Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

КУРСИ ПІДВІЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ!

З 19 жовтня по 30 листопада 2020 р. на базі кафедри фізичної географії і геології природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відповідно до наказу ректора № 135/01-06 проводились курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія), в яких брали участь вчителі загальноосвітніх шкіл Запорізької, Донецької і Херсонської областей.

Заняття протягом двох тижнів в онлайн-режимі проводили: к. геол. н., доц. Прохорова Л.А., к. г. н., доц. Левада О.М., к. г. н., доц. Гришко С.В. та ст. викл. Непша О.В. Вчителі за весь термін навчання на курсах підвищення кваліфакації опанували такі теми: методика розв’язання географічних задач (30 годин), методика виконання учнівських наукових робіт (15 годин), інноваційні педагогічні технології у викладанні географії (45 годин), сучасний стан використання мінерально-ресурсної бази України (30 годин), геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку (30 годин) загальною кількістю 150 годин.

Підсумком завершення курсів підвищення кваліфікації був відкритий захист фахових атестаційних робіт, до якого усі слухачі підготувалися відповідально, про що засвідчив їх високий навчально-методичний рівень.

За результатами курсів підвищення кваліфікації усі слухачі отримали свідоцтва відповідного зразку, які урочисто вручити завадив карантин, але вони обовʼязково будуть передані їх власникам! Сподіваємость, що всі слухачи курсів підвищення кваліфікації науково збагатилися, підвищили свій професійний рівень, отримали позитивні враження й задоволення від спілкування та готові для подальшої співпраці! Вітаємо!!!