Наукова діяльність

Переглянути науковий звіт кафедри філософії за 2021 рік

Звіт про роботу наукового гуртка “Дискурс” за 2021 рік

Тематичнй план науково-дослідницької роботи кафедри філософії на 2021-2025 н.р.

Реєстраційна картка НДДКР

Викладачі кафедри філософії працюють над темою науково-дослідної роботи «Аксіологічні засади модернізації стратегій сучасної вищої освіти України» (2020-2025 рр.). Науковий керівник – завідувач кафедри, доктор філософських наук., професор Троїцька О.М.

Троїцька О.М., Троїцька Т.С. працюють у Грантовому дослідженні Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» Erasmus+ .

В рамках співпраці за проектом Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» EVDISD було організовано та проведено:

 • І Всеукраїнську конференцію «Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості», 04.2021, м. Мелітополь.
 • Round table «European Values of Diversity and Inclusion in Education Lessons for Ukraine» Kyiv, Ukraine, Genoa, Italy, May 15, 2021.
 • Науковий семінар «Літня школа «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті для сталого розвитку», 05.07.2021 – 09.07.2021, м. Мелітополь.

А також:

– Троїцька О.М., Троїцька Т.С. прийняли участь в Study Visit в університет Генуї, Італія (ONLINE STUDY VISIT University of Genoa / (UNIGE), Italy 4-8 MAY 2021).

– Троїцькою О.М., Троїцькою Т.С. ведеться  співпраця з проектами – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR; з проєктами Еразмус + напряму Проєкту «Європейські цінності у художніх текстах» 599918-ЕРР-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA та Erasmus+ Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

Троїцька О.М., Троїцька Т.С. отримали сертифікати підвищення кваліфікації:

– «European Social Policy» (20 hours. 0,7 ECTS) 12-14 January 2021  Certificate #RBCEPQ-CE000102

– Он-лайн форум «Інновації в освіті , бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси» 25 лютого 2021 р. № ПК-К-21-02/235

– International round table  “Inclusive education and Reabilitation” 0,1 ECTS 3 march 2021 Cert # DZUVQI-CE000009

– Вебінар “Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of Science Core Collection та InCites» 1 год, 11 березня 2021 р.

– Круглий стіл «Модель індивідуальних досліджень: різноманітність у дії» 14 січня, 2 год, МДПУ серт № 01-40-03-15

– Троїцька Олена “On Being a Scientist Course” authorized by European Academy of Sciences and Research, 10 hours, Hamburg/Germany, 2021 (CERTIFICATE ХІ-12-190293846-20).

Пєшев О.О. прийняв участь у програмі підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна), 180 год.

Троїцька Т.С., Троїцька О.М., Александров Д.В., Пєшев О.О. взяли участь у програмі підвищення кваліфікації «European Studies in Social Cultural Sphere» (18 червня -02 вересня 2021 р., 180 год.).

Землянський А.М. отримав сертифікати підвищення кваліфікації

EUROPEAN POLICY OF SOCIAL COHESION» Kyiv, 28th – 30th of December, 2020, (12 год, 0,4 ECTS).

 • «EUROPEAN SOCIAL POLICY» Kyiv, 12th-14th of January, 2021, (20 год, 0,7 ECTS).
 • «EVALUATION FORM “INCLUSIVE EDUCATION AND REABILITAION: PARTNERSHIP, STRATEGIES, METHODS (UKRAINIAN AND EUROPEAN DIMENSIONS)» Kyiv, 4th of March, 2021, (3 год, 0,1 ECTS).
 • «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД» 14-15 травня 2021 року м. Суми, (16 год, 0,5 ECTS).
 • «INCLUSIVE EDUCATION AND REABILITAION: PARTNERSHIP, STRATEGIES, METHODS (UKRAINIAN AND EUROPEAN DIMENSIONS)» Kyiv, 18-20 May, 2021, (30 год, 1 ECTS).

Троїцька О.М., Троїцька Т.С. підготували студентів спеціальностей «Філософія», «Географія», «Початкове навчання» та «Екологія» до Всеукраїнського опитування  «Ціннісні орієнтири українського студентства» в рамках співпраці з проектом Еразмус + напряму Жана Монне 620395-ЕРР-1-2020-1-UA-EPPLMO-SUPPA «ЄС Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні»

Троїцька О.М., Троїцька Т.С. брали участь у роботі філософського наукового гуртка «Дискурс», консультували здобувачів вищої освіти (3 рівень – доктор філософії; 2 рівень – магістр) щодо підготовки до конференцій, виступів на просвітницьких заходах у регіоні.

Троїцька Т.С. провела ряд тренінгів для здобувачів вищої освіти усіх рівнів:

 • Науковий тренінг «Навчання моделюванню дослідницьких навичок “Soft skills” 22.01.2021 р.
 • Науковий тренінг «Принципи та методи науково-дослідницької комунікації» 17.02.2021 р.
 • Науковий тренінг «Місце моєї дисертації в ОНП «Філософія» 033» 18.03.2021 р.

Троїцька О.М., Троїцька Т.С. – члени журі МАН ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робі учнів-членів МАН (секції «Теологія, історія релігії та релігієзнавство», «Філософії»), 2021.

30 квітня 2021 р. викладачами кафедри було організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості». Голова оргкомітету – Троїцька О.М., відповідальний секретар оргкомітету – Землянський А.М.

Пєшев О.О. підготував 3 студентів для участі у Всеукраїнській конференції «Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості», що проводилась кафедрою філософії 30.04.2021 року.

За результатами досліджень студентів, під керівництвом Землянського А.М., підготовлено і подано до друку тези доповідей

Троїцька О.М., Троїцька Т.С. підготували студентів спеціальностей «Філософія», «Географія», «Початкове навчання» та «Екологія» до Всеукраїнського опитування  «Ціннісні орієнтири українського студентства» в рамках співпраці з проектом Еразмус + напряму Жана Монне 620395-ЕРР-1-2020-1-UA-EPPLMO-SUPPA «ЄС Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні»

Троїцька О.М., Троїцька Т.С. брали участь у роботі філософського наукового гуртка «Дискурс», консультували здобувачів вищої освіти (3 рівень – доктор філософії; 2 рівень – магістр) щодо підготовки до конференцій, виступів на просвітницьких заходах у регіоні.

Троїцька Т.С. провела ряд тренінгів для здобувачів вищої освіти усіх рівнів:

 • Науковий тренінг «Навчання моделюванню дослідницьких навичок “Soft skills” 22.01.2021 р.
 • Науковий тренінг «Принципи та методи науково-дослідницької комунікації» 17.02.2021 р.
 • Науковий тренінг «Місце моєї дисертації в ОНП «Філософія» 033» 18.03.2021 р.

Троїцька О.М., Троїцька Т.С. – члени журі МАН ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робі учнів-членів МАН (секції «Теологія, історія релігії та релігієзнавство», «Філософії»), 2021.

30 квітня 2021 р. викладачами кафедри було організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості». Голова оргкомітету – Троїцька О.М., відповідальний секретар оргкомітету – Землянський А.М.

Пєшев О.О. підготував 3 студентів для участі у Всеукраїнській конференції «Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості», що проводилась кафедрою філософії 30.04.2021 року.

За результатами досліджень студентів, під керівництвом Землянського А.М., підготовлено і подано до друку тези доповідей.

Під керівництвом Александрова Д.В. здобувач Гадомський Владислав (610-п) брав участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Філософія», який проходив у Житомирі та отримав сертифікат учасника.

Александров Д.В. здійснював керівництво університетським студентським філософським гуртком «Дискурс».