Наука кафедри права

Наука Нєвзорова І.В.

Наука Куліда О.О.


Дисертаційні дослідження 

Індивідуальні наукові теми


Наукове консультування 

Реєстраційна карта.НДДКР

Наукове консультування6.05.20р. Планування результатів науково-досл. роботи


Затверджено

на засіданні кафедри права

Протокол №1.

від 04.01.2019 року.

ПЛАН

наукових заходів кафедрою права на другий семестр 2018-2019 навчального року.

Наукові семінари: «Назустріч людям 2019 рік»:

 1. В рамках міської Програми соціальної підтримки ветеранів війни, (АТО, ООС), інвалідів, багатодітних та малозабезпечених груп населення, що перебувають в складних життєвих ситуаціях (умовах) студенти 1 та 2 курсів спеціальності 081 «Право» проводять науковий семінар: «Правове регулювання надання соціальних пільг та соціальних обслуговувань» за участю спеціалістів Управління соціального захисту населення міста Мелітополя. (керівник установи Донець Ірина Федорівна).

21.02.2019р. 12.45. а.88. відповідальний: Куліда О.О.

 1. Круглий стіл: «Наукове підґрунтя сучасної демократії та проблематика виборів 2019 року». а) Наукові підходи до становлення демократії та її інститутів в Україні в різні історичні періоди. б). Концептуальні засади та сутнісні характеристики демократій та їх видів. в). наукове підґрунтя проведення виборів у 2019 році.

21.03.2019р.12.45. а.88. відповідальний: Мінкова О.Г.

3.науковий семінар №2: «Правове регулювання надання державних соціальних допомог». з залученням спеціалістів територіального Центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області (керівник установи Паршина Олена Миколаївна).

25.04.2019р. 12.45. а.88. відповідальний Гапотій В.Д.

4.Ділова гра: «Науковий психолого-правовий підхід до професій в правоохоронних органах та правозахисних організаціях». Змістовні презентації спеціальностей: прокурора, судді, адвоката, нотаріуса, поліцейського, державного виконавця та інших.

23.05.2019р. 12.45. а.88. відповідальний Попенко Я.В., Царькова О.В. (за згодою).

Завідувач кафедри права                                             Гапотій В.Д.Монографії

 1. Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я. Монографія / за загал. ред. Афанасьєвої Л.В., Крилова М.В. – Запоріжжя: Обласна державна адміністрація; Мелітополь: МДПУ; Сімферополь: Таврія, 2004. – С. 48-75.
 2. Гапотій В.Д. Загальна теорія інформаційного права: монографія. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 300 с.
 3. Гапотій В.Д. Теорія суверенітету народу, нації та держави. – Мелітополь, вид-во «Ваша газета», 2009. – 312 с.
 4. Гапотій В.Д. Інформаційна відкритість влади та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий підхід: монографія\ В.Д. Гапотій, О.В. Печерський. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 236 с.
 5. Актуальні проблеми історії України нової і новітньої доби: монографія колективна\ Редагування та передмова Віктор Гудзь, Сергій Пачев, Яна Таравська. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. –338с.
 6. Верховенство права: сучасні наукові концепції: монографія\ В.Д. Гапотій. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. –203с.
 7. Юридична концепція незалежності та транспарентності України: монографія\ В.Д. Гапотій. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. –443с.

Підручники:

 1. Правознавство: підручник\ В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова, О.В. Печерський. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 884 с.
 2. Історія держави і права зарубіжних країн (Стародавній світ та доба Середньовіччя): підручник\ Я.В. Попенко, В.Д. Гапотій, Є.О. Куйбіда. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. –603с.
 3. Основи права: підручник / В.Д. Гапотій, О.О. Слишик. – 2-ге вид. із змінами та доп. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 890 с.

Електронні підручники:

 1. Господарське право. Підприємницьке право, 2010р. Автор В.Д. Гапотій
 2. Захист прав інтелектуальної власності в Україні, 2011. Автори Гапотій В.Д., Солоненко А.М.
 3. Спецкурс «Правові основи безпеки життєдіяльності», 2012. Автори Гапотій В.Д.
 4. Історія держави і права зарубіжних країн (Стародавній світ та доба Середньовіччя), 2016 р. Автори Попенко Я.В., Гапотій В.Д., Куйбіна Є.О.
 5. Правознавство, 2015. Автори Гапотій В.Д., О.Г. Мінкова, О.В. Печерський.
 6. Екологічне право України, 2014. Автори Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Тарусова Н.В.
 7. Екологічне право України, 2013. Автори Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Тарусова Н.В.

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямком 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва з дисципліни «Законодавство і право в АПК»\ В.Д. Гапотій. – Мелітополь, 2009. – 152с.
 2. Гапотій В.Д. Екологічне право України: Навчальний посібник. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 179 с.
 3. Теорія держави і права: навч.посіб\ Письменицький А.А., Слинько Д.В., Спаський А.С.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 244 с.
 4. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб./ В.Д. Гапотій, А.М. Солоненко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 360 с.
 5. Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права: навч.посіб.\ В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012.- 352с.
 6. Екологічне право України: навч.посіб. \ Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Тарусова Н.В.- 2-ге вид., доп. та перероб.– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2013. – 292 с.
 7. Гапотій В.Д. Правові основи безпеки життєдіяльності (спецкурс навчальної дисципліни «Правознавство»): навч.-метод.посібн.[для студ. Ден.тазаочн. Форми навч.]\В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2013. – 138 с.
 8. Екологічне право України: : навч.посіб. \ Молодиченко В.В., Гапотій В.Д. – 3-те вид., доп. та перероб. – Мелітополь, 2014. – 292 с.
 9. Правове регулювання окремих видів підприємницької діяльності: [навч.посіб.]\В.В. Молодиченко, В.Д. Гапотій, О.В. Печерський, Р.І. Олексенко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 287 с.
 10. Правознавство: конспект лекцій у схемах. Практично-графічний навч.посіб.\ В.Д. Гапотій – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 334 с.
 11. Історія держави і права зарубіжних країн: навчально-методичний посібник\ Я.В. Попенко, В.Д. Гапотій. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 440 с.
 12. Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» навч.посіб.\ В.Д. Гапотій, Я.В. Попенко. – Мелітополь, 2014. – 280 с.
 13. Енергетичне право: європейський досвід та українські практики. Навчально-методичний посібник\ Молодиченко В.В., Аносов І.П., Афанасєва Л.В., Гапотій В.Д., Олексенко Р.І., Орлов А.в., Ятченко А.Д. За заг. Редакцією проф. В.В. Молодиченка – Київ, 2015. – 208 с.
 14. Енергетичне право: європейський досвід та українські практики.Навчально-методичний посібник\ Молодиченко В.В., Аносов І.П., Афанасєва Л.В., Гапотій В.Д., Олексенко Р.І., Орлов А.в., Ятченко А.Д. За заг. Редакцією проф. В.В. Молодиченка – 2-ге вид. – Київ, 2016. – 206 с.
 15. Право інтелектуальної власності України: навч.посіб.\ В.Д. Гапотій, А.М. Солоненко. – 2-ге вид., перероблено та доповнене. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 379 с.
 16. Теорія держави і права: навчальний посібник\ Письменицький А.А., Гапотій В.Д., Попенко Я.В., Поліщук В.Г. – Мелітополь, ФОП Однорог Т.В., 2017. – 298с.
 17. Спецкурс. Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту: навчальний посібник / В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова, О.А. Слишик. – Вид. 2-ге змін.та доп.- Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 185 с.
 18. Юридична деонтологія: навчальний посібник / В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 146 с.
 19. Судові, правоохоронні та правозахисні структури України: навчальний посібник / Віктор Дмитрович Гапотій, Андрій Анатолійович Письменицький. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 224 с.
 20. Основи ораторського мистецтва юриста: навчально-методичний посібник-практикум (галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право) / В.Д. Гапотій, О.О. Куліда. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 118 с.
 21. Попенко Я.В., Царькова О.В. Навчально-методичний посібник: Робочий зошит до навчального курсу «Історія держави і права України». – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 80с.
 22. Гапотій В.Д., Куліда О.О. Навчально-методичний посібник: Робочий зошит до навчального курсу «Основи ораторського мистецтва юриста». – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 90 с.
 23. Гапотій В.Д. Навчально-методичний посібник: Робочий зошит до навчального курсу «Юридична деонтологія». – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 95 с.
 24. Гапотій В.Д. Навчально-методичний посібник: Робочий зошит до навчального курсу «Теорія держави і права». – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 95 с.
 25. Словник юридичних термінів / В.Д. Гапотій, М.В. Васильєв, М.О.Сємко. – Х.: Видавництво «Лідер», 2018. – 218 с.
 26. Управління навчальним закладом: правові аспекти: навч.посіб./ Т.А. Литвиненко, В.Д. Гапотій, Л.М. Грень; ХНПУ імені Г.С. Скороводи. – Харків: Видавництво «Лідер», 2019. – 248 с.
 27. В.Д. Гапотій, Я.В. Попенко, О.Г. Мінкова, В.Г. Поліщук. Навчально-методичний посібник. Звіт про навчальну практику студента спеціальності 081 Право. – Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – 42 с.
 28. Основні правові системи світу: навчальний посібник / В.Д. Гапотій, О.Л. Жильцов, Г.І. Воржевітіна. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 279 с.
 29. Інформаційне право: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» / В.Д. Гапотій. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 100 с.

Електронні посібники:

 1. Правознавства. Електронний навчальний посібник , 2010. Автор Гапотій В.Д.
 2. Екологічне право України. Електронний навчальний посібник, 2010. Автор Гапотій В.Д.
 3. Спецкурс «Правове регулювання Окремих видів підприємницької діяльності», 2014. – Автор Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Печерський О.В., Олексенко Р.І.
 4. Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, 2014. Автор Гапотій В.Д., Письменицький А.А.
 5. Термінологічний словник-довідник «Історія держави і права зарубіжних країн», 2013 р., Автор Гапотій В.Д., Попенко Я.В.
 6. Судові, правоохоронні та правозахисні структури України, 2018 р. Автор Гапотій В.Д., Письменицький А.А.
 7. Правознавство, 2014. Автор Гапотій В.Д., Мінкова О.Г., Печерський О.В.
 8. Правознавство. Практично-графічний навчальний посібник, 2013. Автор Гапотій В.Д.
 9. Теорія держави і права, 2017. Автор Гапотій В.Д., Письменицький А.А., Поліщук В.Г.
 10. Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права, 2012. Автор Гапотій В.Д., Мінкова О.Г.
 11. Юридична деонтологія, 2017. Автор Гапотій В.Д., Письменицький А.А.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації з курсу «Кримінальне право України». Укладач Гапотій В.Д.
 2. Методичні рекомендації з курсу «Трудове право України». Укладач Гапотій В.Д.
 3. Методичні рекомендації з курсу «Цивільне право України». Укладач Гапотій В.Д.
 4. Методичні рекомендації з курсу «Конституційне право України». Укладач Гапотій В.Д.
 5. Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання правознавства». Укладач Гапотій В.Д.
 6. Методичні рекомендації з курсу «Адміністративне право України». Укладач Гапотій В.Д.
 7. Методичні рекомендації з курсу «Господарське законодавство». Укладач Гапотій В.Д.
 8. Методичні рекомендації з курсу «Правознавство». Укладач Гапотій В.Д.
 9. Методичні рекомендації для самостійної роботи з поглибленого вивчення ТЕМИ№4 дисципліни Законодавство і право в АПК «Фінансово-кредитні відносини сільськогосподарських товаровиробників студентів денної та заочної форми навчання за напрямком 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва \ В.Д. Гапотій. – Мелітополь, 2009.
 10. Методичні рекомендації з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн». Укладач Гапотій В.Д., Попенко Я.В.
 11. Методичні рекомендації з курсу «Організація та методика написання курсових робіт з правознавчого циклу дисциплін. Укладачі: В.Д. Гапотій, Я.В. Попенко, О.Г. Мінкова, 2018р.
 12. Методичні рекомендації з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» , 2017. Автор Попенко Я.В.
 13. Методичні рекомендації з курсу «Історія держави і права України»,2017. Автор Попенко Я.В.
 14. Методичні рекомендації з курсу «Основи науково-правових досліджень», 2017. Автор Попенко Я.В.
 15. Методичні рекомендації з курсу «Конституційне право України», 2017. Автор Гапотій В.Д.
 16. Методичні рекомендації з курсу «Юридична деонтологія», 2017. Автор Письменицький А.А.
 17. Методичні рекомендації з курсу «Теорія держави і права», 2017 р. Автор Письменицький А.А.
 18. Методичні рекомендації з курсу «Судові та правоохоронні органи» , 2017. Автор Поліщук В.Г.
 19. В.Д. Гапотій. Рекомендації методичного характеру з методів профілактики та виявлення піратства та плагіату (для докторантів, аспірантів, магістрів та бакалаврів денної та заочно-дистанційної форм навчання). – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 46 с.

Електронні навчально-методичні рекомендації:

 1. Організація та методика написання дипломних (магістерських) робіт з історико-правознавчого циклу дисциплін, 2014. Автор Попенко Я.В., Гапотій В.Д.
 2. Організація та методика написання курсових робіт з історико-правознавчого циклу дисциплін, 2014Автор Попенко Я.В., Гапотій В.Д.
 3. Базові тестові завдання з навчальних дисциплін 2014-2015 н.р, 2014 р. Автор Гапотій В.Д.
 4. Базові тестові завдання з історико-правових дисциплін на 2014-2015 н.р., 2014р. Автори Гапотій В.Д., Попепко Я.В., Печерський О.В.

Електронні навчально-методичні комплекси:

 1. Адміністративне право України, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 2. Шлюбно-сімейне право України, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 3. Кримінальне право України, , 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 4. Трудове право України, , 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 5. Цивільне право України, , 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 6. Конституційне право України, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 7. Земельне право України,2013р. Автор Гапотій В.Д.
 8. Екологічне право, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 9. Методика викладання правознавства, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 10. Теорія держави і права, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 11. Основи інтелектуальної власності, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 12. Правознавство, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 13. Правоохоронні органи України, 2013р. Автор Гапотій В.Д., Печерський О.В.
 14. Правове забезпечення туристичної діяльності, 2013р. Автор Гапотій В.Д., Печерський О.В.
 15. Україна та європейський світ, 2016р. Автор Попенко Я.В.

Загальна кількість свідоцтв про авторське право на твір – понад 70

Загальна кількість статей  – понад 500

Юридична клініка «Вікторія».

Згідно з Положенням про юридичну клініку Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького затвердженого Вченою Радою Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького (Протокол №9 від 28.10.2013р.),вона є структурним підрозділом природничо-географічного факультету університету, що здійснює підготовку фахівців за напрямом гуманітарних наук, і створюється як база для практичного навчання (практичної підготовки) та проведення навчальної практики студентів спеціальності 081 Право старших курсів, які вивчають правознавчі дисциплін.

«Науково-дослідний центр Цивільного права та Цивільного процесу»  створений для організації навчального процесу спеціальності 081 Право згідно ліцензійних умов. Центр призваний виконувати дві стратегічні мети: як практична база для закріплення теоретичних знань студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання; місце де практикуючі юристи-правники спільно зі студентами спеціальності 081 Право відпрацьовують способи захисту цивільних прав та законних інтересів людини та громадянина.

«Науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян» створений для організації навчального процесу спеціальності 081 Право згідно ліцензійних умов. Центр призваний виконувати дві стратегічні мети: як практична база для закріплення теоретичних знань студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання з навчальних дисциплін (Конституційне право України, Цивільне право та Цивільний процес, Кримінальне право та Кримінальний процес, Адміністративне право та Адміністративний процес та ін.); як місце де науково-педагогічні працівники кафедри права спільно з юристом міськвиконкому та університету надають первину безоплатну правову допомогу пільговим категоріям громадян Мелітопольського регіону.

Центр моніторингу успішності та якості знань студентів спеціальності 081 Права створений з метою моніторингу якості викладання навчальних дисциплін, проведення навчальних та виробничих практик на високому організаційному та професійному рівнях, об’єктивності оцінювання результатів освітньої підготовки студентів і як результат – здійснення процедур і заходів щодо забезпечення якості вищої освіти спеціальності 081 Право кожного навчального року на денній та заочно-дистанційній формах навчання.

Центр моніторингу успішності та якості знань студентів спеціальності 081 Права забезпечує організацію заходів, спрямованих на вдосконалення змісту освітніх програм, забезпечує публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації на сайті кафедри права на сайті університету, встановлення зворотних зав’язків між учасниками освітнього процесу. Центр аналізує показники якості навчання студентів в динаміці за семестрами, за навчальний рік та за курсами навчання.

Зал судових засідань (макет) – Courtroom (model)

Правосуддя має бути гарантовано  кожному громадянину, як це задекларовано в Конституції України. Правосуддя – це основа функціонування держави, яке повинно проходити через освіту, як суддів, суддівського апарату, юристів, адвокатів, нотаріусів так і студентів спеціальності 081 Право. Постійна освіта сприяє цілеспрямованому формуванню світогляду, ціннісних орієнтацій, моральних цінностей, кращому засвоєнню різних галузей права, розвитку інтелектуальних якостей студента, гнучкості мислення, що допомагає при засвоєнні навчального матеріалу та підвищення якості знань.

Макет Зали судових засідань задіяно в навчальному процесі студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 081 Право Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького для проведення лекційних та семінарських занять з навчальних дисциплін Конституційне право України, Кримінальне право, Кримінальний процес, Цивільне право, Цивільний процес, Трудове право, Сімейне право України, Житлове право, Адміністративне право, Адміністративний процес, Господарське право, Господарський процес, Екологічне право, Нотаріат і адвокатура та інші

Покликанням макету Залу судових засідань є організація навчального процесу  студентів спеціальності 081 Право в поєднанні теорії з практикою, визначеність у вибраній професії, повноважень судді, прокурора, адвоката, нотаріуса, державного виконавця, розпорядника та секретаря судових засідань, службовців органів внутрішніх справ тощо.

Лабораторія історико-правових досліджень та практичного права (Laboratory of the historical and legal investigation and the practical law) створена рішенням кафедри права для організації навчального процесу, підвищення якості знань студентів  денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 081 Право згідно ліцензійних умов. Лабораторія історико-правових досліджень та практичного права покликана виконувати стратегічні завдання, а саме: як практико-орієнтована база для закріплення теоретичного матеріалу студентами денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 081 Право з навчальних дисциплін «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Основи науково-правових досліджень», «Конституційне право України», «Римське право», «Історія політичних та правових вчень», «Право Європейського Союзу» та інші; та місце, де студенти 1-го курсу спеціальності 081 Право під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри права досліджуватимуть динамічні процеси державотворення, зародження, розвиток та закріплення системи права як продукту держави, становлення та розвиток гілок влади на окремих етапах розвитку державності, проблематику пошуку української державності та інше.

Науковий гурток «Правознавець»(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Свідоцтво про авторське право

2013

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» (автор Попенко Я.В.). Номер реєстрації № 51715 від 14.10.2013 р.

2014

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчально-методичний посібник «Історія держави і права зарубіжних країн» (автори Попенко Я.В., Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 57936 від 30.12.2014 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчальний посібник «Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» (автори Гапотій В.Д., Попенко Я.В.). Номер реєстрації № 57937 від 30.12.2014 р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Організація та методика написання курсових робіт з історико-правознавчого циклу дисциплін. Методичні рекомендації» (електронна версія) (автори Попенко Я.В., Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 57940 від 30.12.2014 р.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Організація та методика написання дипломних (магістерських) робіт з історико-правознавчого циклу дисциплін. Методичні рекомендації» (електронна версія) (автори Попенко Я.В., Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 57941 від 30.12.2014 р.

2015

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Базові тестові завдання з історико-правових дисциплін на 2014-2015 н.р.» (автори Попенко Я.В., Гапотій В.Д., Печерський О.В.). Номер реєстрації № 57993 від 05.01.2015 р.

2016

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Історія держави і права зарубіжних країн» (Стародавній світ та доба Середньовіччя. Електронний підручник» (автори Попенко Я.В., Гапотій В.Д., Куйбіда Є.О.). Номер реєстрації № 63441 від 06.01.2016 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір підручник «Історія держави і права зарубіжних країн» (Стародавній світ та доба Середньовіччя» (автори Попенко Я.В., Гапотій В.Д., Куйбіда Є.О.). Номер реєстрації № 63800 від 28.01.2016 р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на збірку творів «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень» (автор Попенко Я.В). Номер реєстрації № 66989 від 04.08.2016 р.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на збірку творів «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Давня та середньовічна історія України» (автор Попенко Я.В.). Номер реєстрації № 66987 від 04.08.2016 р.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на збірку творів «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Нова історія України» (автор Попенко Я.В.). Номер реєстрації № 66990 від 04.08.2016 р.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на збірку творів «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Новітня історія України» (автор Попенко Я.В.). Номер реєстрації № 66988 від 04.08.2016 р.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Теоретико-правові питання забезпечення стратегії кібербезпеки в Україні» (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 67367 від 18.08.2016 р.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Верховенство права: сучасні наукові концепції» (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 66447 від 05.07.2016 р.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на усний твір «Відкрита лекція. Вступ до навчальної дисципліни «Правознавство». Теорія виникнення держави і права» (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 66272 від 23.06.2016 р.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Колізійні тенденції правового регулювання туризму в Україні» (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 66271 від 23.06.2016 р.

2017

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичні рекомендації з дисципліни «Історія держави і права України» (автор Попенко Я.В.). Номер реєстрації № 73045 від 21.07.2017 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичні рекомендації з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» (автор Попенко Я.В.). Номер реєстрації № 73046 від 21.07.2017 р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичні рекомендації «Методичні рекомендації з підготовки та захисту курсових робіт по дисципліні «Теорія держави і права» (автори Гапотій В.Д., Письменицький А.А., Попенко Я.В.). Номер реєстрації № 73050 від 21.07.2017 р.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Динаміка нормативно-правового регулювання відносин Україна-НАТО: фундаментально-правовий аспект» (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 69666 від 11.01.2017 р.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Динаміка нормативно-правового регулювання відносин Україна-НАТО: фундаментально-правовий аспект» ( автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 69666 від 11.01.2017 р.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Доступ до екологічної інформації: сучасні нормативно-правові тенденції та проблемний законопроект». (автор Гапотій В.Д.) Номер реєстрації № 69663 від 11.01.2017 р.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Доступ до інформації на шляху розбудови інформаційного громадянського суспільства в Україні: теоретико-правове дослідження нормативного режиму» (автори Гапотій В.Д., Письменицький А.А.) Номер реєстрації № 69668 від 11.01.2017 р.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Доступ до публічної інформації на шляху розбудови інформаційного громадянського суспільства в Україні: теоретико-правове дослідження нормативного режиму» (автор Гапотій В.Д.) Номер реєстрації №69657 від 11.01.2017 р.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Концепція інформаційно-правової відповідальності» (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 69655 від 11.01.2017 р.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Суперечливість правової концепції мовної політики держави (теоретико-правовий підхід)» (автор Гапотій В.Д.) Номер реєстрації № 69667 від 11.01.2017 р.
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Новаційні доктрини в інформаційному праві України» (автор Гапотій В.Д.) Номер реєстрації № 69665 від 11.01.2017 р.
 12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Персональні бази даних в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні: теоретико-правове дослідження нормативного режиму». (автор Гапотій В.Д.) Номер реєстрації № 69659 від 11.01.2017 р.
 13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Правознавство як світоглядна дисципліна освітнього процесу в ВНЗ України» (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 69658 від 11.01.2017 р.
 14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Проблемні питання поняття інформаційного суспільства та поняття інформаційного суверенітету» (автор Гапотій В.Д.) Номер реєстрації № 769660 від 11.01.2017 р.
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Теоретико-правові питання генезису наукового дослідження процесу вищої освіти у галузі охорони довкілля: характеристика окремих етапів в регіоні» (автор Гапотій В.Д.) Номер реєстрації № 69664 від 11.01.2017 р.
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Інформаційне суспільство та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий аспект» (автор Гапотій В.Д., Письменицький А.А.). Номер реєстрації № 69656 від 11.01.2017 р.
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Міфи федерації: теоретико-правовий підхід» (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 69654 від 11.01.2017 р.
 18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Проблеми правового регулювання відносин у сфері нанотехнологій в Україні» (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 69669 від 11.01.2017 р.
 19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Юридична концепція незалежності на транспарентності України». (автор Гапотій В.Д.). Номер реєстрації № 70562 від 20.02.2017 р.

2018

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Методичні рекомендації «Організація та методика написання курсових робіт з правознавчого циклу дисциплін» (автори Попенко Я.В., Гапотій В.Д., Мінкова О.Г.). Номер реєстрації № 77365 від 05.03.2018 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчальний посібник «Теорія держави і права» (автори Письменицький А.А., Гапотій В.Д., Попенко Я.В., Поліщук В.Г.). Номер реєстрації № 77366 від 05.03.2018 р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчально-методичний посібник «Робочий зошит до навчального курсу «Історія держави і права України» (автори Попенко Я.В., Царькова О.В.). Номер реєстрації № 82148 від 11.10.2018 р.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Навчальний посібник. Спецкурс «Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту» (автор В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова, О.А. Слишик).  Номер реєстрації № 78916 від 10.05.2018р.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Навчальний посібник. «Юридична деонтологія» (автор В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова). Номер реєстрації № 81234 від 05.09.2018р.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник «Робочий зошит до навчального курсу «Юридична деонтологія» (автор В.Д. Гапотій). Номер реєстрації № 81617 від 21.09.2018р.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник «Робочий зошит до навчального курсу «Основи ораторського мистецтва юриста» (автор В.Д. Гапотій, О.О. Куліда). Номер реєстрації № 81616 від 21.09.2018р.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник «Робочий зошит до навчального курсу «Теорія держави і права» (автор В.Д. Гапотій). Номер реєстрації № 82032 від 05.10.2018р.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник-практикум «Основи ораторського мистецтва» (автор В.Д. Гапотій, О.О. Куліда). Номер реєстрації № 82031 від 05.10.2018р.

2019

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову роботу «Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Теоретичні і практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави»» (автор В.Д. Гапотій).  Номер реєстрації № 84213 від 09.01.2019р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник «Звіт про навчальну практику студента спеціальності 081 Право» (автор Гапотій В.Д., Попенко Я.В, Мінкова О.Г., Поліщук В.Г.).  Номер реєстрації № 86102 від 19.02.2019р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник «Звіт про виробнику практику (з фаху) студента спеціальності 081 Право» (автор Гапотій В.Д., Попенко Я.В, Мінкова О.Г., Поліщук В.Г.).  Номер реєстрації № 86101 від 19.02.2019р.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукове видання «Словник юридичних термінів» (автор Гапотій В.Д., Васильєва М.В., Сємко М.О.).  Номер реєстрації № 86100 від 19.02.2019р.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову роботу «Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Теоретичні і практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави»» (автор В.Д. Гапотій).  Номер реєстрації № 85446 від 06.02.2019р.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на підручник «Основи права» (автор Гапотій В.Д., Слишик О.А.).  Номер реєстрації № 87529 від 08.04.2019р.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчально-методичний посібник «Звіт про виробничу практику (з фаху)» (Автори Гапотій Віктор Дмитрович, Попенко Ярослав Володимирович, Мінкова Ольга Генадіївна, Поліщук Віктор Григорович). Номер реєстрації № 94356 від 02.12.2019р.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Кібернетичний суверенітет держави: правовий підхід» (Автор Гапотій Віктор Дмитрович). Номер реєстрації № 94359 від 02.12.2019р.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Ризик самоізоляції на шляху формування інформаційного суверенітету» (Автори Гапотій Віктор Дмитрович, Письменицький Андрій Анатолійович). Номер реєстрації № 94358 від 02.12.2019р.
 10.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
 11. Навчально-методичний посібник «Основи ораторського мистецтва». Автори Гапотій Віктор Дмитрович, Куліда Оксана ОлександрівнаОпублікування: Гапотій В.Д. Основи ораторського мистецтва: навчально-методичний посібник (галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право) / В.Д. Гапотій, О.О. Куліда. – Мелітополь, ФОП Однорог Т.В., 2019.-170 с.Номер реєстрації № 94350 від 02.12.2019

   

 12. 2020р

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

  Навчальний посібник «Інформаційне право». Автор Гапотій Віктор Дмитрович.

  Опублікування: Інформаційне право: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» / В.Д. Гапотій. – Мелітополь ФОП Однорог Т.В., 2019.-100 с. Номер реєстрації № 95874 від 07.02.2020

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

  Наукова стаття «Професійне самовизначення майбутніх фахівців права: історико-педагогічна рефлексія». Автор Куліда Оксана Олександрівна

  Номер реєстрації № 95813 від 05.02.2020

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

  Наукова стаття «Сутність деонтологічних засад діяльності нотаріуса». Автор Нєвзорова Ірина Володимирівна

  Номер реєстрації № 97031 від 02.04.2020

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

  Наукова стаття «Принципи діяльності міжнародного нотаріату». Автор Нєвзорова Ірина Володимирівна

  Номер реєстрації № 97030 від 02.04.2020

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

  Наукова стаття «Професійна рефлексія як складова саморозвитку особистості майбутнього юриста». Автор Куліда Оксана Олександрівна

  Опублікування: Куліда О.О. Професійна рефлексія як складова саморозвитку особистості майбутнього юриста // Ukrainian journal of Educational Studies and Information Technologe. – 2017/-Vol. 5. № 4. – С. 100-111.

  Номер реєстрації № 95816 від 05.02.2020

2021 р.

   60. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію “Вплив релігії на формування принципу верховенства права: історія, філософія, сучасність”(автор Пайда Юрій Юрійович). Номер реєстрації №103927 від 12.04.2021р.

   61. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір навчального характеру “Освітньо-професійна програма “Право””(автори Попенко Я.В., Пайда Ю.Ю., Гапотій В.Д., Мінкова О.Г., Лопащук Д.І., Поздняков А.В.). Номер реєстрації №103923 від 12.04.2021

ЗВІТ ПЕРЕГЛЯНУТИ