Теорія і практика організації навчального процесу

Правоохоронна діяльність держави неможлива без досвідчених, глибоко професійних юристів-правників, здатних якісно, вчасно та в повному обсязі забезпечити охорону прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина. Досвід приходить через знання теорії, яка гармонійно пов’язана з практичними навичками. Кафедра права, забезпечуючи якісну організацію навчального процесу спеціальності 081 Право, впроваджує елементи дуальної освіти, в тому числі залучаючи досвідчених юристів-практиків до проведення семінарських занять здобувачів вищої освіти усіх курсів.

«Досвід – це безцінна річ!» вирішили студенти першокурсники спеціальності 081 Право і перейшли від теорії до практики –  почали ознайомлюватися з професією криміналіста і почали ознайомлюватися з специфікою спеціальності. А допомагав їм начальник  сектору криміналістичного забезпечення Мелітопольського  Відділу поліції Головного Управління Національної Поліції  у Запорізькій області майор поліції Строкань Наталя Миколаївна.

 

15.12.2021 року на кафедрі права відбувся публічний захист курсових робіт здобувачів вищої освіти 4 року навчання 518-п групи ОП: Право спеціальності 081 Право. Тематика курсових робіт стосувалася актуальних питань адміністративного та адміністративного процесуального права України.

Під час захисту здобувачі вищої освіти акцентували увагу на новелах вітчизняного законодавства, його змінах та практичних аспектах застосування. На захисті були присутні навчально-педагогічні працівники кафедри права: професор, доктор юридичних наук Козар Ю.Ю., доцент, кандидат історичних наук Попенко Я.В., доцент, кандидат юридичних наук Гапотій В.Д., доцент, кандидат юридичних наук Мінкова О.Г., асистент Беседіна І.В.  Усі роботи додатково супроводжувалися анотаціями (українською та англійською мовами) та пройшли перевірку на унікальність тексту. Здобувачі вищої освіти продемонстрували професійні навички захисту власних думок та позицій, спираючись на норми діючого вітчизняного законодавства.

За підсумками обговорення, усі здобувачі вищої освіти отримали високі бали.