Склад та історія кафедри права (The department of the Law)

Історія кафедри Права

 

Кафедра права є однією з наймолодших кафедр університету. Була створена в 2014 р. В 2015 р. у зв’язку з оптимізацією навчального процесу, наказом ректора кафедра була перейменована у секцію правознавства. В 2016 р. у зв’язку з реорганізацією, була створена самостійна кафедра права, яку очолив кандидат юридичних наук, доцент Гапотій Віктор Дмитрович.

29 листопада 2016 р., згідно з рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (№ 28/1), кафедра отримала ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 081 «Право», спеціалізація «цивільно-правова». З 1 вересня 2017 р. розпочався набір студентів першого курсу на спеціальність 081 Право денної та заочної форми навчання.

За 2014-2020 рр. кафедрою були створені електронні навчально-методичні комплекси з провідних дисциплін юридичного профілю, на які отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Загальна кількість – 32.

Викладачі кафедри активно займаються науковою та навчально-методичною роботою. Кількість праць викладачів за 2014-2020 рр. складає понад – 350. Серед них монографії, підручники, навчальні посібники та рекомендації, наукові статі.

Крім навчальних видань, учбовий процес, забезпечують такі центри: «Науково-дослідний центр Цивільного права та Цивільного процесу», «Науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян», Центр моніторингу успішності та якості знань студентів спеціальності 081 Право, юридична клініка «Вікторія». На кафедрі працює «Бюро досліджень в області захисту інтелектуальної власності» та «Постійна комісія з правового забезпечення роботи університету  у сфері праці, освіти, охорони  здоров’я та соціального забезпечення».

Навчальну та виробничу практику студенти спеціальності 081 Право проходять на базі юридичної клініки «Вікторія», відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області, Мелітопольського міськрайонного суду, Мелітопольського еколого-натуралістичного центру, Приазовського Національного природного парку, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головне управління  юстиції у Запорізькій області, Мелітопольський міськрайонний відділ Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області.

Кафедра займається національно-патріотичним вихованням студентської молоді та профорієнтаційною роботою з учнівською молоддю.

 

Свого часу на кафедрі працювали: