Левада Ольга Михайлівна

Левада Ольга Михайлівна

Посада: доцент

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1981 р.

Спеціальність: географія і біологія, кваліфікація: вчитель географії і біології середньої школи.

Досягнення: З 1981 р. працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

В 1994-1998 рр. навчалася в аспірантурі  Мелітопольського державного педагогічного інституту.

В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 Економічна і соціальна географія на тему «Суспільно-географічні основи  формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області).)».

Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 25 статей у фахових виданнях, 1 монографія одноосібна, 4  монографії у співавторстві, 3 навчальних посібники.

У 2003 році нагороджена знаком Відмінник освіти, у  2013 році орденом За заслуги перед Запорізьким краєм ІІІ ступеня

Наукові інтереси: територіальна організація ринку праці, географія і проблеми трудових ресурсів Запорізького регіону

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Wts7gGcAAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1476-0089

Researcherid http://www.researcherid.com/rid/D-7067-2018

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Olga_Levada