Нормативно-правова база

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання

Положенням про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про практичну підготовку

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти

Положення про курсові роботи

Положення про дипломні роботи

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти

Положення про заочну форму навчання

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про гарантів освітніх програм

Положення про куратора ECTS

Інші Положення щодо організації освітнього процесу