Консультативна група работодавців (стейкхолдерів)

Впродовж року керівництвом кафедри права проводяться зустрічі з потенційними роботодавцями міста Мелітополя та Запорізького регіону з метою підготовки якісних молодих спеціалістів правничих спеціальностей для укріплення теоретичних знань з практичними навичками саме в установах та організаціях, а саме:

 1. В лютому 2019 року проведено опитування в ряді юридичних установ міста Мелітополя на тему необхідних навичок та вмінь, які необхідні сучасному випускнику спеціальності Право, і яких так на сьогодні потребує юридичний бізнес та державний сектор.
 2. Кафедра права активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, які потенційно є стейкхолдерами випускників спеціальності 081 Право. Впродовж лютого місяця в конференц залі міськвиконкому проходила Школа місцевого самоврядування, куди були запрошені студенти Мелітопольських вузів, представників громадських об’єднань та організацій. За результатами навчання та за результатами «Інтелектуальна гра» студенти першого курсу спеціальності 081 Право вибороли: Мамєдов Еміль – титул Король, а Малюгіна Ірина, Горбик Євген, Линник Олексій – здобули звання міністра. Враховуючи результатами  роботи Школи місцевого самоврядування в травні 2019року на базі Науково-практичного Центру захисту прав, свобод та законних інтересів громадян кафедрою права проведено круглий стіл з представниками місцевої державної виконавчої влади та місцевого самоврядування де в продуктивному діалозі визначено бачення органів державної влади до майбутнього потенціалу випускника-юриста та запровадження до них вимог щодо наявності освіти за спеціальністю «Право» та: вільного володіння українською мовою, здатності аналітичного та критичного мислення, вміння стратегічно мислити, здатності визначати напрями та формувати відповідні плани розвитку, рішучість та наполегливість у впровадженні змін, залучення впливових сторін, оцінка ефективності та коригування планів, стресостійкість, вимоги щодо лідерських навичок, вміння ефективно комуні кувати.
 3. В жовтні 2019 року на базі Науково-дослідного Центру Цивільного права та Цивільного процесу кафедрою права проведено зустріч студентів 1-го та 2-го курсів спеціальності 081 Право з ведучими юристами, адвокатами та нотаріусами міста Мелітополя ( за головуванням  директора юридичної фірми адвоката Єременко О.М.). В ході зустрічі представники юридичного бізнесу зазначили молодим майбутнім спеціалістам-правникам, що за часту їх не вистачає вміння коректно спілкуватися через е-mail у ділових цілях, ефективно комуні кувати з клієнтами, виявляючи їхні потреби, а також здійснювати пошук і аналіз інформації, вміння критично та логічно мислити. Особливу увагу практикуючі юристи приділили проблемі недостатності знань з ділового етикету та культури. Саме цьому в першу чергу правничім школам необхідно навчати студентів-правників, а не запам’ятовуванню великого обсягу інформації.
 4. Впродовж календарного року студенти-правники декілька разів за ініціативи кафедри права проводили зустрічі з керівництвом та державними виконавцями Мелітопольської міськрайонної державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (начальник Власенко В.В.) де розглядались актуальні питання пов’язані з необхідністю підкріплення теоретичних знань студентів з практичними навичками. Опрацьовано алгоритм підходу роботодавців до майбутніх спеціалістів-правників враховуючі сучасні вимоги, а саме вміння кожного сучасного юриста володіти спеціальною лексикою англійської мови, володіння нестандартними навичками такими як кібербезпека, операційної ефективності, інноваційними технологіями та ціноутворенням, володінням знаннями з корпоративного, податкового та юрисдикційного структурування бізнесу. Як результат таких зустрічей – організація проведення в жовтні-грудні 2019 року на базі Мелітопольської міськрайонної Державної виконавчої служби ознайомчих практик студентів3-го курсу заочно-дистанційної форми навчання.
 5. Результатом активної співпраці кафедри права з потенційними роботодавцями є підписання меморандуму про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги з Мелітопольським місцевим Центром надання безоплатної вторинної правової допомоги (начальник Центру ПочеловІ.І.) та підписання Угоди про співробітництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (начальник управління Васильцов С.А.) де предметом угоди в тому числі є співпраця сторін у галузі правової освіти, проведення ознайомчих, навчальних та виробничих практик, стажування студентів 3-го та 4-го курсів спеціальності 081 Право. Угода дає можливість працевлаштування в структурах територіального управління юстиції молодих спеціалістів-правників.

В результаті активної роботи кафедри права з роботодавцями регіону у 2019 календарному році випрацювано алгоритм майбутнього спеціаліста-правика:

 • Комунікабельність;
 • Вміння працювати в команді;
 • Вміння вирішувати комплексні проблеми;
 • Здатність швидко навчатись (перенавчатись);
 • Адаптивність/гнучкість;
 • Ініціативність;
 • Грамотна усна та письмова мова;
 • Емоційний інтелект;
 • Відповідальність.

Бажано включити в навальні програми майбутнього юриста-правника  навчальні дисципліни які б могли формувати  вищезазначені навички, формувати спеціаліста-правника майбутнього. Найбільш важливими якостями правників на думку роботодавців, є практично-професійні навички, уміння вирішувати проблемні ситуації та навички роботи з клієнтами.

Кафедрою права з  вересня 2019 року впроваджуються елементи дуальної освіти коли студенти 3-го курсу спеціальності 081 Право (517-п група) будуть  чотири дні опрацьовувати теоретичний матеріал на базі університету, а один день на тиждень працювати в установах та організаціях набуваючи практичний досвід. Кафедрою права опрацьовано механізм проведення дуальної освіти з такими установами як Мелітопольський міськайонний відділ реєстрації актів цивільного стану ( начальник  Рудакова С.В.), Мелітопольської міськрайонної Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (начальник Власенко В.В.).

Проводиться консультативно-дорадча робота з органами державної влади міста Мелітополя та Мелітопольського району.

Завідувач кафедри права                                                             Гапотій В.Д.