Захист та тематика курсових робіт спеціальності 081 Право 2019 р.

УВАГА!

Захист курсових робіт з навчальних дисциплін «Адміністративне право» та «Трудове право»  студентами третього курсу заочно-дистанційної форми навчання спеціальності 081 Право група 31-право відбудеться 24.04.2019 року приблизно з 13.00. годин в аудиторії 88. Теми курсових робіт узгоджувати з гарантом освітньої програми, завідувачем кафедри права В.Д. Гапотієм. Тематика курсових робіт затверджена на засіданні кафедри права від 12.12.2018 року, Протокол №6.

Зміст курсової роботи повинен відповідати вимогам до методичних рекомендацій: «Організація та методика написання курсових робіт з правознавчого циклу дисциплін: методичні рекомендації»

Склад комісії:
Голова: Гапотій В.Д.
Члени комісії: Арабаджи О.С.
Попенко Я.В.
Мінкова О.Г.
Секретар: Ігольнікова Н.О.

 Тематика курсових робіт

з навчальної дисципліни «Кримінальне право»
для студентів 3-го курсу заочно-дистанційної форми навчання
спеціальності 081 Право група 21-право.

з навчальної дисципліни «Цивільне право»
для студентів 3-го курсу заочно-дистанційної форми навчання
спеціальності 081 Право група 21-право.

з навчальної дисципліни «Адміністративне право»
для студентів 3-го курсу заочно-дистанційної форми навчання
спеціальності 081 Право група 31-право.

з навчальної дисципліни «Трудове право»
для студентів 3-го курсу заочно-дистанційної форми навчання
спеціальності 081 Право група 31-право.

Орієнтовний перелік тем для написання курсових робіт
студентами
І-го курсу спеціальності 081 Право