Практична підготовка

Договори про проведення навчальної та виробничої практики

Робочі програми та силабуси навчальних та виробничих практик зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)

Робочі програми перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Робоча програма навчальної практики з геології

Робоча програма навчальної практики з топографії

Робоча програма навчальної практики з метеорології

Робоча програма навчальної практики з гідрології

Робоча програма навчальної практики з геоморфології

Робоча програма навчальної практики з ґрунтознавства

Робоча програма навчальної практики з економічної і соціальної географії України

Робоча програма виробничої практики (педагогічної)

Робочі програми другий (магістерський) рівень вищої освіти

Робоча програма виробничої практики (педагогічної, в закладах загальної середньої освіти)

Робоча програма виробничої практики (педагогічної, в закладах фахової передвищої та вищої освіти)

Силабуси перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Силабус навчальної практики з геології

Силабус навчальної практики з топографії

Силабус навчальної практики з метеорології

Силабус навчальної практики з гідрології

Силабус навчальної практики з геоморфології

Силабус навчальної практики з ґрунтознавства

Силабус навчальної практики з економічної і соціальної географії України

Силабус виробничої практики (педагогічної)

Силабуси другий (магістерський) рівень вищої освіти

Силабус виробничої практики (педагогічної, в закладах загальної середньої освіти)

Силабус виробничої практики (педагогічної, в закладах фахової передвищої та вищої освіти)

 

Робочі програми та силабуси навчальних та виробничих практик зі спеціальності 242 Туризм і рекреація

Робочі програми перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Робоча програма навчальної практики з фаху

Робоча програма навчальної практики з туристичного походу

Робоча програма навчальної практики з організації туристичних подорожей

Робоча програма навчальної практики з туристичного краєзнавства

Робоча програма навчальної практики з курортології

Робоча програма навчальної практики з туроперейтингу

Робоча програма навчальної практики з туристичної картографії

Робоча програма виробничої практики з фаху

Робочі програми другий (магістерський) рівень вищої освіти

Робоча програма виробничої практики (з фаху)

 

Силабуси перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Силабус навчальної практики з фаху

Силабус навчальної практики з туристичного походу

Силабус навчальної практики з організації туристичних подорожей

Силабус навчальної практики з туристичного краєзнавства

Силабус навчальної практики з курортології

Силабус навчальної практики з туроперейтингу

Силабус навчальної практики з туристичної картографії

Силабус виробничої практики з фаху

Силабуси другий (магістерський) рівень вищої освіти

Силабус виробничої практики (з фаху)