Академічна доброчесність

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЦИТАТ У СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБОТАХ https://www.youtube.com/watch?v=pX1GlZp94tg

Вебінар “Все, що ви хотіли знати про плагіат” –Євген Ніколаєв  https://www.youtube.com/watch?v=0qOrDesHH0Q

Академічна доброчесність для викладачів      https://www.youtube.com/watch?v=yBDjsgsVDFc

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності

Програма перевірки на плагіат Anti-Plagiarism (демо-версія для здобувачів)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки академічної доброчесності (В. Бахрушин, Є. Ніколаєв)

Створення університетської системи забезпечення академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми (з сайту НАЗЯВО)

Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу (Шліхта Н., Шліхта І.) (з сайту НАЗЯВО)

Про соціальну модель плагіату (д-р Майк Редді та Вікторія Джоунз) (з сайту НАЗЯВО)

Чому студенти списують (Гелен Смі та Джим Ріджвей)  (з сайту НАЗЯВО)

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (з сайту НАЗЯВО)

About Plagiarism.org

На виконання наказу №161/01-06 від 25 листопада 2020р.

«Про контроль за дотриманням здобувачами вищої освіти принципів та правил академічної доброчесності»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

Витяг

з протоколу № 5

засідання кафедри права

природничо-географічного факультету

МДПУ ім. Б. Хмельницького

від 26.11.2020 р.

(проходило в дистанційному режимі)

 

Голова:      завідувач кафедри, доцент Гапотій В.Д.

Секретар: доцент Мінкова О.Г.

Присутні: зав. каф., доц., к.ю.н. Гапотій В.Д.,д.ю.н. Пайда Ю.Ю., доц, к.ю.н. Мінкова О.Г.,  доц., к.і.н. Попенко Я. В., ст.. викладач Лопащук Д.І., ст.. викл. Верголяс О.О., ас. Куліда О.О., ст. лаборант Міткова І.А.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

2.Про перезатвердження робочої групи експертів дотримання правил академічної доброчесності та переліків засобів перевірки.

3.Про проведення аналізу результатів перевірки курсових проектів у 2 семестрі 2019-2020 н.р. на предмет дотримання академічної доброчесності.

2.СЛУХАЛИ: Гапотія В.Д. завідувача кафедри права про перезатвердження робочої групи експертів дотримання правил академічної доброчесності. Доповідач наголосив на тому, що виконуючи наказ від 25 листопада 2020 року №161/1-06 «Про контроль за дотриманням здобувачами вищої освіти принципів та правил академічної доброчесності» кафедра права повинна перезатвердити робочу групу експертів із числа НПП кафедри для перевірки на плагіат продукту які видають нам здобувачі вищої освіти спеціальності 081 Право. Це курсові роботи в першу чергу, наукові статті та інше. Затвердити перелік програмних засобів перевірки та включити рекомендовану адміністрацією програму UNICHECK як базову та доповнити склад таких програм спеціальними для перевірки юридичного профілю робіт.

Доповідач рекомендує такий склад робочої групи: Попенко Я.В., Мінкова О.Г., Верголяс О.О. Програмні засоби перевірки крім вищезазначеної доповнит

ВИСТУПИЛИ: Попенко Я.В. доцент кафедри права , гарант ОП Право який наголосив на важливості процесів які супроводжують  від ідеї створення продукту до перевірки їх на плагіат. Доповідач рекомендує кафедрі додатково три програми, а саме:

1.Програма еТХТ Антиплагиат (Anti Plagiarism Net)$

2.Ad vego PlagiatuS Text.ru;

3.Онлайн сервіс перевірки унікальності Edu Birdie

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити склад робочої групи експертів із складу кафедри права для перевірки на плагіат у складі: Попенко Я.В., Мінкова О.Г., Верголяс О.О.

2.2.Відповідальним за перевірку на плагіат визначити кандидата юридичних наук Верголяс О.О.

2.2.Затвердити програмні засоби перевірки на плагіат:

1.UNICHECK;

2.Програма еТХТ Антиплагиат (Anti Plagiarism Net)$

3.Ad vego PlagiatuS Text.ru;

4.Онлайн сервіс перевірки унікальності Edu Birdie.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.

3.СЛУХАЛИ: Мінкову О.Г. доцента кафедри права про проведення аналізу результатів перевірки курсових проектів у 2 семестрі 2019-2020 н.р. на предмет дотримання академічної доброчесності.

ВИСТУПИЛИ: Попенко Я.В. доцент кафедри права, гарант ОП Право який наголосив на тому, що за період 2-го семестру 2019-2020 року на захист курсових робіт подано 9 курсових робіт 517-п груби денної форми навчання спеціальності 081 Право. Всі роботи забезпечені перевіркою на плагіат та пройшли перевірку через програму Ad vego PlagiatuS Text.ru. Порушень правил академічної доброчесності не виявлено. Аналіз результатів прошу затвердити.

ВИРІШИЛИ:

3.1.Затверддити аналіз результатів  перевірки курсових проектів 517-п групи спеціальності 081 Право.

3.2.Відповідальному по кафедрі права Верголяс О.О. постійно корегувати платформу кафедри права «Академічна доброчесність» за результатами роботи в цьому напрямку.

3.3.17-18 лютого 2021 року на базі кафедри права провести тренінг для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право  з робочою неазвою «Правила академічної доброчесності в роботі та навчанні».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.

 

 

 

Голова:                                                                    Гапотиій В.Д.

Секретар:                                                                 Мінкова О.Г.