Абітурієнту: запрошуємо на навчання

Електронна адреса приймальної комісії: pk-mdpu@ukr.net

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Зазнала зміни процедура реєстрації:

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (анкета додається);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу або документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ).

Документи, які необхідно подати до приймальної комісії для вступу на навчання: документ, що посвідчує особу (паспорт); атестат та додаток до нього; сертифікати ЗНО (не нижче, ніж 100 балів); чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4; медична довідка за формою 086-о.

За детальною інформацією ви можете звернутися за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 10.

тел. (0619) 44-04-27 (деканат природничо-географічного факультету)

тел. (0619) 44-05-60 (приймальна комісія)

тел. 097-87-11-694 (кафедра права)

E-mail: geofak_dekanat@ukr.net