Наука кафедри історії та археології

Розробки та досягнення кафедри

Продовжуються наукове дослідження за темою: «Актуальні проблеми історії, історіографії та історіософії України ХХ – початку ХХІ ст.»

Конференції

Міжнародна наукова конференція «Приазовський болгаристичний семінар» – центр болгаристики (упродовж 2009-2017 рр. проведено 6 конференцій) Донцовський форум – кафедра історії, науково-дослідний центр імені Д. Донцова (проведено 2 конференції) Всеукраїнська наукова конференція «Донцовські читання» 1 раз на 5 років – кафедра історії, науково-дослідний центр імені Д. Донцова (проведено 2 конференції) Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті»

Наукові гуртки

При кафедрі історії діють студентські наукові гуртки «Кліо» (керівник – Замуруйцев О.В.), кількість учасників 15; «Донцовці» (керівник – Ситник О.М.), кількість учасників 10.Наукові лабораторії

При кафедрі історії діють:

 • Міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства (керівник Крилова А.М.);
 • Центр болгаристики при МДПУ імені Богдана Хмельницького (керівник Пачев С.І.);
 • Науково-дослідний центр імені ДмитраДонцова (керівник Ситник О.М.).

ЗВІТ

про роботу наукового гуртка «Донцовці» за 2019 рік  документи, що регламентують роботу наукового гуртка:  «Положення про відділ наукової роботи студентів», «Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСІМВ)». Керівник наукового гуртка (ПІБ, вчений ступінь, звання):  Ситник Олександер Миколайович – доктор історичних наук, доцент Староста  наукового гуртка: Мартовицький Сергій (група 318-п) Тематика роботи:   «Науково-ідеологічна спадщина Д.І. Донцова та історико-краєзнавчі пам’ятки Мелітопольщини». Проведено занять: за 2019 рік – __8__, у цьому навчальному році – _4_. Кількість студентів:__12__ Графік роботи (дати, час/ місце проведення):  другий четвер місяця 4 пара/ 108 ауд.
 1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ГУРТКА (до 20 рядків тексту):
1.1. Проблема – підвищення рівня             національно-патріотичної виховної та науково-дослідницької роботи студентів. Актуальність – полягає у суспільних потребах для формування національної свідомості,відродження історичної памяті,а також-в науковій потребі освоєння значного й унікального масиву інтелектуальної спадщини Дмитра Донцова . 1.2. Об’єкт дослідження – постать Д.Донцова та його інтелектуальна спадщина. 1.3. Мета – здобути навички науково-дослідницької роботи критичного аналізу джерел,вмінь робити узагальнення,презентацію результатів науково-дослідницької роботи. Основні завдання роботи наукового гуртка:
 • аналіз життєвого шляху, наукової, творчої, публіцистичної діяльності Д. Донцова;
 • проведення історичних й історіософсько-аналітичних досліджень;
 • набуття досвіду проведення диспутів та ораторських дискусій;
 • досвід організації та проведення заходів національно-патріотичного характеру.
 1. ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 20 рядків тексту)
3.1. Проведено круглий стіл регіонального рівня на тему: «Герої Крут» (січень 2019 р.). Проведено науковий семінар на тему: «Методика проведення громадсько-політичного дискурсу» (березень 2019). Проведено розширене засідання з представниками міської громадськості до річниці до дня народження Д. Донцова ( травень 2019 р.) Проведено установчо-ознайомче засідання із першокурсниками з метою їх залучення до наукового студентського гуртка «Донцовці». Переобрано старостою гуртка Сергія Мартовицького (група 318-п). 3.2. Відвіданий науковий захід (Міжнародного, Всеукраїнського, регіонального рівнів) Відвідано
 • конференцію «Вивчення, збереження і використання об’єктів археологічної спадщини: проблеми і перспективи: науково-практична конференція, (смт. Мирне, 12 червня 2019 р. / Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» – Мелітополь, 2019). Всеукраїнський рівень.
 • Урочистий захід до Дня захисника Вітчизни в Мелітопольському краєзнавчому музеї (11 жовтня 2019 р.).
3.3. Наукові публікації студентів-членів наукового гуртка
Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг (др.арк.) Співавтори
1 Волобуєв М. І.   Українська лікеро-горілчана справа у роки акцизної системи контролю виробництва та обігу алкогольної продукції у Російській імперії 1863–1894 рр. // Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 травня 2019 року / За ред. Л.М. Донченко, І.А. Арсененко, В.Д. Гапотія, С.І. Пачева, Л.А. Прохорової, О.М. Ситника. Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – С. 97-100. 0,4 д.а.
2 Волобуєв М. І. Діяльність українських пошукових загонів у контексті історії та права Вісник НІАЗ «Кам’яна Могила»: випуск 4. – Запоріжж: Дике Поле, 2019.  С. 90-91.   0,2 д.а.
Шелестюк В. А. Дослідження Середньовічних старожитностей на території Північної Таврії Вісник НІАЗ «Кам’яна Могила»: випуск 4. – Запоріжж: Дике Поле, 2019.  С. 140-145.   0,4 д.а.
3.4. Участь у конференціях
№ з/п Назва конференції; прізвища учасників;   статус конференції (міжнародні, всеукраїнські, інтернет-конференції, міжвузівські) дата і місце проведення конференції;   форма участі (тези, доповідь, тощо).  
1. «Вивчення, збереження і використання об’єктів археологічної спадщини: проблеми і перспективи: науково-практична конференція Волобуєв М. Всеукраїнський рівень   (смт. Мирне, 12 червня 2019 р. / Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» – Мелітополь, 2019). тези
2 «Вивчення, збереження і використання об’єктів археологічної спадщини: проблеми і перспективи: науково-практична конференція). ШелестюкВ. Всеукраїнський рівень.   (смт. Мирне, 12 червня 2019 р. / Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» – Мелітополь, 2019). тези
   
 1. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
4.1. Підготовка та проведення наукових і національно-патріотичних заходів 4.2. Підготовка та активне обговорення теоретико-методологічної платформи власного історичного дослідження. 4.3. Студентські стартапи. 4.4. Участь в наукових презентаціях. 4.5. Інші результати наукової роботи.
 1. Публікації про науковИЙ ГУРТОК та ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА САЙТІ МДПУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Керівник наукового гуртка                                                                Ситник О.М.     Завідувач кафедри                                                                                  Ситник О.М.                                                                                               

Українська державність: історико-праничі нариси

Професор кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Олександер Ситник, в якості автора й робочого редактора кількох нарисів, взяв участь в презентації книги «Українська державність: історико-правничі нариси». Презентація цього видання на вшанування 30-тя незалежності України відбулася в Національному заповіднику «Софія Київська» напередодні Свята 14 жовтня. На ньому були присутні: митрополит Київський і всієї України Єпіфаній, керівництво держави, низка знаних наукових, політичних і громадських діячів України. Нині триває підготовка англомовної версії цього унікального видання!

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Folexander.sytnyk%2Fposts%2F1969511003239083&show_text=true&width=500” width=”500″ height=”698″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>