Наука кафедри історії та археології

Розробки та досягнення кафедри

Продовжуються наукове дослідження за темою: «Актуальні проблеми історії, історіографії та історіософії України ХХ – початку ХХІ ст.»

Конференції

Міжнародна наукова конференція «Приазовський болгаристичний семінар» – центр болгаристики (упродовж 2009-2017 рр. проведено 6 конференцій)

Донцовський форум – кафедра історії, науково-дослідний центр імені Д. Донцова (проведено 2 конференції)

Всеукраїнська наукова конференція «Донцовські читання» 1 раз на 5 років – кафедра історії, науково-дослідний центр імені Д. Донцова (проведено 2 конференції)

Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті»

Наукові гуртки

При кафедрі історії діють студентські наукові гуртки «Кліо» (керівник – Замуруйцев О.В.), кількість учасників 15; «Донцовці» (керівник – Ситник О.М.), кількість учасників 10.Наукові лабораторії

При кафедрі історії діють:

 • Міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства (керівник Крилова А.М.);
 • Центр болгаристики при МДПУ імені Богдана Хмельницького (керівник Пачев С.І.);
 • Науково-дослідний центр імені ДмитраДонцова (керівник Ситник О.М.).

ЗВІТ

про роботу наукового гуртка «Донцовці» за 2019 рік

 документи, що регламентують роботу наукового гуртка:  «Положення про відділ наукової роботи студентів», «Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСІМВ)».

Керівник наукового гуртка (ПІБ, вчений ступінь, звання):  Ситник Олександер Миколайович – доктор історичних наук, доцент

Староста  наукового гуртка: Мартовицький Сергій (група 318-п)

Тематика роботи:   «Науково-ідеологічна спадщина Д.І. Донцова та історико-краєзнавчі пам’ятки Мелітопольщини».

Проведено занять: за 2019 рік – __8__, у цьому навчальному році – _4_.

Кількість студентів:__12__

Графік роботи (дати, час/ місце проведення):  другий четвер місяця 4 пара/ 108 ауд.

 1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ГУРТКА (до 20 рядків тексту):

1.1. Проблема – підвищення рівня             національно-патріотичної виховної та науково-дослідницької роботи студентів.

Актуальність – полягає у суспільних потребах для формування національної свідомості,відродження історичної памяті,а також-в науковій потребі освоєння значного й унікального масиву інтелектуальної спадщини Дмитра Донцова .

1.2. Об’єкт дослідження – постать Д.Донцова та його інтелектуальна спадщина.

1.3. Мета – здобути навички науково-дослідницької роботи критичного аналізу джерел,вмінь робити узагальнення,презентацію результатів науково-дослідницької роботи.

Основні завдання роботи наукового гуртка:

 • аналіз життєвого шляху, наукової, творчої, публіцистичної діяльності Д. Донцова;
 • проведення історичних й історіософсько-аналітичних досліджень;
 • набуття досвіду проведення диспутів та ораторських дискусій;
 • досвід організації та проведення заходів національно-патріотичного характеру.
 1. ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 20 рядків тексту)

3.1. Проведено круглий стіл регіонального рівня на тему: «Герої Крут» (січень 2019 р.).

Проведено науковий семінар на тему: «Методика проведення громадсько-політичного дискурсу» (березень 2019).

Проведено розширене засідання з представниками міської громадськості до річниці до дня народження Д. Донцова ( травень 2019 р.)

Проведено установчо-ознайомче засідання із першокурсниками з метою їх залучення до наукового студентського гуртка «Донцовці». Переобрано старостою гуртка Сергія Мартовицького (група 318-п).

3.2. Відвіданий науковий захід (Міжнародного, Всеукраїнського, регіонального рівнів)

Відвідано

 • конференцію «Вивчення, збереження і використання об’єктів археологічної спадщини: проблеми і перспективи: науково-практична конференція, (смт. Мирне, 12 червня 2019 р. / Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» – Мелітополь, 2019). Всеукраїнський рівень.
 • Урочистий захід до Дня захисника Вітчизни в Мелітопольському краєзнавчому музеї (11 жовтня 2019 р.).

3.3. Наукові публікації студентів-членів наукового гуртка

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг (др.арк.) Співавтори
1 Волобуєв М. І.

 

Українська лікеро-горілчана справа у роки акцизної системи контролю виробництва та обігу алкогольної продукції у Російській імперії 1863–1894 рр. // Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 травня 2019 року / За ред. Л.М. Донченко, І.А. Арсененко, В.Д. Гапотія, С.І. Пачева, Л.А. Прохорової, О.М. Ситника. Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – С. 97-100. 0,4 д.а.
2 Волобуєв М. І. Діяльність українських пошукових загонів у контексті історії та права Вісник НІАЗ «Кам’яна Могила»: випуск 4. – Запоріжж: Дике Поле, 2019.  С. 90-91.

 

0,2 д.а.
Шелестюк В. А. Дослідження Середньовічних старожитностей на території Північної Таврії Вісник НІАЗ «Кам’яна Могила»: випуск 4. – Запоріжж: Дике Поле, 2019.  С. 140-145.

 

0,4 д.а.

3.4. Участь у конференціях

№ з/п Назва конференції; прізвища учасників;

 

статус конференції (міжнародні, всеукраїнські, інтернет-конференції, міжвузівські) дата і місце проведення конференції;

 

форма участі (тези, доповідь, тощо).

 

1. «Вивчення, збереження і використання об’єктів археологічної спадщини: проблеми і перспективи: науково-практична конференція Волобуєв М. Всеукраїнський рівень

 

(смт. Мирне, 12 червня 2019 р. / Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» – Мелітополь, 2019). тези
2 «Вивчення, збереження і використання об’єктів археологічної спадщини: проблеми і перспективи: науково-практична конференція). ШелестюкВ. Всеукраїнський рівень.

 

(смт. Мирне, 12 червня 2019 р. / Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» – Мелітополь, 2019). тези

 

 

 1. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

4.1. Підготовка та проведення наукових і національно-патріотичних заходів

4.2. Підготовка та активне обговорення теоретико-методологічної платформи власного історичного дослідження.

4.3. Студентські стартапи.

4.4. Участь в наукових презентаціях.

4.5. Інші результати наукової роботи.

 1. Публікації про науковИЙ ГУРТОК та ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА САЙТІ МДПУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Керівник наукового гуртка                                                                Ситник О.М.

 

  Завідувач кафедри                                                                                  Ситник О.М.