Академічна доброчесність

Положення про академічну доброчесність в МДПУ

Кодекс академічної доброчесності МДПУ

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності МДПУ

Порядок застосування програмних засобів перевірки з метою запобігання та протидії проявам академічної недоброчесності в МДПУ

Плагіат у вищій освіті

Про соціальну модель плагіату

Чому студенти списують

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні

Plagiarism.org

Наказ про перевірку дипломних (кваліфікаційних) робіт за допомогою програмного засобу Unicheck

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату

Основи академічного письма

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ Інформаційний бюлетень

РЕКОМЕНДАЦІЇ для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності