова О.В., Непша О.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С. наукова стаття «Особливості рекреаційного природокористування в межах об’єктів природно-заповідного фонду Запорізької області»).
 20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93743 від 06.11.2019 р. (Христова Т.Є. наукова стаття «Стан здоров’я майбутніх учителів та вектори його оптимізації»).
 21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98585 від 13.07.2020 р. (Христова Т.Є., Ребар І.В., Старостенко В.О. наукова стаття «Педагогічні умови підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної культури»).
 22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82441 від 23.10.2018 р. (Абдуллаєв А.К., Ребар І.В. навчальний посібник «Теорія і методика викладання вільної боротьби»)
 23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88437 від 10.05.2019 р. (Абдуллаєв А.К., Ребар І.В. літературний письмовий твір «Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія фізичної культури»).
 24. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88438 від 10.05.2019 р. (Абдуллаєв А.К., Ребар І.В. навчальний посібник «Організація і методика масової фізичної культури: до самостійної роботи з дисципліни «Організація і методика масової фізичної культури» для студентів ВНЗ 3-4 рівня акредитації за спеціальності «Фізичне виховання»).
 25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91144 від 30.07.2019 р. (Купрєєнко М.В. наукова стаття «Деякі аспекти гуманізації змагальної діяльності в дитячо-юнацькому спорті»).
 26. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91145 від 30.07.2019 р. (Купрєєнко М.В. наукова стаття «Електроміографічний контроль впливу електротерапевтичного апарату – Ceragem Master CGM 3500 на стан хребта у осіб зі сколіозом»).
 27. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91147 від 30.07.2019 р. (Купрєєнко М.В. наукова стаття «Особливості стану організму осіб зрілого віку зі сколіозом різного ступеня виразності»).
 28. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91148 від 30.07.2019 р. (Купрєєнко М.В. наукова стаття «Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в літніх оздоровчих дитячих таборах»).
 29. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91152 від 30.07.2019 р. (Котова О.В. наукова стаття «Профільне навчання в старшій школі за спортивним напрямом, його сутність та проблеми»).
 30. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91156 від 30.07.2019 р. (Абдураман А.Ш., Котова О.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С. наукова стаття «Основні аспекти організації уроку фізичної культури в початковій школі»).
 31. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за № 77665 від 16.03.2018 р. (Абдуллаєв А.К., Ушаков В.С., Ребар І.В. навчальний посібник «Олімпійський і професійний спорт»).
 32. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за №88874 від 22.05.2019 р. (Абдураман А.Ш., Купрєєнко М.В., Непша О.В. наукова стаття «Сутність професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури»).
 33. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за №91663 від 16.08.2019 р. (Ушаков В.С., Суханова Г.П. науковий твір «Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Плавання з методикою викладання та навчальною практикою»).
 34. Свідоцтво про реєстрацію авторського права твір № 67823 від 14.09.2016 р. (Христова Т.Є., Суханова Г.П. науковий твір «Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізичне виховання»).

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір