Історія кафедри

Кафедра географії та туризму починає свій відлік з 1962 р., коли була створена кафедра фізичної географії, що стало основою формування природничо-географічного факультету. Першим завідувачем кафедри з 1962 по 1968 рр. і першим деканом факультету, був канд. геогр. наук, доц. А.А. Хижняк. Пізніше кафедру очолювали доц. І.Ф. Красюк, проф. В.Д. Войлошніков, доц. Р.Д. Бойко, доц. І.Б. Люрін, доц. Р.В. Серебрякова, доц. І.Б. Симбірєв, доц. М.Д. Торбунова, проф. В.Х. Огай, доц. О.В. Левада, проф. Л.М. Даценко,                        доц. Л.А. Прохорова, доц. С.В. Гришко.

У 1971 р. було створено кафедру економічної і соціальної географії (перший завідувач – проф. Н.А. Войлошнікова). У різні роки кафедру очолювали доц. В.М. Фомін, доц. О.О. Рутковський, проф. М.Ф. Голіков, доц. Ю.Н. Чиркін, проф. М.Г. Ігнатенко, доц. О.С. Арабаджи, проф. Н.М. Сажнєва, доц. І.А. Арсененко.

Упродовж тривалого часу підготовкою студентів спеціальності «Географія» на природничо-географічному факультеті займалися 3 географічні кафедри: кафедра фізичної географії і геології, кафедра географії України та краєзнавства, кафедра економічної і соціальної географії та методики навчання географії. У 2014 р. у зв’язку з відкриттям спеціальності 242 Туризм була заснована кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства шляхом з’єднання кафедри географії України та краєзнавства і кафедри туризму та соціально-економічної географії. Завідувачем кафедри було призначено канд. геогр. наук, доц. І.А. Арсененко.

З метою оптимізації діяльності та підвищення якості підготовки фахівців у 2022 р. здійснено реорганізацію кафедр фізичної географії і геології та кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства і створено кафедру географії та туризму, яку очолила канд. геогр. наук, доц. С.В. Гришко.

На сучасному етапі забезпечення навчального процесу кафедри здійснюють досвідчені викладачі: Бейдик О.О. – д-р. геогр. наук, проф.; Арабаджи О.С. – канд. геогр. наук, доц.; Арсененко І.А. – канд. геогр. наук, доц.; Байтеряков О.З. – к. геогр. наук, доц.; Донець І.А. – канд. геогр. наук, доц.; Прохорова Л.А. – канд. геол. наук, доц.; Зав’ялова Т.В. – старший викладач; Непша О.В. – старший викладач. Надійними помічниками в роботі викладачів є лаборант Місяк Д.М.

Викладачі кафедри відзначаються високим рівнем професійної підготовки, підвищують професійну кваліфікацію, застосовуючи різні формати: інтерактивні семінари та тренінги, вітчизняні та міжнародні програми стажування в закладах вищої освіти, на туристичних підприємствах України та поза її межами, беруть участь у проєктній діяльності. А саме: «Європейське управління проектами» – Вища школа Лінгвістична м. Ченстохова, Польща (Л.А. Прохорова); «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Natural Sciences. Geography) – Вища школа Лінгвістична м. Ченстохова, Польща (С.В. Гришко); European educational project «The innovative Methods and Technologies of Teaching. The Newest in the European Educational Practice» (Service Industry. Tourism) – Вища Лінгвістична школа м. Ченстохова, Польща (Л.М. Донченко); «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» – Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education – Польща-Україна (С.В. Гришко); проєкт GIZ Ukraine в Азовському регіоні National Tourism Organization of Ukraine участь у стратегічній і бренд-сесії Мелітопольської локальної туристичної організації (ЛТО) (О.С. Арабаджи, І.А. Арсененко, І.А. Донець, Л.А. Прохорова); онлайн-курс «Research Methods Course authorized by European Academy of Sciences and Research» – Європейська академія наук та досліджень (І.А. Арсененко); в межах проєкту «Fostering academic Integrity and Responsibility: EU Policy» (101085834-FAIR-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH for 2022-2025) онлайн-тренінг «Розвиток академічної доброчесності та відповідальності» Волинський національний університет імені Лесі Українки – Co-funded by the European Union (І.А. Арсененко, І.А. Донець, Т.В. Зав’ялова).

Всі викладачі кафедри є членами Українського географічного товариства та Центру із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я (директор канд. геогр. наук, доц. О.С. Арабаджи).

Кафедра тісно співпрацює з роботодавцями та стейкхолдерами, які забезпечують бази проходжень навчальних і виробничих практик. Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів здійснювали виїзди до регіонів України, узбережжя Азовського і Чорного морів. Значна увага приділяється організації та проведенню міжнародних практик у Болгарії, Греції, Туреччині, Китаї, Німеччині, Румунії, Фінляндії, Польщі та ін. З початком бойових дій в країні регіони практик дещо звузилися, але кафедра обов’язково відновить всі маршрути після нашої Перемоги.

При кафедрі відкрито освітні сертифікаційні програми, функціонують курси підвищення кваліфікації та стажування для вчителів і науково-педагогічних працівників закладів освіти.

З 2020 р. науково-дослідна робота здійснюється в рамках наукових тем: «Оцінювання стану та обґрунтування раціонального використання ґрунтів Запорізької області», «Природна та культурна спадщина як чинник розвитку туризму Запорізького регіону та суміжних територій».

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у географічних з’їздах України, міжнародних (Німеччина, Польща, Болгарія, Туреччина та ін.) та всеукраїнських (Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Вінниця, Ніжин, Суми, Херсон, Харків, Чернівці, Запоріжжя та ін.) науково-практичних і методичних заходах, в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів як для науковців так й громадськості.

За період з 2019 по 2023 рр. кафедра має значні наукові надбання: опубліковано 19 наукових праць у виданнях, віднесених до наукометричної бази Scоpus та WoS, 15 монографій, понад 50 авторських свідоцтв та іншої наукової продукції.

Викладачі кафедри входили до складу робочих груп з розробки: «Послуги з розробки місцевих схем формування екологічної мережі Запорізької області», «Стратегії розвитку туризму Запорізької області до 2027 рр.», «Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2030 року», «Плану реалізації маркетингової стратегії міста Мелітополя», «Комплексної програми інтеркультурної інтеграції міста Мелітополь на 2021-2023 рр.», Проєкту Ради Європи «Посилення захисту національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні» (2023-2024 рр.), Проєкту за підтримки ПРООН «Безбар’єрні туристичні маршрути Приазов’я», Проєкту USAID ERA «Дорожня карта розвитку туризму 2021-2030 рр. «Колоритне Приазов’я»», Проєкту за підтримки ЮНЕСКО «Охорона нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я», Проєкту USED (доц. Л.А. Прохоровою розроблено всеукраїнський курс відеолекцій по оздоровчому та медичному туризму). Доцент О.С. Арабаджи є членом редколегії журналу Karadeniz, Туреччина.

Доцент О.З. Байтеряков у 2021р. взяв участь у зйомках повнометражного науково-популярного фільму «Могила тіней. Петрогліфи і тайни Кам’яної Могили»; у 2023 р. провів у межах ХIV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2023» педагогічний коучинг «Формування культурної компетентності на прикладі вивчення географії»; гостьову онлайн-лекцію «Культурологічні аспекти вивчення географії» на кафедрі географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; вебінар «Грошові знаки як джерела географічної та культурологічної інформації» у Магістральній (не)конференції Ed Camp Мелітополь «Об’єднані та непереможні».

При кафедрі функціонують: міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства (керівник канд. іст. н., доц. А.М. Крилова), основною діяльністю якої є організація та проведення краєзнавчих досліджень на півдні України; науково-дослідна лабораторія рекреаційної географії та туризму (керівник канд. геогр. наук, доц. І.А. Арсененко), яка здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження щодо вдосконалення та функціонування рекреаційно-туристичної та екскурсійної сфери Запорізької області; науковий парк «Melitopol Travel Univercity», основною метою якого є наукове обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з відновлення туристичної галузі після Перемоги.

Для організації навчального процесу на кафедрі відкрито навчальні та спеціалізовані лабораторії та кабінети: «Офіс туристичної фірми», «Інноваційні технології в туризмі», спортивно-туристичний майданчик «Туродром», скеледром – навчально-відновлювальний стенд-тренажер «Скеля 1», функціонує геолого-палеонтологічний музей.

Кафедра традиційно співпрацює з районними та обласними установами освіти, закладами шкільної та позашкільної освіти, підприємствами індустрії туризму міста, регіонів України та зарубіжжя: туроператорами, турагентами, садибами сільського зеленого туризму, готельно-ресторанними комплексами; численними громадськими організаціями та об’єднаннями туристичної сфери. Також плідна співпраця здійснюється з Приазовським національним природним парком (доц. І.А. Арсененко – член Науково-технічної ради), підтримуються зв’язки з Академією Туризму (м. Анталія, Туреччина), МЕВЛАНА Ардаханський університет (Туреччина), University of LODZ/Лодзинський університет (м. Лодзь, Польща), Компанією INTERNOBMEN (м. Варна, Болгарія), Сучавським університетом Стефана чел Маре (м. Сучава, Румунія) та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри неодноразово були членами журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; Запорізького обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки; Запорізького обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та ін.

Здобувачі вищої освіти наукові дослідження здійснюють у наукових гуртках «Всесвіт» і «Творчість» та є неодноразовими призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальності «Географія», «Науки про Землю (геологія), переможцями Запорізького обласного конкурсу обдарованої молоді в галузі науки у номінації «Географічні та геологічні науки», учасниками Всеукраїнського міжуніверситетського проєкту «Я покажу тобі світ» у межах неформальної освіти між закладами вищої освіти.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації – творчих людей, що неординарно мислять, націлені на майбутнє, здатні працювати в освітній галузі, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності й підпорядкування, науково-дослідних інститутах та ін.