Для студентів заочної форми навчання

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

18 травня на 4 парі за допомогою онлайн-платформи Skype для здобувачів вищої освіти 41-п групи заочної форми навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) к. геол. н, доц. Прохоровою Л.А. було проведено лекцію з дисципліни «Історія географічних досліджень» на тему: «Розвиток географічної думки у XVII-XVIII сторіччях». Під час лекції були окреслені напрями розвитку географії у XVII-XVIII сторіччях, а також географічні відкриття цього періоду, які дали відчутний поштовх для розвитку географічної думки у наступному сторіччі.

Лекція пройшла у тісному взаємозв’язку зі студентами, викликала інтерес і жваве обговорення, викладач досягла поставленої мети та завдань!

.

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!